🇹🇷 Türkçe

Sigortacı Aday Mülakat Sorusu örneği

Sigortacı Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Sigortacı Mülakat Soruları

Sigortacılar , sigorta uygulamalarını gözden geçirir ve şirketlerin müşterilere sigorta sunup sunmayacağına karar vermelerine yardımcı olmak için risk analizi yapar.

Bu rol için mali geçmişe ve sigorta uzmanlığına sahip adayları arayın. Adayların kredi puanlarını analiz etme, kredi koşullarını müzakere etme ve teminat tutarlarını belirleme deneyimlerini sorun. Aralarından en iyisi sigorta başvurularını nasıl incelediğini adım adım anlatabilecektir.

İdeal adaylarınız, kapsamlı bir araştırma yürütecek ve karlı çözümler önermek için kendi kararlarını kullanacak kadar kendinden emin olacaklardır. Durumsal ve davranışsal sorular, adayların zorluklara nasıl yaklaştıklarını ve iş görevlerini yönetmek için gerekli problem çözme becerilerine sahip olup olmadıklarını değerlendirmenize yardımcı olacaktır .

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Bir sigorta başvurusunu anında reddetmenize neden olacak iki şey nedir? Niye ya?
 • Bir riskin alınmaya değer olup olmadığı konusunda bir karar veremeseydiniz ne yapardınız?
 • Müşteriyi diskalifiye etmek için yeterli kanıt bulamamış olsanız bile, bir müşteriye sigorta teklif etmenin çok riskli olacağını düşünüyorsanız, içgüdünüzü takip eder miydiniz?
 • Potansiyel bir müşteri 10 yıl önce iflas etmiş, ancak o zamandan beri sağlıklı bir mali durumunu korumuşsa, bizi sigorta teklifinde bulunmamız için teşvik eder misiniz?
 • Bir müşterinin mali durumu hakkında yeterli bilgiyi bulamazsanız ne yapardınız? Kapsamlı bir araştırma yaptığınızdan nasıl emin oluyorsunuz?

Role özel sorular

 • Bir sigorta kararına varmadan önce attığınız adımları açıklayın.
 • Sizce en etkili dolandırıcılık tespit süreci nedir?
 • Bir istemcide arka plan kontrolü yaparken aradığınız ilk şeyler nelerdir? Hangi kaynakları kullanıyorsunuz?
 • Borç ve kredi-değer oranları nelerdir? Onları nasıl kullanıyorsun?
 • Hangi istatistiksel yazılımlarla (örn. SPSS) çalışma deneyiminiz var?
 • Bulgularınızı nasıl sunarsınız ve gelecekte kullanmak üzere kayıtları nasıl düzenlersiniz?

Davranışsal sorular

 • Tekrarlayan işler sırasında nasıl motive kalırsınız?
 • Şimdiye kadarki en büyük profesyonel başarınız nedir? Bunu nasıl başardınız?
 • Finansal düzenlemelerdeki ve trendlerdeki değişikliklerden nasıl haberdar oluyorsunuz?
 • Bir sigorta kararı konusunda yöneticinizle aynı fikirde olmadığınız bir zamanı anlatın. Bu durumun üstesinden nasıl geldin.

🇬🇧 English

Underwriter interview questions

This Underwriter interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Underwriter Interview Questions

Underwriters review insurance applications and perform risk analysis to help companies determine whether to offer clients insurance.

For this role, look for candidates with financial backgrounds and insurance expertise. Ask about candidates’ experience analyzing credit scores, negotiating loan terms and determining amounts of coverage. The best among them will be able to explain how they review insurance applications step-by-step.

Your ideal candidates will be confident enough to conduct thorough research and use their own judgement to recommend profitable solutions. Situational and behavioral questions will help you evaluate how candidates approach challenges and whether they possess the necessary problem-solving skills to manage their job duties.

Operational and Situational questions

 • What are two things that would make you instantly decline an insurance application? Why?
 • What would you do if you couldn’t make up your mind about whether a risk is worth taking?
 • Would you follow your gut if you felt it would be too risky to offer insurance to a client, even though you hadn’t found enough evidence to disqualify the client?
 • Would you encourage us to offer insurance if a potential client had undergone bankruptcy 10 years ago but has maintained a healthy financial status ever since?
 • What would you do if you couldn’t find adequate information about a client’s financial status? How do you ensure that you have done thorough research?

Role-specific questions

 • Describe the steps you take before arriving at an insurance decision.
 • What do you think is the most effective fraud detection process?
 • What are the first things you look for when performing background check on a client? What resources do you use?
 • What are debt and loan-to-value ratios? How do you use them?
 • What statistical software (e.g. SPSS) do you have experience working with?
 • How do you present your findings and how do you organize records for future use?

Behavioral questions

 • How do you stay motivated during repetitive work?
 • What’s your biggest professional accomplishment so far? How did you achieve this?
 • How do you stay up-to-date with changes in financial regulations and trends?
 • Describe a time when you disagreed with your manager about an insurance decision. How did you handle the situation?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver