🇹🇷 Türkçe

Satış Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Satış Müdürü adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Satış Müdürü aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Satış Müdürü Mülakat Soruları

Satış müdürleri, satış direktörlerinin aksine, şirketinizin uzun vadeli refahından doğrudan sorumlu değildir. Ancak, büyük resim perspektifine sahip olmalı ve Satış Direktörü'nün stratejisini uygulayabilmelidirler. Hatta geleceğin satış direktörleri bile olabilirler ve bu nedenle benzer bir zihniyete sahip olmalıdırlar. Süreç odaklı, metrik odaklı, organize ve acımasız olmalıdırlar. 

Satış Müdürü adaylarınız önce Satış Temsilcisi olmalı ve bu rolde başarılı olmalıdır. Kotalardan daha fazlasını hedefleyeceklerdir. Harika adaylar, şirketinizin sunduğu çözüme inandıkları, ürününüzü ve müşterilerinizi tam olarak anladıkları için şirketinize başvuracaklardır.

Günlük sorumluluklar şirkete göre farklılık gösterebilir, ancak genellikle bu bir süpervizör veya ekip lideri rolüdür. Hedef belirlemenin çeşitli yönlerine sahip olacaklardır ve bu hedeflere ulaşmak için satış ekiplerini eğitme, motive etme, izleme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Adaylarınızın bu rolde başarılı olmak için gereken uygulamalı, pratik deneyime sahip olup olmadıklarını belirlemek için bu soruları kullanın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Ürününüzü tanımlayın. Faydaları nelerdir? Müşterileriniz kimler?
 • Müşteriler ürününüzü neden satın alıyor? Alternatifler nelerdir?
 • Müşterilerinizin satın alma karar sürecini tanımlayın. Satın alma kararını kim onaylıyor ya da engelliyor? Satışı kapatmak için neleri sıralamanız gerekiyor?
 • Bir meslektaşınıza mentorluk yaptığınız bir zamanı hatırlayın. Nereden başladılar? Şimdi neredeler?
 • İki ekip üyesi arasındaki bir anlaşmazlığı çözdüğünüz bir zamanı hatırlayın.
 • Bir satış temsilcisine hangi noktada bir müşteriyi takip etmeyi bırakmasını tavsiye edersiniz?
 • Düşük performans gösteren bir satış temsilcisine nasıl davranırdınız?
 • Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek veya geliri artırmak için hiç bir süreci değiştirdiniz mi?
 • Önceki şirketinizdeki satış sürecini anlatın. Ne işe yaradı? Ne iyi işlemedi?
 • Satış ekipleri için eğitim kılavuzları veya diğer referans belgeleri yazma konusunda ne kadar deneyiminiz var?
 • Tahmin veya kota geliştirme konusunda sahip olduğunuz deneyimi açıklayın.

🇬🇧 English

Sales Manager Interview Questions

This Sales Manager interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

Sales Manager Interview Questions

Sales Managers, unlike Sales Directors, are not directly responsible for the long-term prosperity of your company. But, they should have big picture perspective and be capable of executing the Sales Director’s strategy. They may even be future Sales Directors, and as such they should have a similar mindset. They should be process-driven, metrics-driven, organized, and relentless. 

Your Sales Manager candidates should have been Sales Representatives first, and should have excelled in that role. They’ll be driven by more than just quotas. Great candidates will apply to your company because they believe in the solution that your company provides and have a thorough understanding of your product and customers.

Day-to-day responsibilities may differ depending on the company, but generally this is a supervisor or team leader role. They’ll own several aspects of goal-setting and should be capable of training, motivating, and monitoring sales teams to meet those goals. Use these questions to determine whether or not your candidates have the hands-on, practical experience needed to succeed in this role.

Operational and situational questions

 • Describe your product. What are the benefits? Who are your customers?
 • Why do customers buy your product? What are the alternatives?
 • Describe your customers’ buying decision process. Who approves or blocks the buying decision? What do you need to line up to close the sale?
 • Recall a time when you mentored a colleague. Where did they start? Where are they now?
 • Recall a time you resolved a conflict between two team members.
 • At what point would you advise a sales rep to stop pursuing a customer?
 • How would you deal with a sales rep who was underperforming?
 • Have you ever changed a process to improve efficiency, lower costs, or increase revenue?
 • Describe the sales process at your previous company. What worked well? What didn’t work well?
 • How much experience do you have with writing training manuals or other reference documents for sales teams?
 • Describe any experience you have in forecasting or developing quotas.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver