İş İlanları CV Programları Business School

🇹🇷 Türkçe

Satış Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği

Satış Müdürü Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Satış Müdürü Mülakat Soruları

Satış Yöneticileri, Satış Direktörlerinin aksine, şirketinizin uzun vadeli refahından doğrudan sorumlu değildir. Ancak, büyük resim perspektifine sahip olmalı ve Satış Direktörünün stratejisini uygulayabilmelidirler. Hatta geleceğin Satış Direktörleri olabilirler ve bu nedenle benzer bir zihniyete sahip olmaları gerekir. Süreç odaklı, metrik odaklı, organize ve amansız olmalıdırlar. 

Satış Müdürü adaylarınız öncelikle Satış Temsilcisi olmalı ve bu rolü üstlenmiş olmalıdır. Sadece kotalardan daha fazlası tarafından yönlendirilecekler. Harika adaylar, şirketinizin sunduğu çözüme inandıkları ve ürününüzü ve müşterilerinizi tam olarak anladıkları için şirketinize başvuracaktır.

Günlük sorumluluklar şirkete bağlı olarak değişebilir, ancak bu genellikle bir süpervizör veya ekip lideri rolüdür. Hedef belirlemenin çeşitli yönlerine sahip olacaklar ve bu hedeflere ulaşmak için satış ekiplerini eğitme, motive etme ve izleme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Adaylarınızın bu rolde başarılı olmak için gereken uygulamalı, pratik deneyime sahip olup olmadığını belirlemek için bu soruları kullanın.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Ürününüzü tanımlayın. Faydaları nelerdir? Müşterileriniz kimler?
 • Müşteriler ürününüzü neden satın alıyor? Alternatifler nelerdir?
 • Müşterilerinizin satın alma karar sürecini tanımlayın. Satın alma kararını kim onaylar veya engeller? Satışı kapatmak için sıraya girmek için neye ihtiyacınız var?
 • Bir meslektaşınıza mentorluk yaptığınız bir zamanı hatırlayın. Nereden başladılar? Şimdi neredeler?
 • İki ekip üyesi arasındaki bir anlaşmazlığı çözdüğünüz zamanı hatırlayın.
 • Hangi noktada bir satış temsilcisine bir müşteriyi takip etmeyi bırakmasını önerirsiniz?
 • Düşük performans gösteren bir satış temsilcisiyle nasıl başa çıkarsınız?
 • Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek veya geliri artırmak için hiç bir süreci değiştirdiniz mi?
 • Önceki şirketinizdeki satış sürecini tanımlayın. Ne işe yaradı? Ne iyi çalışmadı?
 • Satış ekipleri için eğitim kılavuzları veya diğer referans belgeleri yazma konusunda ne kadar deneyiminiz var?
 • Kotaları tahmin etme veya geliştirme konusunda sahip olduğunuz herhangi bir deneyimi tanımlayın.

🇬🇧 English

Sales Manager interview questions

This Sales Manager interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Sales Manager Interview Questions

Sales Managers, unlike Sales Directors, are not directly responsible for the long-term prosperity of your company. But, they should have big picture perspective and be capable of executing the Sales Director’s strategy. They may even be future Sales Directors, and as such they should have a similar mindset. They should be process-driven, metrics-driven, organized, and relentless. 

Your Sales Manager candidates should have been Sales Representatives first, and should have excelled in that role. They’ll be driven by more than just quotas. Great candidates will apply to your company because they believe in the solution that your company provides and have a thorough understanding of your product and customers.

Day-to-day responsibilities may differ depending on the company, but generally this is a supervisor or team leader role. They’ll own several aspects of goal-setting and should be capable of training, motivating, and monitoring sales teams to meet those goals. Use these questions to determine whether or not your candidates have the hands-on, practical experience needed to succeed in this role.

Operational and Situational questions

 • Describe your product. What are the benefits? Who are your customers?
 • Why do customers buy your product? What are the alternatives?
 • Describe your customers’ buying decision process. Who approves or blocks the buying decision? What do you need to line up to close the sale?
 • Recall a time when you mentored a colleague. Where did they start? Where are they now?
 • Recall a time you resolved a conflict between two team members.
 • At what point would you advise a sales rep to stop pursuing a customer?
 • How would you deal with a sales rep who was underperforming?
 • Have you ever changed a process to improve efficiency, lower costs, or increase revenue?
 • Describe the sales process at your previous company. What worked well? What didn’t work well?
 • How much experience do you have with writing training manuals or other reference documents for sales teams?
 • Describe any experience you have in forecasting or developing quotas.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver