Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Satış Stajyeri Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Satış Stajyeri mülakat soruları, işe alım kararı vermeden önce adayların satış ve müşteri hizmetleri becerilerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Satış Stajyeri Mülakat Soruları

Satış stajyerleri çeşitli sektörlerde çalışır ve müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Satış görüşmelerine katılırlar, müşterilerin temel sorularını yanıtlarlar ve raporlar ve evraklar hazırlarlar (örneğin sözleşmeler veya anlaşma şartları).

Bu giriş seviyesinde bir roldür, bu nedenle başvuranların çoğu genellikle yeni mezun ve/veya iş deneyimi olmayan kişilerdir. Müşteri hizmetleri alanına ilgi duyan ve sektörünüz hakkında birkaç şey bilen adaylar arayın. Farklı bir sektörde deneyimleri varsa, onları satışa yönelten şeyin ne olduğunu ve hedeflerinin ne olduğunu sorun. Adayların yaratıcı düşünüp düşünmediklerini ve rol için doğru zihniyete sahip olup olmadıklarını test etmek için satış taktikleri hakkında bilgi gerektiren sorular ekleyin.

Bu pozisyon müşterilerle iletişim kurmayı (yüz yüze, telefon veya e-posta yoluyla), idari görevleri yerine getirmeyi veya her ikisini de gerektirebilir. Mülakat sorularınızı özel iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlayın. Örneğin, şirketinizdeki satış stajyerleri müşterilerle etkileşime giriyorsa, adayların sunum becerilerini ve başkalarıyla etkileşimde rahat olup olmadıklarını test edin. Rol daha idari ise, organizasyonel ve zaman yönetimi yeteneklerine odaklanın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • İş yerinde sakin bir günde ne yapardınız? (örn. mağazada az sayıda müşteri veya az sayıda gelen çağrı)
 • Bir müşterinin sorusuna nasıl cevap vereceğinizi bilmiyor olsaydınız ne yapardınız?
 • Bir satış konuşması e-postasına neyi dahil ederdiniz, neyi etmezdiniz?
 • Yöneticiniz size nasıl yaklaşacağınızı bilmediğiniz görevler verirse nasıl tepki verirsiniz?
 • Yöneticinizle konuşmak isteyen kızgın bir müşteriyle nasıl başa çıkarsınız?

Role özgü sorular

 • Mükemmel müşteri hizmetini nasıl tanımlarsınız?
 • Ürünlerimiz/hizmetlerimiz hakkında ne biliyorsunuz? Müşterilerimizin kim olduğunu düşünüyorsunuz?
 • İşinizi organize etmek için hangi araçları kullanıyorsunuz? CRM yazılımına aşina mısınız?
 • Bir müşterinin ihtiyaçlarını nasıl belirlersiniz?
 • Müşteri geri bildirimlerini nasıl alıyorsunuz? Bu neden önemli?
 • Hangi metrikleri düzenli olarak izlemenin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? (örneğin yeni müşteri sayısı, kaybedilen müşteri sayısı ve gelirler) Neden?

Davranışsal sorular

 • Bu pozisyondan ne öğrenmeyi umuyorsunuz ve gelecekteki kariyer hedefleriniz nelerdir?
 • Bir satış çalışanıyla, örneğin bir mağazada, hiç olumsuz bir deneyim yaşadınız mı? Bu durum satın alma kararlarınızı nasıl etkiledi?
 • Hedefler ve son teslim tarihleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Bir ekip projesinde çalıştığınız bir zamanı anlatın. Rolünüz neydi ve ne başardınız?

🇬🇧 English

Sales Trainee Interview Questions

These sample Sales Trainee interview questions will help you evaluate candidates’ sales and customer service skills before you make a hiring decision.

Sales Trainee Interview Questions

Sales Trainees work in various industries and aim to facilitate the customer service process. They join sales calls, answer clients’ basic queries and prepare reports and paperwork (e.g. contracts or terms of agreements.)

This is an entry-level role, so most applicants are usually recent graduates and/or lack work experience. Look for candidates who are interested in the customer service field and know a few things about your industry. If they have experience in a different sector, ask what prompted them to turn to sales and what their goals are. Include questions that require knowledge of sales tactics to test if candidates think creatively and have the right mindset for the role.

This position may require communicating with clients (in-person, via phone or email), performing administrative tasks or both. Tailor your interview questions to meet your specific job requirements. For example, if Sales Trainees at your company interact with clients, test candidates’ presentation skills and whether they’re comfortable interacting with others. If the role is more administrative, focus on organizational and time management abilities.

Operational and situational questions

 • What would you do during a quiet day at work? (e.g. few customers in the store or low number of incoming calls)
 • What would you do if you didn’t know how to answer a client’s question?
 • What would and what wouldn’t you include in a sales pitch email?
 • How would you react if your manager assigned you with tasks you didn’t know how to approach?
 • How would you deal with an angry customer who wanted to speak with your manager?

Role-specific questions

 • How do you define excellent customer service?
 • What do you know about our products/services? Who do you think our clients are?
 • What tools do you use to organize your work? Are you familiar with CRM software?
 • How do you identify a client’s needs?
 • How do you get customer feedback? Why is it important?
 • What metrics do you think are important to track on a regular basis? (e.g. number of new customers, number of lost customers and revenues) Why?

Behavioral questions

 • What do you hope to learn from this position and what are your future career goals?
 • Have you ever had a negative experience with a salesperson, e.g. in a store? How did that situation influence your purchasing decisions?
 • How do you deal with targets and deadlines?
 • Describe a time you worked on a team project. What was your role and what did you achieve?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver