🇹🇷 Türkçe

Sekreter Aday Mülakat Sorusu örneği

Sekreter Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Sekreter Mülakat Soruları

Sekreterler, çok çeşitli büro ve idari görevleri üstlenerek destekledikleri yöneticilerin yükünü hafifletir. Görev sorumlulukları İdari Asistanlar ve Yönetici Asistanları ile benzerdir. Aramaları yönetir, takvimleri yönetir, toplantıları koordine eder ve dosyalama sistemlerini ve veritabanlarını korurlar. Yöneticilerine erişim için sözcü ve kapı bekçisi olarak çoğu zaman çok fazla sorumluluk taşırlar.

En iyi sekreterler, çağdaş işyerinin tüm araçlarına ve süreçlerine aşina olan deneyimli ofis yöneticileridir. Detay odaklı, organize ve yazılı ve sözlü iletişimcilerdir. Seyahat konusunda uzmanlık veya sektörünüz hakkında bilgi gibi ihtiyacınız olan belirli nitelikler varsa, aşağıdaki listeye bununla ilgili soruları eklediğinizden emin olun.

Kuruluşunuz için doğru sekreteri işe almak için açık uçlu, sürece dayalı sorular sorun. Bu tür sorular, deneyimlerini ve kişilerarası becerilerini değerlendirmek için en iyisidir. Gelecek vaat eden adaylar şirketinizi araştırmış olacak ve kendilerine ait hazır ve spontane sorular soracaklar.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Önceki deneyiminiz bu işle nasıl ilişkilidir?
 • Bu şirkette sekreter olmak seni ne ilgilendiriyor?
 • Birden fazla süpervizöre rapor veriyorsanız, işinize nasıl öncelik verirsiniz?
 • Yöneticilerinizi çalışma programlarında nasıl güncel tutuyorsunuz?
 • Önceki görevinizde, tipik olarak hangi sorulara yanıt verdiniz?
 • Günlük olarak hangi yazılım araçlarını kullanıyorsunuz?
 • Bilgisayar becerilerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
 • Ne tür belgeler veya yazışmalar hazırladınız?
 • On kişilik bir toplantı planlamak için atacağınız adımları ayrıntılı olarak açıklayın.
 • Bir grupla üzerinde çalıştığınız karmaşık bir projeyi tanımlayın. Hedef neydi ve bu hedefe ulaşmak için başkalarıyla nasıl çalıştınız?
 • Hangi nakit işleme veya gider raporlamasını yaptınız? Giderleri kaydetmek için kullandığınız süreci anlatabilir misiniz?
 • Gizli bilgileri korumak için hangi adımları atıyorsunuz?
 • Sahip olduğunuz en zorlu dış veya iç müşteri kim? Bu kişiyle çalışmanın en etkili yolu nedir?

🇬🇧 English

Secretary interview questions

This Secretary interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Secretary Interview Questions

Secretaries lighten the load for the executives they support by taking on a wide range of clerical and administrative tasks. Their job responsibilities are similar to those of Administrative Assistants and Executive Assistants. They field calls, manage calendars, coordinate meetings, and maintain filing systems and databases. They often carry lots of responsibility as the spokesperson and gatekeeper for access to their managers.

The best secretaries are seasoned office administrators familiar with all the tools and processes of the contemporary workplace. They’re detail-oriented, organized, and articulate written and verbal communicators. If there are specific qualifications that you need, such as expertise with travel, or knowledge of your industry, be sure to add questions about that to the list below.

To hire the right secretary for your organization, ask open-ended, process-based questions. These types of questions are best for evaluating their experience and interpersonal skills. Promising candidates will have researched your company and will ask prepared and spontaneous questions of their own.

Operational and Situational questions

 • How does your previous experience relate to this job?
 • What interests you about being a secretary at this company?
 • If you report to multiple supervisors, how do you prioritize your work?
 • How do you keep your managers updated on their work schedule?
 • At your previous position, what inquiries did you typically respond to?
 • What software tools do you use on a daily basis?
 • How would you rate your computer skills?
 • What kinds of documents or correspondence have you prepared?
 • Describe in detail the steps you would take to plan a meeting for ten people.
 • Describe a complex project that you worked on with a group. What was the goal, and how did you work with others to accomplish that goal?
 • What cash-handling or expense reporting have you done? Can you describe the process you use to record expenses?
 • What steps do you take to protect confidential information?
 • Who is the most challenging external or internal customer that you have? What is the most effective way to work with this person?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver