Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Sistem Mühendisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu örnek Sistem Mühendisi aday mülakat soruları, bu pozisyon için gerekli yazılım yönetimi becerilerine sahip nitelikli adayları belirlemenize yardımcı olabilir.

Sistem Mühendisi Mülakat Soruları

Sistem mühendisleri, temel kurumsal işlevleri destekleyen kurum içi bilgi sistemlerini optimize etmekten ve sürdürmekten sorumludur. Yüksek düzeyde sistem performansı, güvenlik ve kullanılabilirlik sağlamak için yazılım tasarımı ve geliştirmesini denetlerler.

İdeal Sistem Mühendisi adayları, mükemmel sorun giderme becerilerine sahip sağlam bir teknik altyapıya sahip olmalıdır. Mülakat süreciniz sırasında, kullandığınız otomasyon yazılımı ve komut dosyalarıyla ilgili deneyimlerini keşfetmek için sorular ekleyin. Sistem arızalarınıza zamanında etkili çözümler sunabilecek adayları belirlemek de bir o kadar önemlidir. Bu nedenle, adaylarınızın becerilerini daha iyi değerlendirmek için bir görev eklemeyi düşünebilirsiniz.

Güçlü yazılım yönetimi becerilerine ek olarak, endüstri trendlerine sürekli ilgi duyan adaylar öne çıkmalıdır. İdeal sistem mühendisiniz, mevcut sistemleri geliştirmek, etkinliği ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için yeni uygulamalar araştıran, öneren ve uygulayan bir profesyoneldir.

Bilgisayar bilimi soruları

 • DNS nasıl çalışır ve ne zaman yedek DNS'iniz olmalıdır?
 • Bulut uygulamalarını kullanmanın artıları ve eksileri nelerdir?
 • Felaket kurtarma planı nedir?

Role özgü sorular

 • Teknik belgelerin güncel olmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Bir sunucuya en son yüklediğiniz yazılım parçası neydi?
 • Bir web sitesi yavaşsa, sorunu nasıl giderirsiniz? Yaklaşımınızı adım adım açıklayın.
 • Sistem yapılandırmasını nasıl yönetirsiniz?
 • Sanallaştırma ve konteynerleştirme hakkında bilginiz var mı? VMware veya Virtualbox gibi araçları kullanma deneyiminizden bahsedin.
 • Bir SQL sunucusu dağıtımıyla ilgili görevlerinizi anlatın.
 • Bir uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için hangi testleri yaparsınız?
 • Bir program kullanılırken nasıl hata ayıklayabilirsiniz?
 • Java Komut Dosyası API'si hakkında ne biliyorsunuz? Bir kullanım durumu düşünebilir misiniz?
 • Windows için en iyi otomasyon yazılımı nedir?
 • Yeni bir sistem kuruyorsak, sistemin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması için kiminle işbirliği yapmanız gerekiyor?

Davranışsal sorular

 • Mühendislik trendlerinden haberdar olmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz? (ör. forumlar, web siteleri ve kitaplar)
 • Dağıtım sonrasında operasyonel sistemlerde en sık ne tür sorunlarla karşılaştınız?
 • Teknik bilgisi olmayan bir kitleye sunum yapmanız gerekiyor diyelim. Teknik ayrıntıları bu kiteleye nasıl açıkladınız?
 • Şimdiye kadar karşılaştığınız en büyük mühendislik zorluğu nedir?

🇬🇧 English

System Engineer Interview Questions

These sample System Engineer interview questions can help you identify qualified candidates with software management skills required for this position.

System Engineer Interview Questions

System Engineers are responsible for optimizing and maintaining in-house information systems that support core organizational functions. They oversee software design and development to ensure high levels of system performance, security and availability.

Ideal System Engineer candidates should have a solid technical background with excellent troubleshooting skills. During your interview process, include questions to discover their experience with automation software and scripts that you use. It’s equally important to identify candidates who can provide effective solutions for your system malfunctions in a timely manner. You could, therefore, consider including an assignment to better evaluate your candidates’ skills.

In addition to strong software management skills, candidates with a continuous interest in industry trends should stand out. Your ideal System Engineer is a professional who researches, suggests and implements new applications to enhance existing systems and improve effectiveness and user satisfaction.

Computer Science questions

 • How does DNS work and when should you have backup DNS?
 • What are the pros and cons of using cloud applications?
 • What is a disaster recovery plan?

Role-specific questions

 • How do you ensure technical documentation is up-to-date?
 • What was the last piece of software you installed on a server?
 • If a website is slow, how do you troubleshoot the problem? Describe your approach step-by-step.
 • How do you manage system configuration?
 • Are you familiar with virtualization and containerization? Mention any experience you have using tools like VMware or Virtualbox.
 • Describe your tasks concerning a SQL server deployment.
 • What tests would you run to ensure an application runs smoothly?
 • How can you debug a program while it’s being used?
 • What do you know about the Java Scripting API? Can you think of a use case
 • What’s the best automation software for Windows?
 • If we’re deploying a new system, who do you need to collaborate with to ensure system development, testing and implementation?

Behavioral questions

 • What resources do you use (e.g. forums, websites and books) to keep up-to-date with engineering trends?
 • What types of problems have you encountered most often in operational systems after deployment?
 • Describe a time when you had to make a presentation. How did you manage to explain technical details to a non-technical audience?
 • What’s your biggest engineering challenge you have faced so far?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver