🇹🇷 Türkçe

Satış Koordinatörü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Satış Koordinatörü pozisyonu için adaylarla mülakat mı yapacaksınız? Sorulacak en iyi mülakat sorularını bulun ve doğru kararı vermek için kendi sorularınızı ekleyin.

Satış Koordinatörü Mülakat Soruları

Satış koordinatörleri, genellikle doğrudan satışa dahil olmasalar da satış operasyonlarının merkezinde yer alırlar. Müşteriler, satış çalışanları, departmanlar ve yöneticiler arasında bilgi alır ve yayarlar. Satış ekibini desteklemek için çalışırlar ve mükemmel müşteri ilişkileri sağlamak için kendi yollarından giderler.

Satış koordinatörleri, genellikle bir saha satış ekibiyle ortak olarak tüm sektörlerde bulunabilir. Satış, müşteri hizmetleri veya pazarlama alanlarında deneyime ve ilgili yazılımlarda yeterliliğe ihtiyaçları vardır. Şirketinizin bilgisayar sistemine ve yeni müşteri adayları bulma yöntemlerine ne kadar aşina olduklarını sorun.

Mülakat sorularımız, önemli satış koordinatörü becerilerini keşfetmenize yardımcı olacaktır. En iyi adaylar mükemmel iletişimciler olmalıdır. Geçmiş deneyimleri hedeflere ulaşma, doğru raporlama ve sorun çözme ile karakterize edilmelidir. İyi organize olduklarına, güvenilir olduklarına ve gerektiğinde bir anlaşmayı kapatabileceklerine dair işaretler arayın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir müşteri adayını beklemeye almanız gerekse, onu üzmemek için ne yapardınız?
 • İki satış çalışanı aynı anda yardımınızı istediğinde görevlerinizi nasıl önceliklendirirsiniz?
 • Bir satış çalışan hakkında şikayette bulunan kızgın bir müşteriden telefon aldığınızı düşünün. Ne yaparsınız?
 • Bir müşteri ürün/hizmet fiyatının çok yüksek olduğundan şikayet etmek için ararsa, bunu nasıl ele alırsınız?
 • Potansiyel müşteri yaratma süreciniz nedir?
 • Bir müşteri adayını denemeyi kabul etmesi için nasıl ikna ederdiniz?
 • Çoktan teslim edilmiş olması gereken bir siparişin hala yolda olduğu bilgisini aldığınızı düşünün. Konuya nasıl yaklaşırsınız?
 • Ürünlerimizden birini seçin ve bana satın.
 • Siparişlerin zamanında teslim edilmesini nasıl sağlıyorsunuz?

Role özgü sorular

 • Satış/müşteri hizmetleri alanındaki deneyiminiz nedir?
 • Geçmişteki işinizde hangi teknolojileri kullandınız?
 • Bu pozisyonda başarılı olmanıza yardımcı olacak üç yeteneğinizden bahsedin.
 • Satış sözleşmeleri hazırlama konusundaki deneyiminiz nedir?
 • Bir satış koordinatörünün yönetim için hangi raporları hazırlaması gerektiğini düşünüyorsunuz?
 • CRM/ERP yazılımına ne kadar aşinasınız?
 • Sizce hangi faktörlerin bir anlaşmayı kapatma olasılığı daha yüksektir?
 • Şirketimizin ürünleri hakkında ne biliyorsunuz?
 • Satış çalışanı işe alma konusundaki deneyiminiz nedir?
 • Daha faydalı bulduğunuz iki kapanış tekniğini açıklayın.

Davranışsal sorular

 • Önceki işinizde yaptığınız en başarılı satış neydi?
 • Hiç daha yüksek satışla sonuçlanan bir değişiklik uyguladınız mı?
 • Bir müşteri siparişi ile ilgili bir sorunu çözdüğünüz bir zamanı anlatın.
 • Bana bir ekip üyesinin daha üretken olmasına yardımcı olduğunuz bir zamandan bahsedin.
 • Hiç bir iş arkadaşınızla sorun yaşadınız mı? Ne yaptınız?
 • Önceki işinizde kotaları karşılamak için ne yaptınız?

🇬🇧 English

Sales Coordinator Interview Questions

Are you about to interview candidates for a Sales Coordinator position? Find the best interview questions to ask and add some of your own to make the right decision.

Sales Coordinator Interview Questions

Sales coordinators sit at the core of sales operations although they aren’t often involved directly in selling. They receive and disseminate information between customers, salespeople, departments and managers. They work to support the sales team and go out of their way to ensure excellent customer relationships.

Sales coordinators can be found in all industries, commonly partnered with a field-sales team. They need experience in sales, customer service or marketing and proficiency in relevant software. Feel free to ask how familiar they are with your company’s computer system as well as methods of finding new prospects.

Our interview questions will assist you in discovering important sales coordinator skills. The best candidates should be stellar communicators. Their past experience should be characterized by meeting goals, accurate reporting and problem-solving. Look for signs that they’re well-organized, reliable and can close a deal if they need to.

Operational and situational questions

 • If you needed to put a prospect on hold, what would you do to avoid upsetting them?
 • How do you prioritize tasks when two salespeople ask for your help at the same time?
 • Imagine you receive a call from an angry customer complaining about a salesperson. What do you do?
 • If a customer called to complain that the price of product/service is too high, how would you handle it?
 • What’s your process for generating leads?
 • How would you persuade a prospect to agree to a trial?
 • Envisage you receive information that an order that should have been already delivered is still in transit. How do you approach the subject?
 • Choose one of our products and sell it to me
 • How do you ensure timely delivery of orders?

Role-specific questions

 • What’s your experience in sales/customer service?
 • What technologies have you used in your past job?
 • Name three of your skills that will help you excel in this position
 • What is your experience in drafting sales contracts?
 • What reports do you think a sales coordinator should prepare for management?
 • How familiar are you with CRM/ERP software?
 • What factors, in your opinion, are more likely to close a deal?
 • What do you know of our company’s products?
 • What’s your experience with hiring sales personnel?
 • Describe two closing techniques that you find more useful

Behavioral questions

 • What was the most successful sale you made in your previous job?
 • Have you ever implemented a change that resulted in higher sales?
 • Describe a time you solved a problem with a customer order
 • Tell me about a time you helped a team member be more productive
 • Have you ever had a problem with a colleague? What did you do?
 • What did you do in your previous job to meet quotas?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver