🇹🇷 Türkçe

Satış Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Satış becerilerini ölçeceğiniz bu mülakat soru örnekleri, adayların becerilerini değerlendirmenize ve şirketiniz için en iyi satış profesyonellerini işe almanıza yardımcı olacaktır.

Satış adaylarında nelere dikkat edilmelisiniz?

Diğer mesleklerden farklı olarak, satış departmanı çalışanları çeşitli akademik ve profesyonel geçmişlerden gelebilir. Müzakere ve iletişim becerileri gibi genellikle soyut olan belirli yumuşak becerilere (soft skills) sahip olmaları da önemlidir. Bu nedenle, satış profesyonellerini yalnızca özgeçmişlerine ve tipik niteliklerine göre değerlendirmek zordur. Adaylarla tanışmanız, profesyonel ilgi alanlarını ve güçlü yanlarını öğrenmeniz, gerçekçi satış senaryolarında nasıl tepki vereceklerini görmeniz gerekiyor. Bu nedenle satış becerisi mülakat soruları, adayların gerçek potansiyelini keşfetmenize yardımcı olabilir.

Satış adayları için en iyi mülakat soruları hangileridir?

Satış ekipleri, kârlılıklarını artırmak isteyen şirketler için temel direklerdir. Satış danışmanlarından, bölge satış müdürlerinden ve satış yöneticilerinden; saha satış temsilcilerine, çağrı merkezi acentelerine ve hesap yöneticilerine kadar satış hedefleri ortaktır: şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, satış kotalarını karşılamak ve yeni pazar fırsatlarını belirlemek. Bu nedenle, adayların satış becerilerini değerlendirmek için hangi mülakat sorularını soracağınızı düşünürken, sektörünüzü ne kadar iyi anladıklarını ve iş bitirici bir zihniyete sahip olup olmadıklarını test ettiğinizden emin olun.

Rolün kıdem seviyesinden bağımsız olarak, tipik satış becerisi mülakat soruları, müşteri odaklı bir tutuma, mükemmel iletişim becerilerine ve hedeflere ulaşma hevesine sahip adayları belirlemenize yardımcı olmalıdır. Ekip ortamında iyi performans gösterebilen ve farklı kişilerle iş birliği yapabilen adayları da göz önünde bulundurmalısınız.

Bu temel niteliklere sahip adaylardan oluşan kısa bir listeye sahip olduğunuzda, sorularınızı pozisyona kimin daha uygun olacağını belirlemek için özelleştirin. Örneğin:

 • Giriş seviyesi (yeni mezun) satış mülakat soruları, şirket vizyonunuz ve sattığınız ürün veya hizmetler ile ilgili olmalıdır. Bu sayede ürünlerinizi satmaya en çok ilgi gösteren adayları seçebilirsiniz.
 • Hesap yönetimi pozisyonları için, adayların müzakere ve iletişim kurma becerilerini sergilemelerine olanak tanıyan sorular sormalısınız.
 • Kıdemli adaylar için satış mülakat soruları, adayların liderlik ve karar verme yeteneklerini test etmelidir.
 • Satış destek (inside sales) rolleri için, mülakat soruları teknik bilgi ve iletişim becerilerine odaklanmalıdır.

Her halükarda, sektöre özgü ve davranışsal satış mülakat sorularının bir karışımını sorduğunuzdan emin olun, böylece görevlerini yerine getirmek için yeterli bilgiye sahip ancak aynı zamanda satış alanında kariyer yapmak isteyen satış adaylarını belirleyip işe alabilirsiniz .

En çok sorulan satış mülakat soruları

1. Her satış rolü için

 • Piyasa analizine aşinaysanız tanımlar mısınız?
 • Başarılı bir satış süreci nasıl olmalı? Bu süreçte rolünüz ne olur?
 • Bir müşteriyle iletişim kurmadan önce hangi bilgilere ihtiyacınız var?
 • Bir satış hedefine ulaşamadığınız bir durumu oldu mu? Olduysa, ne oldu ve bu deneyimden ne öğrendiniz?
 • Bir anlaşmayı sağlamak için ekibinizle iş birliği yaptığınız bir zamanı anlatır mısınız? Bu süreçteki rolünüz neydi?
 • Hangisi daha önemli: hedeflere ulaşmak mı yoksa müşterileri memnun etmek mi?
 • Bir müşteriyi takip etmekten ne zaman vazgeçersiniz ve neden?
 • Bu pozisyonda karşılaştığınız bazı yaygın engeller nelerdir? Onlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Satışta çalışmakla ilgili en ödüllendirici bulduğunuz şey nedir?

2. Giriş seviyesi (yeni mezun) satış pozisyonları için

Mağaza

 • Perakende deneyiminizden bahseder misiniz?
 • Tüm müşterilerin memnun ayrılmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Ürünlerimize aşina mısınız? Hangisini satmaktan daha çok keyif alırsınız ve neden?
 • Mağazanızda ürün bulamadığından şikayet eden bir müşteriye nasıl davranırsınız?

Çağrı merkezi

 • Vardiya sistemiyle çalışma konusunda esnekliğiniz nedir?
 • Kızgın bir müşteriyi nasıl sakinleştirirsiniz?
 • Bir müşterinin sorusunun cevabını bilmiyorsanız ne yaparsınız?
 • Bu iş tekrarlayan çalışma modeline sahip. Nasıl motive kalıyorsunuz? Bu rolden ne elde etmeyi umuyorsunuz?

3. Hesap yönetimi pozisyonları için

 • Bir müşteri size ürünümüzü beğendiğini ancak çok pahalı olduğunu söylese, onları nasıl ikna edersiniz veya orta yolu bulursunuz?
 • En çok gurur duyduğunuz, kapattığınız anlaşma nedir ve neden?
 • Gelir hedeflerine ve müşteri memnuniyeti oranlarına ulaşma konusundaki siciliniz nedir?
 •  Nasıl yeni müşteri bulursunuz?

4. Satış destek dahil olmak üzere üst düzey satış pozisyonları için

 • Ekibinizdeki çatışmalarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Düşük performans gösteren bir satış temsilcisine nasıl yaklaşırsınız?
 • Satışları tahmin etme konusundaki deneyiminiz nedir? Kullandığınız tüm araçları ve yazılımları listeler misiniz?
 • Ekibinizin satış hedeflerine ulaşmayı başaramadığı bir zamanı anlatın. Bu deneyimdeki rolünüz neydi? Ne öğrendiniz ve bir sonraki satış hedefleri için neyi farklı yaptınız?

🇬🇧 English

Sales Interview Questions

This sample of Sales interview questions will help you evaluate candidates’ skills and hire the best salespeople for your company. We gathered the most common sales interview questions and categorized them by seniority level and position, including account managers and in-store representatives, to help you pick the most suitable ones for your open role.

What to look for in sales candidates?

Unlike other professions, salespeople may come from various academic and professional backgrounds. It’s also important that they have certain soft skills that are often intangible, such as negotiation and communication abilities. Therefore it’s challenging to evaluate salespeople based solely on their resume and typical qualifications. You need to meet with candidates, learn about their professional interests and strengths and see how they’d react in realistic sales scenarios. That’s why sales interview questions can help you discover candidates’ true potential.

Which are the best interview questions for salespeople?

Sales teams are pillars for companies that want to grow their profitability. From sales consultants, regional sales managers and sales executives to field sales representatives, call center agents and account managers, sales goals are common: promote the company’s products and services, meet sales quotas and identify new market opportunities. So, when you’re thinking about what sales interview questions to ask candidates, make sure you test how well they understand your industry and whether they have a go-getter mentality.

Regardless of the role’s seniority level, typical sales interview questions should help you identify candidates with a customer-oriented attitude, excellent communication skills and a drive to meet goals. You should also keep an eye out for candidates who are able to perform well in a team environment and collaborate with different people.

When you have a shortlist of candidates with these core qualities, tailor your questions to identify who would make a good fit for your specific job. For example:

 • Entry-level sales interview questions should be around your company vision and the products or services you sell. This way, you can select candidates who show the most interest in selling your products.
 • For account management positions, you should ask questions that allow candidates to showcase their negotiation and relationship-building skills.
 • Senior sales interview questions should test candidates’ leadership and decision-making abilities.
 • For inside sales roles, interview questions should focus on technical know-how and communication skills.

In any case, make sure that you ask a mix of industry-specific and behavioral sales interview questions, so that you identify and hire salespeople who have adequate knowledge to tackle their tasks, but are also interested in a career in sales.

Top sales interview questions to ask

1. For every sales role

 • Are you familiar with market analysis? What is it?
 • Walk me through a successful sales process. What is your role?
 • What information do you need before communicating with a client?
 • Describe a situation where you failed to reach a sales goal. What happened and what did you learn from that experience?
 • Describe a time when you collaborated with your team to close a deal. What was your role in the process?
 • What is more important: achieving quotas or keeping clients satisfied?
 • When do you stop pursuing a customer, and why?
 • What are some common hurdles you face in this position? How do you handle them?
 • What do you find most rewarding about working in sales?

2. For entry-level sales positions

In-store

 • Describe your experience in retail.
 • How do you ensure all customers leave satisfied?
 • Are you familiar with our products? Which one would you most enjoy selling and why?
 • How would you handle a customer who complained that they couldn’t find a product in your store?

Call center

 • What’s your flexibility in working different shifts?
 • Describe a time when you managed to calm down an angry client.
 • What do you do if you didn’t know the answer to a customer’s question?
 • This job can be repetitive. How do you stay motivated? What do you hope to get out of this role?

3. For account management positions

 • If a client told you that they liked our product but it’s too expensive, how would you turn them around?
 • What’s a deal you closed that you’re mostly proud of, and why?
 • What’s your track record in delivering on revenue targets and customer satisfaction rates?
 • How would you find new clients?

4. For senior level sales positions, including inside sales

 • How do you handle conflicts on your team?
 • How do you approach a sales representative who is underperforming?
 • What’s your experience in forecasting sales? Name any tools and software that you use.
 • Describe a time when your team didn’t manage to achieve sales quotas. What was your role in that experience? What did you learn, and what did you do differently for the next round of sales quotas?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver