🇹🇷 Türkçe

Satış Direktörü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Satış Direktörü adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Satış Direktörü aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Satış Direktörü Mülakat Soruları

Satış direktörleri süreç odaklı, metrik odaklı, organize ve kararlıdırlar. Bu görevdeki başarılarının uygulanabilir bir iş planına ve ekip çalışmasına bağlı olduğunu herkesten daha iyi bilirler. Bu görüşmeyi, sizin onların deneyim ve niteliklerini değerlendirdiğiniz kadar onlar da şirketinizi ve ürününüzü değerlendirmek için bir fırsat olarak göreceklerdir.

Satış Direktörü adaylarınız her şeyden önce mükemmel bir liderlik sergilemelidir. Bu, satış direktörlerini satış müdürlerinden ve bölge satış müdürlerinden ayıran bir özelliktir. Bu adaylar, satış ekiplerini nasıl işe aldıklarına, eğittiklerine, motive ettiklerine ve izlediklerine dair somut örnekler sunabilmelidir. Ekip kurma ve yönetme konusunda teorik bilgi yerine uygulamalı deneyimle desteklenen yanıtları dinleyin.

Buna ek olarak, süreçleri, ürünleri ve müşterileri hakkında uzman düzeyinde bilgiye sahip birini işe almak istersiniz. Güçlü adaylar, tasarladıkları satış süreçlerinde size yol gösterebilmeli, bu süreçleri gerçekler ve rakamlarla gerekçelendirebilmelidir. Ürünlerini size ikna edici bir şekilde sunabilmeli ve ürünlerinin rakipleri karşısında nasıl bir konuma sahip olduğunu anlatabilmelidirler. Müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamalı ve müşterinin satın alma kararı yolculuğunda size ayrıntılı olarak yol gösterebilmelidirler.

Operasyonel sorular

 • Son şirketinizde ne tür satışlar yaptınız? (İç satış mı? Saha satışı mı?)
 • Son şirketinizde ekibinizin büyüklüğü neydi?
 • Satış kotanız neydi?
 • Potansiyel müşterileri nasıl yaratıyordunuz?
 • Ürününüzü tanımlayın. Faydaları nelerdir? Müşterileriniz kimler?
 • Müşteriler ürününüzü neden satın alıyor? Alternatifler nelerdir?
 • Müşterilerinizin satın alma karar sürecini tanımlayın. Satın alma kararını kim onaylıyor ya da engelliyor? Satışı kapatmak için neleri sıralamanız gerekiyor?
 • Harika satış yetenekleri olan adayları nereden buluyorsunuz?
 • Satış becerilerini değerlendirmek için hangi kriterleri kullanıyorsunuz?
 • Bireysel ekip üyelerinin performansını nasıl izliyorsunuz?
 • Ekibinizi nasıl motive ediyorsunuz?
 • Ücretlendirme konusunda nasıl karar veriyorsunuz?

🇬🇧 English

Sales Director Interview Questions

This Sales Director interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions. Similar job titles include Director of Sales.

Sales Director Interview Questions

Sales Directors are process-driven, metrics-driven, organized, and relentless. They know more than anyone else that their success in this role depends on a viable business plan and lockstep teamwork. They will see this interview as an opportunity to evaluate your company and product as thoroughly as you’re assessing their experience and qualifications.

Your Sales Director candidates must demonstrate great leadership above all. This the quality that distinguishes sales directors from sales managers and regional sales managers. These candidates should be able to present concrete examples of how they have hired, trained, motivated, and monitored sales teams. Listen for responses that are informed by hands-on experience, as opposed to a theoretical knowledge of building and managing teams.

In addition, you want to hire someone with expert-level knowledge of their process, product, and customer. Strong candidates must be able to walk you through sales processes they’ve designed, and justify these processes with facts and figures. They should be able to pitch their product to you in a compelling fashion, and tell you how their product stacks up against their competitors. They must fully understand their customers’ needs and be able to walk you  through the customer’s buying decision journey in detail.

Operational questions

 • What kind of sales did you do at your last company? (Inside sales? Field sales?)
 • What was the size of your team at your last company?
 • What was your sales quota?
 • How did you generate leads?
 • Describe your product. What are the benefits? Who are your customers?
 • Why do customers buy your product? What are the alternatives?
 • Describe your customers’ buying decision process. Who approves or blocks the buying decision? What do you need to line up to close the sale?
 • Where do you find great sales talent?
 • What criteria do you use to evaluate sales skills?
 • How do you monitor the performance of individual team members?
 • How do you motivate your team?
 • How do you make decisions about compensation?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver