🇹🇷 Türkçe

Sözleşme Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Açık pozisyonlarınız için uygun adayları değerlendirmek ve seçmek için işe alım sürecinde bu örnek Sözleşme Yöneticisi mülakat sorularını sorun. 

Sözleşme Yöneticisi Mülakat Soruları

Sözleşme yöneticileri; satış, satın alma, istihdam ve iş ortaklıkları gibi şirket sözleşmelerini hazırlar, müzakere eder ve inceler.

Güvenilir ve ayrıntılara dikkat eden bir Sözleşme Yöneticisi'ni işe almak çok önemlidir. Sözleşmelerdeki küçük hatalar bile şirketinizi riske atabilir. Adayların sözleşmeleri gözden geçirme ve hataları tespit etme becerilerini değerlendirmek için işe alım sürecinize bir görev ekleyin.

Zorunlu olmamakla birlikte, bu alanda sertifikaya sahip potansiyel adaylar öne çıkacaktır. Sektörünüze bağlı olarak, mülakat sorularınızı ihtiyaçlarınıza odaklayın. Adayların ilgili mevzuat hakkındaki bilgilerini test edin. İdeal adaylar, yasal gereklilikleri açıklayabilmeli ve belirli sözleşme şartlarının potansiyel risklerini analiz edebilmelidir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Uzun süredir kullandığımız bir sözleşmede bir hata görüyorsunuz ama bunu gündeme getirmek şirketimizin para cezası ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Ne yapardınız?
 • Dosya adını bilmiyorsanız, dijital bir veritabanında 10 yıllık bir sözleşmeyi nasıl arardınız?
 • Hem dijital hem de fiziksel sözleşmelerin gizli kalmasını nasıl sağlarsınız?
 • Bir çalışanın veya iş ortağının bizimle bir sözleşme anlaşmasına uymadığı bir durumu nasıl ele alırsınız?

Role özgü sorular

 • Sözleşmelerin fiziksel kayıtlarını düzenlemenin en iyi yolu nedir?
 • Sözleşmelerdeki güncellemeleri nasıl dosyalıyorsunuz?
 • Son teslim tarihlerini nasıl takip ediyorsunuz? (Örneğin; her bir sözleşmenin ne zaman imzalanması ve sunulması gerektiği)
 • Gözden geçirmeniz gereken çok sayıda sözleşmeniz olduğunda iş yükünüzü nasıl önceliklendirirsiniz?
 • Satış sözleşmeleri için kullanım koşulları yazarken hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Bu alandaki yasal değişikliklerden nasıl haberdar oluyorsunuz?
 • Yöneticilerinize karmaşık sözleşme şartlarını açıklamak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Tüm gereksinimlere uyduklarından nasıl emin oldunuz?
 • Sözleşme şartlarını müzakere etme deneyiminiz nedir? İlgili tarafların bir anlaşmaya vardığından nasıl emin oluyorsunuz?
 • Hiç son teslim tarihini kaçırdığınız oldu mu? Olduysa ne oldu ve yöneticinizi veya müşterinizi nasıl bilgilendirdiniz?
 • Bir sözleşmenin gelecekteki masraflarını denetlemek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Bunu nasıl yaptınız?

🇬🇧 English

Contract Administrator Interview Questions

Ask these sample Contract Administrator interview questions during your hiring process to evaluate and select qualified candidates for your open roles.

Contract Administrator Interview Questions

Contract Administrators prepare, negotiate and review company contracts, like sales, purchases, employment and business partnerships.

It’s crucial to hire a Contract Administrator who’s trustworthy and has a keen eye for details. Even small mistakes in contracts can put your company at risk. Include an assignment in your hiring process to assess candidates’ skills in reviewing contracts and spotting mistakes.

Although not required, potential hires with legal certification will stand out. Depending on your industry, focus your interview questions on your needs. Test candidates’ knowledge of related legislation. Ideal candidates should be able to explain legal requirements and analyze potential risks of specific contract terms.

Operational and situational questions

 • You spot a mistake in a contract that we’ve used for a long time, but bringing it up means our company will have to pay a fine. What would you do?
 • How would you search for a 10-year-old contract in a digital database if you didn’t know the file name?
 • How would you ensure both digital and physical contracts remain confidential?
 • How would you handle a situation where an employee or business partner doesn’t honor a contract agreement with us?

Role-specific questions

 • What’s the best way to organize physical records of contracts?
 • How do you file updates to contracts?
 • How do you keep track of deadlines (e.g. when each contract needs to be signed and submitted?)
 • How do you prioritize your workload when you have many contracts to review?
 • What resources do you use when writing terms of use for sales contracts?

Behavioral questions

 • How do you stay up-to-date with legislative changes in this field?
 • Describe a time when you had to explain complex contract terms to your managers. How did you ensure they complied with all requirements?
 • What’s your experience with negotiating contract terms? How do you make sure that the interested parties reach an agreement?
 • Have you ever missed a deadline? If so, what happened and how did you inform your manager or client?
 • Describe a time when you had to monitor future expenditures of a contract. How did you do it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver