Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Satış Hesapları Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların satış becerilerini değerlendirmek ve şirketiniz için en uygun kişiyi işe almak için bu örnek Satış Hesapları Yöneticisi mülakat sorularını kullanın.

Satış Hesapları Yöneticisi Mülakat Soruları

Satış hesapları yöneticileri, şirket-müşteri ilişkilerini yüksek standartlarda sürdürmek için mükemmel müşteri hizmeti sunar. Müşterileri memnun ederken satış kotalarına ulaşırlar.

Tüm satış rollerinde olduğu gibi, hoş bir tartışma yürütebilen ve ürünleriniz/hizmetlerinizle ilgilenen kişileri aramalısınız. Bu kişiler kilit müşterilerle etkileşim halindedir, bu nedenle profesyonel olan ve şirketinizi en iyi şekilde temsil eden adayları tercih edin.

Adaylarınızın satış prosedürlerine ve yazılımlarına ne kadar aşina olduklarını keşfetmek için aşağıdaki soruları kullanın. Davranışsal ve durumsal sorular, işteki zorluklara nasıl yaklaşacaklarını anlamanıza da yardımcı olacaktır (örneğin, müşteri şikayetleri ve sözleşme görüşmeleri).

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Potansiyel müşterileri şirketimizi düşünmeye ikna etmek için hangi argümanları kullanırdınız?
 • Ürünü/hizmeti satın almamak için size sürekli bahaneler sunan potansiyel bir müşteriyi takip etmeyi ne zaman bırakırsınız?
 • Potansiyel müşterileri belirlemek için sosyal medyayı kullanır mısınız? Eğer öyleyse, bunu nasıl yapardınız?
 • Birden çok müşterinin aynı anda yaşadığı sorunları çözmeyi nasıl önceliklendirirsiniz?

Role özgü sorular

 • Hangi CRM yazılımını kullandınız? En çok hangi özellikleri yararlı buluyorsunuz?
 • Başarılı bir soğuk arama nasıl olmalı?
 • Bir demo sunumunu etkili kılan nedir?
 • Ürünlerimiz/hizmetlerimiz hakkında ne biliyorsunuz? Bizi rakiplerimizden ayıran nedir?

Davranışsal sorular

 • Memnuniyetsiz bir müşteriyle muhatap olduğunuz bir zamanı anlatın. Bu durumla nasıl başa çıktınız?
 • Kapattığınız en zor anlaşma neydi? Engeller nelerdi ve bunların üstesinden nasıl geldiniz?
 • Bir müşteri sözleşmesini başarıyla müzakere ettiğiniz bir zamanı anlatın.
 • Potansiyel bir müşteriden reddedilmeyi nasıl ele alırsınız?
 • Hiç bir satış kotasına ulaşamadığınız oldu mu? Ne yanlış gitti ve bu deneyimden ne öğrendiniz?

🇬🇧 English

Sales Account Executive Interview Questions

Use these sample Sales Account Executive interview questions to assess candidates’ sales skills and hire the best fit for your company.

Sales Account Executive Interview Questions

Sales Account Executives provide excellent customer service to maintain company-client relationships at high standards. They achieve sales quotas while keeping clients satisfied.

As with all sales roles, you should look for people who can lead a pleasant discussion and are interested in your products/services. These individuals interact with key clients, so opt for candidates who are professional and portray your company in the best light.

Use the following questions to discover how familiar your candidates are with sales procedures and software. Behavioral and situational questions will also help you understand how they’ll approach challenges on the job (e.g. customers complaints and contract negotiations.)

Operational and situational questions

 • What arguments would you use to persuade potential clients to consider our company?
 • When would you stop pursuing a prospective client who keeps giving you excuses not to buy the product/service?
 • Would you use social media to identify prospective clients? If so, how would you do it?
 • How would you prioritize fixing problems multiple clients were having at once?

Role-specific questions

 • What CRM software have you used? What features do you find the most helpful?
 • Walk me through a successful cold call.
 • What makes a demo presentation effective?
 • What do you know about our products/services? What differentiates us from our competition?

Behavioral questions

 • Describe a time you dealt with a dissatisfied customer. How did you handle the situation?
 • What was the most difficult deal you closed? What were the obstacles, and how did you overcome them?
 • Tell me about a time you successfully negotiated a customer contract.
 • How do you handle rejection from a potential client?
 • Have you ever failed to reach a sales quota? What went wrong and what did you learn from the experience?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver