🇹🇷 Türkçe

Stratejik Düşünme Aday Mülakat Sorusu örneği

Stratejik Düşünme Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Neden stratejik düşünen mülakat soruları sorulur?

İşyerinde stratejik düşünme, mevcut ve gelecekteki senaryoları analiz ederek iş kararları verme yeteneğidir. Stratejik düşünürler, bir şirketin vizyonunu yapılabilir eylemlere dönüştürür.

Şirketler, uzun vadeli iş hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için stratejik bir düşünceye sahip çalışanları işe alır. Stratejik düşünürler:

 • Uzun vadeli hedefler belirleyin
 • Potansiyel riskleri proaktif olarak belirleyin ve ele alın
 • Kaynakları verimli kullanın
 • Engeller karşısında eylem planları geliştirin
 • Rekabetle başarılı bir şekilde başa çıkın

Mülakatlar sırasında adaylara sorulacak bazı stratejik düşünme mülakat soruları şunlardır:

Stratejik düşünme mülakat soruları örnekleri

 • Stratejik planlamaya haftada veya ayda ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Ne yaparsınız?
 • Stratejik kararlarınız hakkında ekibinizi ve şirketinizdeki diğer departmanları nasıl bilgilendiriyorsunuz?
 • Şirketinizdeki bir sorunu proaktif olarak tanımladığınız ve ele aldığınız bir zamanı tanımlayın.
 • Ekibiniz için uzun vadeli hedefleri nasıl belirliyorsunuz? Bu hedefleri ne sıklıkla kontrol ediyor ve gözden geçiriyorsunuz?
 • Hedeflerinize ulaşamadığınız ve farklı bir yaklaşım izlemek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Ne oldu?
 • Bir eylem planı oluştururken dikkate aldığınız temel faktörler nelerdir? (örneğin satışları artırmak için)
 • Bir stratejinin etkinliğini nasıl ölçersiniz?

Adayların stratejik düşünme becerilerini değerlendirmek için ipuçları

Bir iş planına karar vermeden önce, çalışanların şirketlerinin veya ekiplerinin nasıl çalıştığını bilmesi gerekir. Görüşmeler sırasında, adayların bilgi toplama ve değerlendirme konusundaki analitik becerilerini değerlendirin.
Adaylardan şirketleri/ekipleri için nasıl bir strateji oluşturduklarını açıklamalarını isteyin. Metodik olan ve tüm alternatifleri ve potansiyel riskleri değerlendiren kişileri tercih edin.
Başarısız olan geçmiş bir kampanyayı/metodolojiyi tanımlayın ve adaylardan bunu değerlendirmelerini isteyin. Adayların hataları tespit edip edemediklerini test edebilecek ve daha iyi çözümler önerebileceksiniz.
Şirketinizin operasyonlarıyla ilgili varsayımsal senaryolarla adaylara meydan okuyun. İhtiyaçlarınızı anlayıp anlamadıklarını ve hedeflerinizle uyumlu stratejiler oluşturup oluşturamayacaklarını test edin.

🇬🇧 English

Strategic-thinking interview questions

This Strategic-thinking interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Why ask strategic-thinking interview questions

Strategic-thinking in the workplace is the ability to make business decisions by analyzing current and future scenarios. Strategic thinkers translate a company’s vision into doable actions.

Companies hire employees with a strategic mindset to help achieve long-term business goals. Strategic thinkers:

 • Set long-term objectives
 • Proactively identify and address potential risks
 • Use resources efficiently
 • Develop action plans in the face of obstacles
 • Successfully deal with competition

Here are some sample strategic-thinking interview questions to ask candidates during interviews:

Examples of strategic-thinking interview questions

 • How much time per week or month do you invest in strategic planning? What do you do?
 • How do you inform your team and other departments within your company about your strategic decisions?
 • Describe a time when you proactively identified and addressed an issue at your company.
 • How do you set long-term goals for your team? How often do you check and review these goals?
 • Describe a time when you failed to achieve your goals and had to follow a different approach. What happened?
 • What are the key factors you take into consideration when building an action plan? (e.g. to increase sales)
 • How do you measure a strategy’s effectiveness?

Tips to assess candidates’ strategic-thinking skills

Before deciding on a business plan, employees need to know how their company or team works. During interviews, evaluate candidates’ analytical skills in gathering and evaluating information.
Ask candidates to explain how they craft a strategy for their company/team. Opt for people who are methodical and assess all alternatives and potential risks.
Describe a past campaign/methodology that failed and ask candidates to evaluate it. You’ll be able to test whether candidates can identify mistakes and suggest better solutions.
Challenge candidates with hypothetical scenarios that relate to your company’s operations. Test whether they understand your needs and can craft strategies that align with your objectives.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver