🇹🇷 Türkçe

Satış Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği

Satış Yöneticisi Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Satış Yöneticisi Mülakat Soruları

Satış yöneticileri, satış operasyonlarının ön saflarında yer alır. Harika adaylar, bazı satış veya müşteri hizmetleri deneyimi ile gidenlerdir. Sektöre özel bilgi kritik değildir (herhangi bir iyi satış elemanı eğitilebilir), ancak ilk tarama sırasında size yardımcı olabilir.

Aşağıdaki sorular, görüşmeleri nasıl yapacağınız konusunda size fikir verebilir. Adayların hoş bir kişiliğe, özgüvene ve sunum becerilerine sahip olup olmadığını öğrenin. Onları çalışırken görmek için size bir şeyler satmalarını isteyin. Deneyimli yöneticiler için geçmiş çalışmaları, satış teknikleri, kararlılıkları ve rekabet güçleri hakkındaki bilgileri hakkında size fikir verecektir. Aralarından en iyisi ürünlerinize ilgi gösterecek ve onları satma konusunda hevesli olacaktır.

Şirkete bağlı olarak, unvan ayrıca satış departmanından sorumlu kişilere de atıfta bulunabilir. Bu durumda görüşmeler, alan bilgisi, strateji oluşturma ve liderliğe yönelik olmalıdır.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Bir potansiyel müşteriye satış yapmaya çalışıyorsanız, ancak o reddetmeye devam ediyorsa, onları takip etmeyi ne zaman bırakırsınız?
 • Bir potansiyel müşteriyi soğukkanlılıkla aradığınızı hayal edin. Gereksinimlerini anlamak için hangi soruları sorarsınız? Yüz yüze bir görüşmeyi nasıl ayarlarsınız?
 • Bir müşteri sizden satın alabilmek için ürününüzün fiyatını düşürmenizi isterse, bununla nasıl başa çıkar?
 • Şirket adına bir etkinliğe katıldığınızı hayal edin. Olası satışlar veya satışlar oluşturmak için ne yapardınız?

Role özel sorular

 • Soğuk aramaya karşı tavrınız nedir?
 • Ürünümüze aşina mısınız? Onu bana satabilir misin?
 • Reddedilme ile başa çıkabilir misin ve nasıl?
 • Başkalarını denetleme konusundaki deneyiminiz nedir?
 • Müşterilerinizin memnun kalmasını sağlamak için hangi adımları atıyorsunuz?
 • Salesforce veya diğer CRM yazılımlarına ne kadar aşinasınız?

Davranışsal sorular

 • Bana yapmak zorunda olduğun en zor satıştan bahset
 • Geçmişte kotalarınızı nasıl karşıladığınızı açıklayın
 • Bir müşteriyi veya potansiyel müşteriyi kaybettiğiniz bir zamanı hatırlayın. Ne yanlış gitti ve ne öğrendin?
 • Bir müşteri şikayetini ele aldığınız bir zamanı anlatın
 • Düşük performans gösteren bir astınızı motive etmeyi başardığınız bir zamanı anlatın

🇬🇧 English

Sales Executive interview questions

This Sales Executive interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Sales Executive Interview Questions

Sales executives are on the front lines of sales operations. Great candidates are outgoing with some sales or customer service experience. Industry-specific knowledge isn’t critical (any good salesperson can be trained) but it might help you during the initial screening.

The following questions can give you ideas on how to conduct interviews. Find out if candidates possess a pleasant personality, confidence and presentation skills. Ask them to sell you something to see them in action. For experienced executives, their past work will give you insight into their knowledge of sales techniques, their persistence and competitiveness. The best among them will show an interest in your products and be enthusiastic about selling them.

Depending on the company, the title might also refer to people in charge of the sales department. Interviews in this case should be geared towards knowledge of the field, strategizing and leadership.

Operational and Situational questions

 • If you were trying to sell to a prospect but they kept refusing, when would you stop pursuing them?
 • Imagine you cold-call a prospect. What questions would you ask to understand their requirements? How would you arrange a meeting in-person?
 • If a customer kept asking you to lower the price of your product so they can buy, how would handle it?
 • Imagine you were attending an event on the company’s behalf. What would you do to generate leads or sales?

Role-specific questions

 • What’s your attitude towards cold-calling?
 • Are you familiar with our product? Can you sell it to me?
 • Can you handle rejection and how?
 • What’s your experience with supervising others?
 • What steps do you take to ensure your customers remain satisfied?
 • How familiar are you with Salesforce or other CRM software?

Behavioral questions

 • Tell me about the most difficult sale you’ve ever had to make
 • Explain how you managed to meet your quotas in the past
 • Recall a time you lost a client or a prospect. What went wrong and what did you learn?
 • Tell me about a time you handled a customer complaint
 • Describe a time you managed to motivate an underperforming subordinate

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver