Delete image Canlı Yayın

🇹🇷 Türkçe

Sosyal Beceriler Aday Mülakat Soru Örnekleri

İş bilgisi ve teknik yetkinliklerin ötesinde, iyi adaylar iş yerinde başarılı olmak için iletişim, uyum sağlama ve iş birliği gibi bir dizi sosyal beceri göstermelidir. Aşağıdaki mülakat soruları, görüşmeler sırasında bu becerileri değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Adayların sosyal becerilerini neden değerlendirmelisiniz?

Bir hesap yöneticisi işe almak istediğinizi varsayalım. Pazarlama derecesi, şirketinizin kullandığı CRM yazılımı bilgisi ve iki yıllık ilgili iş deneyimi olan iki adayınız var. Kimi işe alacağınızı nasıl seçeceksiniz? Sosyal beceriler (soft skills) onları ayırt etmenize yardımcı olabilir.

Sosyal beceriler mülakat soru örnekleri

Uyum sağlama

 • Yeni bir işe başlarken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?
 • Üzerinde çalıştığınız bir projenin kapsamının önemli ölçüde değiştiği bir zaman oldu mu? Çalışmanızı nasıl ayarladınız ve ekibinizin motive kalmasını sağlamak için ne yaptınız?

İş birliği

 • İyi anlaşamadığın bir meslektaşınla çalışmak zorunda kaldığınız bir zaman oldu mu? Neler yaptınuz?
 • Ekibiniz tüm fikirlerinizi reddederse ne yapardınız?

İletişim

 • Bir toplantı sırasında fikir sunuyorsanız ve dinleyicileriniz ilgisiz görünüyorsa, onların dikkatini çekmek için ne yapardınız?
 • Kızgın müşterileri nasıl sakinleştirirsiniz?

Karar verme

 • Desteklenmeyen bir karar verdiniz diyelim. Geri bildirimleri nasıl ele alırsınız? Durumu farklı şekilde nasıl ele alırsınız?
 • Bir grup projesi üzerinde çalışırken karar vermenin en iyi yolu nedir?

Liderlik

 • Hiç bir çalışanı işten çıkardınız mı? Eğer öyleyse, neden onları çıkarmak zorunda kaldınız ve onları nasıl bilgilendirdiniz?
 • Zorlu projeler sırasında ekip üyelerinizi nasıl motive ediyorsunuz? Lütfen deneyiminizden bir örnek verin.

Zaman yönetimi

 • Aynı anda birden fazla göreve atanmış olsaydınız, sıkı teslim süreleri altında kaliteli işler üretmek için kendinizi nasıl organize ederdiniz?
 • Programın gerisinde kaldığınız bir zaman oldu mu? Ne yanlış gitti ve bir dahaki sefere aynısının yaşanmaması için neyi farklı yaparsınız veya yaptınız?

Mülakatlarda sosyal beceriler (soft skills) nasıl değerlendirilir?

 • Geçmişteki iş davranışlarını değerlendirin. Sosyal becerileri, teknik becerileri değerlendirdiğiniz şekilde değerlendirmek  (örneğin, “Hangi programlama dillerini biliyorsunuz?” gibi testler veya sorular kullanarak) zordur. Davranışsal mülakat soruları, adayların bu becerileri işte nasıl kullanıp kullanmadıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Varsayımsal senaryolar oluşturun. Adayların iş yerinde meydana gelmesi muhtemel durumlarla nasıl başa çıkacaklarını test edin. Mülakatlar sırasında durumsal sorular sormayı göz önünde bulundurun veya adaylara iş görevlerini simüle eden daha büyük projeler verin.
 • Bir puanlama sistemi kullanın. Adayların cevaplarının ne kadar tatmin edici olduğunu ölçmek için mülakat puan kartları oluşturun. Örneğin; adayların cevaplarını değerlendirmek için derecelendirme ölçekleri veya geçti/kaldı sistemi kullanabilirsiniz.
 • Tüm adaylara aynı soruları sorun. Mülakatlar sırasında ön yargılı davranmaktan kaçınmak için, tüm adaylara aynı soruları aynı sırayla kullandığınızdan emin olun. Bu şekilde, cevaplarını karşılaştırmak ve objektif işe alım kararları vermek daha kolay.

🇬🇧 English

Soft Skills Interview Questions

Beyond job knowledge and technical skills, good candidates should demonstrate a set of soft skills, like communication, adaptability and collaboration, to thrive in the workplace. The following interview questions will help you assess these skills during interviews.

Why you should evaluate candidates’ soft skills?

Imagine you want to hire an account manager. You have two candidates with degrees in Marketing, knowledge of the CRM software your company uses and two years of relevant work experience. How will you choose who to hire? Soft skills can help you differentiate them.

At the beginning of your hiring process, define which soft skills are important for your open position and build questions around those. Here are some sample soft skills interview questions to help you get started. For more soft skills-based interview questions, check out our library of interview questions by type.

Examples of soft skills interview questions

Adaptability

 • What are the biggest challenges you face when starting a new job?
 • Tell me about a time when the scope of a project you were working on changed significantly. How did you adjust your work and what did you do to ensure your team stayed motivated?

Collaboration

 • Tell me about a time you had to work with a colleague you didn’t get along with. What did you do?
 • What would you do if your team rejected all of your ideas?
 • Communication
 • If you’re presenting ideas during a meeting and your audience seems disengaged, what would you do to get their attention?
 • How do you calm angry customers?

Decision-making

 • Describe a time you made an unpopular decision. How did you handle the feedback? How would you have handled the situation differently?
 • What’s the best way to make decisions when working on a group project?

Leadership

 • Have you ever fired an employee? If so, why did you have to let them go and how did you inform them?
 • How do you motivate your team members during challenging projects? Please give an example from your experience.

Time management

 • If you were assigned multiple tasks at the same time, how would you organize yourself to produce quality work under tight deadlines?
 • Describe a time you fell behind schedule. What went wrong and what would you do differently next time?

How to evaluate soft skills in interviews?

 • Assess past work behaviors. It’s tricky to evaluate soft skills the way you evaluate hard skills (e.g. using tests or questions like “What programming languages do you know?”) Behavioral interview questions will help you understand if and how candidates use these skills on the job.
 • Create hypothetical scenarios. Test how candidates would handle situations that are likely to occur at work. Consider asking situational questions during interviews or give candidates larger projects that simulate job duties.
 • Use a scoring system. Create interview scorecards to measure how satisfying candidates’ answers are. For example, you can use rating scales or a pass/fail system to evaluate candidates’ answers.
 • Ask all candidates the same questions. To avoid introducing bias during interviews, make sure you use the same set of questions for all candidates, in the same order. That way, it’s easier to compare their answers and make objective hiring decisions.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver