🇹🇷 Türkçe

Sayman Aday Mülakat Sorusu örneği

Sayman Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Sayman Mülakat Soruları

Haznedarlar, kuruluşunuzun mali sağlığı söz konusu olduğunda kilit oyunculardır. Yatırımları denetlemek ve likidite riski yönetimi gibi çok çeşitli görevleri vardır. Şirkete bağlı olarak rol, hesap mutabakatları gibi daha basit görevleri de içerebilir.

Finans veya muhasebe alanında lisans derecesi tipiktir. Çoğu aynı zamanda bir sayman olarak veya önemli mali görevleri olan bir pozisyonda geniş deneyime sahiptir. Mükemmel adaylar, kendi alanları hakkında derin bir bilgiye sahip olmalı ve bu bilgiyi karmaşık durumlarda ve süreçlerde kullanabilmelidir. Bir sayman profili ayrıca güvenilirlik, iletişim becerileri, liderlik, eleştirel düşünme ve karar verme gibi önemli unsurları içermelidir.

Aşağıdaki sorular, bir görüşme sırasında bu gereksinimleri nasıl değerlendireceğiniz konusunda size bir fikir verecektir. İşinize ve pozisyonunuza özel sorular sormanız çok faydalı olacaktır. Daha da iyisi, onlara kısa bir vaka veya finansal sorun sunun ve bunları değerlendirip bir çözüm sunmalarını isteyin.

Role özel sorular

 • Sağlıklı bir yatırımın anahtarı nedir?
 • Finans uzmanı olmayan bir kişiye likidite riski yönetimini nasıl açıklarsınız?
 • Ne zaman ve nasıl borç verirsiniz?
 • Faiz oranı riskini ölçmek için hangi bilgilere ihtiyacınız var?
 • Riskten korunma konusundaki deneyiminiz nedir?
 • Hangi nakit yönetimi yazılımını tercih ediyorsunuz ve neden?
 • Doğrudan raporlara veya astlarınıza daha fazla dikkat ediyor musunuz?
 • Para piyasalarını takip etmek için neler yapıyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • İyi yönetiminizin şirketinizin para biriktirmesine izin verdiği bir zamanı tanımlayın
 • Başkalarına başarıya doğru koçluk yaptığınız bir zamanı anlatın
 • Belirli bir düzenlemeyi uygularken hiç sorun yaşadınız mı? Nasıl hallettin?
 • Şirketin nakit tablolarında bir hata tespit ettiğiniz zamanı açıklayın
 • Önceki işinizde ortaklar ve/veya ajanslarla nasıl iyi ilişkiler kurduğunuzu açıklayın.

🇬🇧 English

Treasurer interview questions

This Treasurer interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Treasurer Interview Questions

Treasurers are key players when it comes to the financial health of your organization. They have a wide range of duties including overseeing investments and liquidity risk management. Depending on the company, the role may also involve simpler tasks like account reconciliations.

A bachelor’s degree in finance or accounting is typical. Most also have extensive experience as a treasurer or in a position with important financial duties. Excellent candidates must have a deep knowledge of their field and be able to use that knowledge in complex situations and processes. A treasurer’s profile should also include important elements such as reliability, communication skills, leadership, critical thinking and decision-making.

The following questions will give you an idea on how to evaluate those requirements during an interview. It’d be very helpful to ask questions specific to your business and the position. Better yet, present them with a short case or financial problem and ask them to evaluate them and present a solution.

Role-specific questions

 • What’s key to a healthy investment?
 • How would you explain liquidity risk management to a non-finance person?
 • When would you issue a debt and how?
 • What information do you need to measure interest rate risk?
 • What’s your experience in hedging?
 • What cash management software do you prefer and why?
 • Do you pay more attention to direct reports or subordinates?
 • What do you do to follow money markets?

Behavioral questions

 • Describe a time where your good management allowed your company to save money
 • Tell me about a time you coached others towards success
 • Have you ever had trouble enforcing a specific regulation? How did you handle it?
 • Describe a time you spotted a mistake in the company’s cash statements
 • Explain how you maintained good relationships with partners and/or agencies in your previous job

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver