🇹🇷 Türkçe

Sosyal Medya Analisti Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım sürecinizde adayların becerilerini değerlendirmek için bu örnek Sosyal Medya Analisti mülakat sorularını sorun.

Sosyal Medya Analisti Mülakat Soruları

Sosyal medya analistleri, sosyal medya faaliyet ve kampanyalarının sonuçlarını ölçer. Bir markanın online varlığını artırmak için pazarlama stratejileri geliştirirler.

Bu rol için adaylar genellikle bir Pazarlama derecesine ve/veya dijital teknolojilerde ilgili sertifikalara sahiptir. Google Analytics gibi sosyal medya yönetim araçlarıyla uygulamalı deneyim de gereklidir.

Online pazarlama trendlerini ve hedef kitle tercihlerini kavrama becerisine sahip adayları arayın. Potansiyel işe alımlarınız proaktif olmalıdır. Sosyal medya stratejinizi nasıl geliştireceğinizi belirlemek için metrikleri raporlamanın ötesine geçmelidirler.

Mülakatlarınız sırasında, adayların dijital teknoloji gelişmelerini nasıl takip ettiklerini ve bu bilgileri işte nasıl kullandıklarını öğrenin. Sosyal medya hızla değişen bir alan olduğundan, Sosyal Medya Analistleri'nin yeni araç ve tekniklerle güncel kalması önemlidir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • İşe alınırsanız, mevcut sosyal medya stratejimiz hakkında bilgi edinmek için hangi metriklere bakarsınız?
 • Yeni bir ürün lansmanı yapıyoruz. Ürün lansmanının reklamını hangi ağlarda yapardınız? Sizce hangisi en az etkili olur? Neden?
 • Sosyal medya gönderilerimizin zamanlamalarını nasıl A/B testi yaparsınız?
 • Canlı bir etkinlik yayınlamaya karar verirsek, başarısını nasıl ölçersiniz?
 • Hangi metrikler bir sosyal medya kampanyasının başarısız olduğunu gösterir?

Role özgü sorular

 • Her gün hangi ölçümleri izliyorsunuz? Hangi raporları derliyorsunuz?
 • Gönderileri planlamak için hangi araçları kullanıyorsunuz?
 • Facebook takipçilerinin demografik özelliklerini nasıl öğreniyorsunuz? Bu verilerle ne yaparsınız?
 • Snapchat veya Instagram Hikayeleri gibi geçici içerikler için kullanıcı etkileşimini (ör. görüntüleme, tıklama ve paylaşım) nasıl ölçersiniz?
 • SEO web trafiğini nasıl artırabilir? Web içeriği için bazı etkili SEO uygulamalarından bahsedin.
 • Hangi anahtar kelime araştırma araçlarını kullanıyorsunuz ve bulgularını nasıl uyguluyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Başından sonuna kadar yürüttüğünüz bir sosyal medya kampanyasını tanımlayın. Kampanyanın amacı neydi, hangi kanalları kullandınız ve ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
 • Sosyal medya ölçümlerini teknik bilgisi olmayan yöneticilere açıklamaya çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bunların üstesinden nasıl geldiniz?
 • Alanınızdaki yeni araçlar ve trendlerden nasıl haberdar oluyorsunuz?
 • Sektör profesyonelleriyle bağlantı kurmak için herhangi bir Facebook veya LinkedIn grubuna katıldınız mı? Hangi sosyal medya uzmanlarını takip ediyorsunuz?
 • Yeni bir sosyal medya stratejisi önerirken hiç itirazlarla veya şüphelerle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız ne yaptınız?
 • Bana bildiğiniz en başarılı sosyal medya kampanyasından bahsedin. Onu bu kadar başarılı yapan neydi?

🇬🇧 English

Social Media Analyst Interview Questions

Ask these sample Social Media Analyst interview questions during your hiring process to evaluate candidates’ skills.

Social Media Analyst Interview Questions

Social Media Analysts measure the results of social media activity and campaigns. They craft marketing strategies to boost a brand’s online presence.

Candidates for this role usually hold a Marketing degree and/or relevant certifications in digital technologies. Hands-on experience with Google Analytics and social media management tools, like Buffer and Hootsuite, is also required.

Look for candidates with an ability to grasp online marketing trends and audience preferences. Your potential hires should be proactive. They should go beyond reporting on metrics to identify how to improve your social media strategy.

During your interviews, learn how candidates stay on top of digital technology developments and how they use this knowledge on the job. It’s important for Social Media Analysts to stay current with new tools and techniques, as social media is a rapidly changing field.

Operational and situational questions

 • If hired, what metrics would you look at to learn about our current social media strategy?
 • We are launching a new product. Which networks would you advertise the product launch in? Which do you think would be the least effective? Why?
 • How would you A/B-test the timings of our social media posts?
 • If we decided to broadcast a live event, how would you measure its success?
 • What metrics would indicate that a social media campaign has failed?

Role-specific questions

 • What metrics do you monitor everyday? What reports do you compile?
 • What tools do you use to schedule posts?
 • How do you find out Facebook followers’ demographics? What would you do with this data?
 • How do you measure user engagement (e.g. views, clicks and shares) for ephemeral content, like Snapchat or Instagram Stories?
 • How can SEO increase web traffic? Mention some SEO effective practices for web content.
 • What keyword research tools do you use and how do you implement their findings?

Behavioral questions

 • Describe a social media campaign you ran from beginning to end. What was the purpose of the campaign, what channels did you use and what results did you achieve?
 • What challenges have you faced when trying to explain social media metrics to non-technical executives? How did you overcome them?
 • How do you find out about new tools and trends in your field?
 • Have you joined any Facebook or LinkedIn groups to connect with industry professionals? Which social media experts do you follow? (e.g. on Twitter)
 • Have you ever faced objections or doubts when suggesting a new social media strategy? If so, what did you do?
 • Tell me about the most successful social media campaign you know. What made it so successful?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver