Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Staj Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu staj mülakat sorularını kullanın ve açık stajyer, yeni mezun ve genç yetenek rolleriniz için en iyi adayı bulun. Ayrıca bir staj mülakatına nasıl hazırlanacağınız ve adayları etkili bir şekilde nasıl değerlendireceğiniz konusunda bazı ipuçları bulacaksınız. 

Bir stajyerle nasıl mülakat yapılır?

Staj programları, şirketlerin kısa vadeli iş ihtiyaçlarını karşılayan yeni mezunlarla veya öğrencilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bir stajyer istihdam etmeye karar verdikten sonra, maaş, haklar ve çalışma saatleri ile ilgili iş kanunlarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Stajyerlerin yeni görevlerine adapte olmaları ve alışmaları için bir veya iki aylık stajlar yerine beş veya altı aylık stajlar sunmak en iyisidir.

Stajyerlerle görüşme için sorular hazırlarken, rol gereksinimlerini ve iş görevlerini derinlemesine bildiğinizden emin olun. İhtiyaçlarınıza göre belirli becerilere ve niteliklere odaklanmak için soruları değiştirmekten çekinmeyin.

Bir adaya sorulabilecek en yaygın staj mülakat soruları

 • Neden bu ana dal/çalışma alanını seçtiniz?
 • Bu stajdan ne kazanmayı/öğrenmeyi umuyorsunuz?
 • Uzun vadeli kariyer hedefleriniz nelerdir ve bunlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
 • Maaş/ücret beklentiniz nedir?
 • Şu anda herhangi bir kursa katılıyor musunuz? Varsa hangi gün ve saatlerde çalışabilirsiniz?
 • Daha önce hangi yazılımı kullandınız?
 • Üniversitedeki projelerinizden bir veya ikisini anlatabilir misiniz? Bu pozisyonla ilişkilendirebilir misiniz?
 • Birden fazla görev üzerinde çalışırken sıkışık teslim tarihleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Bir ekibin parçası olarak çalıştığınız bir zamanı anlatın. Hangi zorluklarla karşılaştınız ve sonuç ne oldu?
 • İşle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda, yardım için yöneticinize ulaşır mısınız, iş arkadaşlarınıza mı danışırsınız yoksa kendi başınıza mı çözmeye çalışırsınız? Neden?
 • Bir profesörden veya ekip üyesinden olumsuz geri bildirim aldığınız bir zamanı anlatın. Nasıl tepki verdiniz?
 • İleride eğitiminizi ilerletmeyi düşünür müsünüz? Ne hakkında daha fazla bilgi edinmek/tecrübe sahibi olmak istersiniz?

Stajyer adaylarıyla mülakat yapmak için ipuçları

 • İşe alım aşamalarını ayrıntılı olarak açıklayın. İşe alım süreciniz hakkında tüm adaylara karşı şeffaf olmak önemli olsa da, genç adaylara ekstra rehberlik sağlamanız gerekebilir. İş görüşmeleri konusunda çok az deneyimleri varsa veya hiç deneyimleri yoksa, süreç boyunca onları nelerin beklediğini (örneğin; kiminle görüşeceklerini, ne hakkında konuşacakları vb.) açıklayın.
 • Beklentileri belirleyin ve ilerleyemeyeceğiniz adayları erkenden belirleyin. İşe alım süreciniz sırasında, stajyerlere, tam zamanlı pozisyonlar için görüştüğünüz adaylara davrandığınız gibi davranın. Adayların stajınız için minimum gereksinimlere sahip olup olmadığını belirlemek için başvuru formlarında ve telefon aramalarında eleme soruları kullanın. Örneğin:
  • X yazılımını nasıl kullanacaklarını biliyorlar mı?
  • Maaş beklentileri, sunduğunuz maaş ve yan hak paketiyle örtüşüyor mu?
  • X aylık bir staj programına devam edebilecekler mi?
  • X saat boyunca çalışmaya müsaitler mi? (belirli bir çalışma programınız varsa)
 • Adaylara staj görüşmesinden önce becerilere dayalı görevler verin. İş görevlerini simüle eden projeler, genç adayların ve stajyerlerin iş tecrübesi eksikliğine rağmen bilgiyi nasıl uyguladıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Adaylara görevlerini doğru bir şekilde tamamlayabilmeleri için net talimatlar verdiğinizden emin olun.

🇬🇧 English

Internship Interview Questions

Use these Internship interview questions and find the best candidate for your open intern, graduate, and junior roles. You’ll also find some tips on how to prepare for an internship interview and evaluate the candidates effectively.

How to interview an intern?

Internship programs help companies connect with recent graduates who fill short-term business needs. After you decide to bring an intern on board, make sure to check your local labor laws about compensation and working hours.

It’s best to offer five or six-month internships, instead of one or two-month-long stints, so that interns have enough time to onboard and get used to their new duties.

When you prepare questions for interviewing interns, make sure you know the role requirements and job duties in-depth. Feel free to alter the questions to focus on specific skills and qualifications based on your need.

Most common internship interview questions to ask a candidate

 • Why did you choose this major / field of study?
 • What do you hope to gain from this internship?
 • What are your long-term career goals and how do you plan to achieve them?
 • What are your salary/ compensation expectations?
 • Do you currently attend any courses? If so, what days and hours are you available to work?
 • What software have you used?
 • Describe one or two of your projects at college. How do they relate to this position?
 • How do you deal with tight deadlines when you’re working on multiple assignments?
 • Describe a time when you worked as part of a team. What challenges did you face and what was the outcome?
 • If you faced a problem on the job, would you reach out to your manager for help, would you consult your coworkers or would you try to solve on your own? Why?
 • Describe a time when you received negative feedback from a professor or team member. How did you react?
 • Would you consider furthering your studies in the future? What would you want to learn more about?

Tips when interviewing interns

 • Explain the hiring stages in detail. While it’s important to be transparent about your recruiting process to all candidates, you might need to offer extra guidance to junior candidates. If they have little or no experience with job interviews, describe each hiring stage in detail so that they know what to expect (e.g. who they’ll meet, what they will talk about, etc.)
 • Set expectations and spot dealbreakers early on. During your hiring process, treat interns the way you treat candidates for the rest of your positions. Use knockout questions in application forms and screening calls to determine whether candidates have the minimum requirements for your internships. For example:
  • Do they know how to use X software?
  • Do their salary expectations match the compensation package you offer?
  • Are they able to commit to an X-month-long internship program?
  • Are they available to work during X hours? (if you have a specific work schedule)
 • Give candidates skills-based assignments before the internship interview. Projects that simulate job duties will help you understand how junior candidates and interns apply knowledge despite their lack of work experience. Make sure to give candidates clear instructions so that they’re able to complete their assignments accurately.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver