Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Risk Analisti Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Risk Analisti mülakat soruları, adayların finans becerilerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Bu örnek mülakat sorularını şirketinizin ihtiyaçlarına göre düzenleyebilirsin. 

Risk Analisti Mülakat Soruları

Risk Analistleri, portföy kararlarını değerlendirir ve yatırımlardan kaynaklanan potansiyel kayıpları tahmin eder. Şirketlerin finansal riskleri ortadan kaldırmasına ve karlı kararlar almasına yardımcı olurlar.

Mülakatlarınız sırasında adayların risk değerlendirme yeteneklerini ve veri analizi becerilerini değerlendirin. Kullandığınız araçlarla ilgili bilgilerini test edin, ancak analitik bir düşünme tarzı sergileyen ayrıntı odaklı adaylara da dikkat edin. Sektörünüzü araştırmış veya daha önce finansal deneyime sahip adaylar öne çıkacaktır.

Gizli veriler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri birleştirerek ve analiz ederek riskleri proaktif olarak tanımlayabilecek adaylar arayın. Adayların geçmiş iş deneyimlerinden örnekler ve varsayımsal senaryolara verdikleri yanıtlar, onların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır .

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Hesaplamalarda bazı hatalar yaptığınızı fark ettiğinizde bir sunumun ortasındasınız diyelim. Ne yaparsınız?
 • Bir şirkete X TL borç vermemiz gerekip gerekmediğini nasıl belirlersiniz?
 • Faiz oranlarının önümüzdeki 12 ayda nerede olacağını düşünüyorsunuz? 
 • Potansiyel müşterinin kredi itibarının düşük olduğunu keşfettiğinizde, büyük bir anlaşmaya varmak üzereyiz diyelim. Bu durumu nasıl ele alıyorsınız?

Role özgü sorular

 • Hangi finansal yazılımları kullanma deneyiminiz var ve hangi kapasitede?
 • Bir şirketin WACC'sini nasıl hesaplarsınız? Neden yararlıdır?
 • İyi bir borç/öz sermaye oranı nedir? Neden?
 • Net gelirini biliyorsanız, bir şirketin nakit akışını nasıl hesaplarsınız?
 • Kredi temerrüt takası (CDS) nedir ve nerede kullanıyorsunuz?
 • Basel III'ü biliyor musunuz?

Davranışsal sorular

 • Ortalama bir iş gününde, şirketinizdeki Mali Analistler ve/veya Muhasebeciler ile normalde ne sıklıkla iş birliği yaparsınız ? Ayrıca harici ortaklarla düzenli olarak etkileşime giriyor musunuz?
 • Sektördeki gelişmeler ve finansal düzenlemeler konusunda nasıl güncel kalıyorsunuz?
 • Hiç müşteriniz için zarara dönüşen bir yatırım önerdiniz mi? O deneyimden ne öğrendiniz?
 • Uygun maliyetli bir çözüm önerdiğiniz oldu mu? Neydi ve nasıl tasarruf sağladı?

🇬🇧 English

Risk Analyst Interview Questions

These sample Risk Analyst interview questions will help you hire qualified candidates with financial skills. Modify these questions to meet your specific needs.

Risk Analyst Interview Questions

Risk Analysts evaluate portfolio decisions and forecast potential losses from investments. They help companies eliminate financial risks and make profitable decisions.

During your interviews, assess candidates’ risk assessment abilities and data analysis software skills. Test their knowledge of the tools you use, but also keep an eye out for detail-oriented candidates who demonstrate an analytical way of thinking. Candidates who have researched your industry, or have previous financial experience, will stand out.

Look for candidates who can proactively identify risks by combining and analyzing information from various sources, including confidential data. Examples from candidates’ past work experiences and their answers to hypothetical scenarios will help you evaluate their problem-solving and critical thinking skills.

Operational and situational questions

 • You are in the middle of a presentation when you notice you’ve made some mistakes in calculations. What do you do?
 • How would you determine if we should loan [$X] to a company?
 • Where do you think interest rates will be in the next 12 months? Why?
 • We are about to close a big deal when you discover that the potential client lacks creditworthiness. How do you handle this situation?

Role-specific questions

 • What financial software do you have experience using, and in what capacity?
 • How do you calculate a company’s WACC? Why is it helpful?
 • What is a good debt-to-equity ratio? Why?
 • How do you calculate a company’s cash flow if you know its net income?
 • What is a credit default swap (CDS) and where do you use it?
 • Are you familiar with Basel III?

Behavioral questions

 • On an average work day, how often do you normally collaborate with Financial Analysts and/or Accountants at your company? Do you also regularly interact with external partners?
 • How do you stay current with industry developments and financial regulations?
 • Have you ever suggested an investment that turned out to be a loss for your client? What did you learn from that experience?
 • Describe a time you recommended a cost-effective solution. What was it and how did it save money?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver