🇹🇷 Türkçe

Ruby Developer Aday Mülakat Soru Örnekleri

Ruby Developer adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Ruby Developer aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Ruby Developer Mülakat Soruları

Bazı açılardan en teknik rol bile tüm pozisyonlar için güçlü adaylarda ortak olan nitelikleri gerektirir: öğrenmeye istekli olma; nitelikli beceriler; iş için tutku.

Java geliştiricilerini işe alırken aranacak bazı şeyler:

 • Temel algoritmik kavramların anlaşılması
 • Temel algoritmaları tartışabilme; nasıl bulacaklarını/düşüneceklerini/sıralayacaklarını
 • Veri tabanlarına ilişkin daha geniş bir anlayış gösterebilirler mi?
 • Modelleme konusunda bir yaklaşımları var mı?

Bilgisayar bilimi soruları

 • Sözde kod kullanarak, bir String'i yinelemeli ve yinelemeli olarak ters çevirin.
 • İyi bir birim testi ne oluşturur ve ne kadar işlevseldir?

Role özgü sorular

 • Ruby'deki argümanlar referansa göre mi yoksa değere göre mi iletilir?
 • Ruby statik olarak mı yoksa dinamik olarak mı yazılan bir dildir?
 • Polimorfizm, kalıtım ve kapsülleme ile ne demek istiyorsunuz?
 • Linting, hata ayıklama ve profil oluşturma için hangi araçları kullanıyorsunuz?
 • Aşağıdaki program ne yazdıracak?

 • Sınıflar ve modüller için yöntem erişim kontrolünün üç seviyesini açıklayın. Bunlar yöntem hakkında ne anlama gelir?
 • Ruby'de load ve require kullanımı nedir?
 • Duck typing nedir? Bir kullanım senaryosu tanımlayın.
 • Bir bloğun bir Proc'tan farkı nedir?
 • Aşağıdaki operatörlerin her birini ve bunların nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini açıklayın: ==, ===, eql?, equal?

🇬🇧 English

Ruby Developer Interview Questions

This Ruby Developer interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Ruby Developer Interview Questions

In some respects even the most technical role demands qualities common to strong candidates for all positions: the willingness to learn; qualified skills; passion for the job.

Even college performance, while it helps you to assess formal education, doesn’t give a complete picture. This is not to underplay the importance of a solid background in computer science. Some things to look for:

 • Understanding of basic algorithmic concepts
 • Discuss basic algorithms, how would they find/think/sort
 • Can they show a wider understanding of databases
 • Do they have an approach to modelling?

Do they stay up to date with the latest developments? If so, how? Probe for their favourite technical books. Who are they following on Twitter, which blogs do they turn to?

Are they active on Github? Do they contribute to any open source software projects? Or take part in Hackathons. In short, how strong is their intellectual interest in their chosen field? How is this demonstrated? Ask for side projects (like game development). Committed, inquisitive candidates will stand out.

Computer Science questions

 • Using pseudo-code, reverse a String iteratively and recursively
 • What constitutes a good unit test and what a functional one?

Role-specific questions

 • Do arguments in Ruby get passed by reference or by value?
 • Is Ruby a statically or dynamically typed language?
 • What do you mean by polymorphism, inheritance and encapsulation?
 • What tools do you use for linting, debugging and profiling?
 • What’s the following program going to print?

 • Describe the three levels of method access control for classes and modules. What do they imply about the method?
 • What is the use of load and require in ruby?
 • Write a module Foo that when included, adds an instance method :bar and a class method qux.
 • What’s duck typing? Describe a use case.
 • How is a block different from a Proc ?
 • Explain each of the following operators and how and when they should be used: ==, ===, eql?, equal?.
 • Ruby MRI uses a Global Interpreter Lock. Does that mean it doesn’t use real threads?
 • What do we mean when we say that a lambda or block forms a closure?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver