Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Satış Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Satış yöneticisi adaylarında aranan doğru nitelikleri keşfetmek için bu Satış Yöneticisi mülakat sorularını bir rehber olarak kullanın.

Satış Yöneticisi Mülakat Soruları

Satış yöneticileri, satış operasyonlarının ön saflarında yer alırlar. Harika adaylar, biraz satış veya müşteri hizmetleri deneyimi olan dışa dönük kişilerdir. Sektöre özgü bilgi kritik değildir (herhangi bir iyi satış çalışanı eğitilebilir) ancak ilk eleme sırasında size yardımcı olabilir.

Aşağıdaki sorular size mülakatları nasıl yürüteceğiniz konusunda fikir verebilir. Adayların hoş bir kişiliğe, özgüvene ve sunum becerilerine sahip olup olmadıklarını öğrenin. Onları iş başında görmek için size bir şey satmalarını isteyin. Deneyimli yöneticiler için geçmişte yaptıkları işler, satış teknikleri konusundaki bilgileri, ısrarcılıkları ve rekabetçilikleri hakkında size fikir verecektir. Aralarında en iyileri ürünlerinize ilgi gösterecek ve onları satma konusunda hevesli olacaktır.

Şirkete bağlı olarak, bu unvan satış departmanından sorumlu kişileri de ifade edebilir. Bu durumda mülakatlar alan bilgisi, strateji oluşturma ve liderliğe yönelik olmalıdır.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Bir müşteri adayına satış yapmaya çalışıyor olsaydınız ve o kişi bunu sürekli reddediyor olsaydı, onu takip etmeyi ne zaman bırakırdınız?
 • Bir müşteri adayını aradınız diyelim. Gereksinimlerini anlamak için hangi soruları sorardınız? Yüz yüze bir toplantıyı nasıl ayarlardınız?
 • Bir müşteri sizden sürekli olarak ürününüzün fiyatını düşürmenizi isteseydi nasıl davranırdınız?
 • Şirket adına bir etkinliğe katıldığınızı düşünün. Potansiyel müşteri veya satış yaratmak için ne yapardınız?

Role özgü sorular

 • Soğuk aramaya karşı tutumunuz nedir?
 • Ürünümüzü tanıyor musunuz? Bana satabilir misiniz?
 • Reddedilmeyle başa çıkabilir misiniz? Nasıl?
 • Başkalarını denetleme konusunda deneyiminiz nedir?
 • Müşterilerinizin memnun kalmasını sağlamak için hangi adımları atarsınız?
 • Salesforce veya diğer CRM yazılımlarına ne kadar aşinasınız?

Davranışsal sorular

 • Bana şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığınız en zor satışı anlatın.
 • Geçmişte hedeflerinizi karşılamayı nasıl başardığınızı açıklayın.
 • Bir müşterinizi ya da potansiyel müşterinizi kaybettiğiniz bir zamanı hatırlayın. Ne yanlış gitti ve ne öğrendiniz?
 • Bir müşteri şikayetini ele aldığınız bir zamandan bahsedin.
 • Düşük performans gösteren bir astınızı motive etmeyi başardığınız bir zamanı anlatın.

🇬🇧 English

Sales Executive Interview Questions

Use these Sales Executive interview questions as a guide to discover the right qualifications for sales executives in candidates.

Sales Executive Interview Questions

Sales executives are on the front lines of sales operations. Great candidates are outgoing with some sales or customer service experience. Industry-specific knowledge isn’t critical (any good salesperson can be trained) but it might help you during the initial screening.

The following questions can give you ideas on how to conduct interviews. Find out if candidates possess a pleasant personality, confidence and presentation skills. Ask them to sell you something to see them in action. For experienced executives, their past work will give you insight into their knowledge of sales techniques, their persistence and competitiveness. The best among them will show an interest in your products and be enthusiastic about selling them.

Depending on the company, the title might also refer to people in charge of the sales department. Interviews in this case should be geared towards knowledge of the field, strategizing and leadership.

Operational and situational questions

 • If you were trying to sell to a prospect but they kept refusing, when would you stop pursuing them?
 • Imagine you cold-call a prospect. What questions would you ask to understand their requirements? How would you arrange a meeting in-person?
 • If a customer kept asking you to lower the price of your product so they can buy, how would handle it?
 • Imagine you were attending an event on the company’s behalf. What would you do to generate leads or sales?

Role-specific questions

 • What’s your attitude towards cold-calling?
 • Are you familiar with our product? Can you sell it to me?
 • Can you handle rejection and how?
 • What’s your experience with supervising others?
 • What steps do you take to ensure your customers remain satisfied?
 • How familiar are you with Salesforce or other CRM software?

Behavioral questions

 • Tell me about the most difficult sale you’ve ever had to make
 • Explain how you managed to meet your quotas in the past
 • Recall a time you lost a client or a prospect. What went wrong and what did you learn?
 • Tell me about a time you handled a customer complaint
 • Describe a time you managed to motivate an underperforming subordinate

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver