🇹🇷 Türkçe

Scrum Master Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adaylarınızın becerilerini değerlendirmek ve şirketiniz için en iyi çalışanı bulmak için bu Scrum Master mülakat soru örneklerini kullanın.

Scrum Master Mülakat Soruları

Scrum masterlar, yazılım geliştirme projelerini koordine eder. Ekip üyelerine koçluk yapar ve her proje boyunca Scrum çerçevesini uygulamalarına yardımcı olurlar. Scrum masterları ayrıca proje zaman çizelgelerini yönetir ve etkili yöntemlerle problem çözmeyi kolaylaştırır.

Farklı ancak ilgili bir geçmiş deneyim uygun olsa da, bu rol için iyi bir aday, bilgisayar bilimi veya benzeri bir alanda bir dereceye sahip olmalı. İdeal olarak, Scrum Master sertifikasına veya scrum teknikleri ve eserleri konusunda kanıtlanmış uzmanlığa da sahip olmaları artı olabilir.

Yetkin bir Scrum Master, güçlü organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bir takım oyuncusudur. Ayrıca, sorunları erkenden tespit etme ve akıllı çözümler düşünme becerisine sahip detaylara önem veren bir gözleri vardır. 

Bu becerileri etkili bir şekilde değerlendirmek için bu scrum mülakat sorularını kullanın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Acil hale gelmeden önce belirlediğiniz bir sorunu/riski tanımlayın. Sorunu hafifletmek için hangi adımları attınız?
 • Scrum yerine Waterfall veya Kanban'ı ne zaman tercih edersiniz? Neden?
 • Bir engeli ortadan kaldırdığınız zamana bir örnek verin.
 • Günlük stand-up'ın artıları ve eksileri nelerdir?

Role özgü sorular

 • Önceki ekibinizde Scrum Master olarak ana sorumluluklarınız nelerdi?
 • Hangi agile çerçevelerine aşinasınız?
 • Bir sprintin ilerlemesini izlemek için ne tür metrikler kullanıyorsunuz?
 • Gözetiminiz altındaki sprintler ortalama ne kadar sürdü?
 • Scrum projeleriniz için rapor yazma deneyiminiz nedir?
 • Aynı anda birden fazla takımı yönettiniz mi?
 • Takım arkadaşlarınıza nasıl geri bildirimde bulunursunuz?

Davranışsal sorular

 • Cesaretleri kırılmış hissettiklerinde ekip üyelerinizi nasıl motive edersiniz?
 • Yeni bir ekip üyesini entegre etmek için ne yapardınız?
 • Bir Scrum Master olarak karşılaştığınız en büyük zorluğu tanımlayın. Ondan ne öğrendiniz?

🇬🇧 English

Scrum Master Interview Questions

Use this sample of Scrum Master interview questions to evaluate your candidates’ skills and find the best hire for your company.

Scrum Master Interview Questions

Scrum Masters coordinate software development projects. They coach team members and help them apply the Scrum framework throughout each project. Scrum masters also manage project timelines and facilitate effective problem solving.

A good candidate for this role will have a degree in Computer Science or similar field (although a different but relevant background may be suitable). Ideally, they will also have a Scrum Master certification or proven expertise in scrum techniques and artifacts. 

A competent Scrum Master is a team player, with strong organizational and leadership skills. They also have an eye for detail with the ability to detect problems early on and think of smart solutions. 

To effectively evaluate these skills, use these scrum interview questions.

Operational and situational questions

 • Describe a problem/risk you identified before it became urgent. What steps did you take to alleviate the problem?
 • When would you prefer Waterfall or Kanban over Scrum and why?
 • Give an example of a time you removed an impediment.
 • What are the pros and cons of the daily stand-up?

Role-specific questions

 • What were your main responsibilities as a Scrum Master in your previous team?
 • What agile frameworks are you familiar with?
 • What kind of metrics do you use to track the progress of a sprint?
 • On average, how long were the sprints under your supervision?
 • What is your experience in writing reports for your scrum projects?
 • Have you managed more than one team at a time?
 • How do you give feedback to your teammates?

Behavioral questions

 • How would you motivate your team members when they feel discouraged?
 • What would you do to integrate a new team member?
 • Describe the biggest challenge you have faced as a Scrum Master. What did you learn from it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver