Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Sistem Analisti Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Sistem Analisti aday mülakat soruları, nitelikli adayları belirlemenize yardımcı olacak teknik ve durumsal soru örneklerini içerir.

Sistem Analisti Mülakat Soruları

Sistem Analisti, yüksek düzeyde performans ve güvenlik sağlarken şirketin IT sistemlerini geliştirmekten sorumludur. Kullanıcı gereksinimlerini toplar, testler gerçekleştirir ve iş ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri tasarlarlar.

Bu rol için, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamını anlayan, yeni ve eski sistemleri entegre edebilen adaylar arayın. Mülakat süreciniz sırasında adaylara kullandığınız komut dosyaları ve otomasyon yazılımı hakkında sorular sorun. Gerekirse, adaylara problem çözme becerilerini yazılı görevlerle sergileme şansı verin.

Yazılım belgeleme, Sistem Analisti'nin önemli bir görevidir. Teknik terimleri basit bir dille açıklayabilecek adaylara dikkat edin. Bu kişiler aynı zamanda sistem mühendisleri ve ürün yöneticilerini içeren diğer ekiplerle de yakın bir şekilde çalışır. Tasarım, bütçe ve son teslim tarihi gereksinimlerini anlayan adaylara odaklanın.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Kullanıcı gereksinimlerindeki sık değişiklikleri nasıl yönetirsiniz?
 • Şüpheci bir yöneticiyi önerilerinizi kabul etmesi için nasıl ikna edersiniz?
 • Yeni bir programın dağıtım tarihine ilişkin farklı görüşleri nasıl uzlaştırırsınız?

Role özgü sorular

 • Hangi SAP yazılım uygulamalarını kullandınız?
 • DHCP sunucusu nedir?
 • Mevcut bir sistemi analiz etme sürecinde nasıl bir yol izlersiniz?
 • Kullanıcı senaryolarını teknik bir belgede nasıl açıklarsınız?
 • Teknik ve işlevsel gereksinimler arasındaki fark nedir? Her birini nasıl topluyorsunuz?
 • Bir PC veya Mac üzerinde yazılım denetimini nasıl gerçekleştirirsiniz?

Davranışsal sorular

 • Sınırlı kaynaklarla yeni bir sistem tasarlama deneyiminiz var mı? Eğer varsa, nasıl yaptınız?
 • Zorlu bir projeyi ele almak için bir ekiple çalıştığınız oldu mu? Olduysa, sizin rolünüz neydi?
 • Teknik bilgisi olmayan bir kitleye sunum yapmanız gerekiyor diyelim. Teknik ayrıntıları bu kiteleye nasıl açıkladınız?
 • Hiç maliyet düşürücü bir sistem uyguladınız mı? Neydi ve öneriyi nasıl buldunuz?

🇬🇧 English

System Analyst Interview Questions

These sample System Analyst interview questions include examples of technical and situational questions to help you identify qualified candidates.

System Analyst Interview Questions

System Analysts are responsible for improving company IT systems while ensuring high levels of performance and security. They gather user requirements, perform tests and design software solutions that meet business needs.

For this role, look for candidates who understand the full software development life cycle and are able to integrate new and legacy systems. During your interview process, ask candidates questions about scripts and automation software that you use. If necessary, give candidates chances to showcase their problem-solving skills with written assignments.

Software documentation is an important job duty of the System Analyst. Keep an eye out for candidates who can explain technical terms in simple language. These individuals also work closely with other teams that include System Engineers and Product Managers. Focus on candidates who understand design, budget and deadline requirements.

Operational and situational questions

 • How would you manage frequent changes in user requirements?
 • How do you persuade a doubtful manager to get on board with your suggestions?
 • How would you reconcile different opinions on the deployment date of a new program?

Role-specific questions

 • What SAP software applications have you used?
 • What is a DHCP server?
 • Walk me through the process of analyzing an existing system.
 • How do you explain user scenarios in a technical document?
 • What’s the difference between technical and functional requirements? How do you gather each?
 • How do you perform a software audit on a PC or Mac?

Behavioral questions

 • Do you have experience designing a new system with limited resources? If so, how did you do it?
 • Describe a time when you worked with a team to tackle a tough project. What was your role?
 • Describe a time when you had to deliver a presentation. How did you explain technical details to a non-technical audience?
 • Have you ever implemented a cost-reducing system? What was it and how did you come up with the suggestion?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver