🇹🇷 Türkçe

Stres Yönetimi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların baskı altında nasıl performans gösterdiklerini ve çalışma hayatında stresli durumlara karşı nasıl bir yaklaşım sergilediklerini değerlendirmek için bu stres yönetimi mülakat sorularını sorun.

Adaylara neden stres yönetimi mülakat soruları sorulur?

Çoğu işin, üç aylık bir hedefe ulaşmak, yöneticilere bir fikir sunmak veya yakın bir son teslim tarihini karşılamak gibi stresli yönleri vardır. İyi stres yönetimi becerilerine sahip çalışanlar daha iyi performans gösterir çünkü:

 • Objektif kararlar alırlar.
 • Etrafındakileri sakinleştirirler.
 • Deneme zamanlarında çözümler üretirler.

Stresli durumları yönetemeyen çalışanlar, iş için gerekli bilgi ve becerilere sahip olsalar bile görevlerini tamamlamakta zorlanırlar. Bazı pozisyonlar (yönetsel roller gibi) diğerlerinden daha fazla baskıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle, üretken kalırken stresle başa çıkabilen adayları belirlemek önemlidir.

Adaylara sorulacak bazı örnek stres yönetimi mülakat soruları:

Örnek stres yönetimi mülakat soruları

 • Vadesinden bir gün önce önemli [müşterilere/paydaşlara/yönetim kuruluna] yapılacak bir sunuma nasıl hazırlanırsınız?
 • Yöneticiniz, çalışma arkadaşlarınızın önünde size olumsuz geri bildirim verirse, nasıl tepki verirsiniz?
 • Şimdiye kadar iş yerinde karşılaştığınız en stresli durum neydi? Nasıl hallettiniz?
 • Bir durumun yönetilemeyecek kadar stresli hale gelmesini nasıl önlersiniz?
 • Son teslim tarihi konusunda stresli bir meslektaşınızı sakinleştirmek için ne tavsiye edersiniz?
 • Stresinizin iş yerinde hata yapmanıza neden olduğu bir zamanı anlatabilir misiniz?
 • İş yerinde sık sık yapılan değişikliklerle nasıl başa çıkarsınız? Örneğin, paydaşlar bir projenin gereksinimleri konusunda kararsızlarsa veya ekibinize yeni üyeler katılıyorsa.
 • Aynı anda birden fazla göreve atanmış olsaydınız, sıkı teslim süreleri altında kaliteli işler üretmek için kendinizi nasıl organize edersiniz?
 • Zor bir karar vermek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın (örneğin bir ekip üyesini kovmak veya iki iş teklifi arasında seçim yapmak). Objektif olduğunuzdan nasıl emin oldunuz?
 • Özel hayatınızdaki stresli durumların iş performansınızı etkilememesini nasıl sağlıyorsunuz?

Adayların stres yönetimi becerileri nasıl değerlendirilir?

 • Davranışsal ve durumsal mülakat sorularının bir kombinasyonunu kullanın. Adayların geçmiş pozisyonlarda stresle nasıl başa çıktıklarını ve aynı zamanda işe alınırlarsa yeni rollerinde stresli durumları nasıl yöneteceklerini öğrenme şansınız olacak.
 • “Stresle nasıl başa çıkıyorsunuz?” gibi genel sorular eşit derecede genel cevaplar verecektir. Adaylardan stresi ne zaman yendiklerine dair belirli iş örneklerini açıklamalarını isteyin.
 • Kasıtlı olarak ısrarcı ve hatta agresif olmak, adayların baskı altında nasıl tepki vereceği konusunda size net bir fikir vermez. Bunun yerine gerçekçi örnekler kullanın. Örneğin, satış çalışanı işe alıyorsanız, adayların en yaygın müşteri sorunlarını nasıl ele alacaklarını sorun.
 • Adayların pozisyonla ilgili ortak sorunlara verdikleri cevapları karşılaştırın. Sadece en iyi çözümleri sunanları değil, beklenmedik durumlarda bile soğukkanlılığını koruyabilenleri tercih edin.
 • Adaylar, stresle başarılı bir şekilde başa çıktıkları bir durumu tanımlamaya zaten hazır olabilirler. Bu nedenle, stres yönetimi becerilerini ölçmek için görüşme sürecini kullanın. Zor sorular sorduğunuzda rahatsız mı oluyorlar yoksa sakin kalabiliyorlar mı?
 • İş görüşmeleri doğası gereği stresli olduğundan, ilk başta gergin görünen adayları reddetmek için acele etmeyin. Bununla birlikte, görüşme boyunca stresli kalırlarsa, özellikle daha fazla sosyalleşme gerektiren rollerde adaylıklarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

🇬🇧 English

Stress Management Interview Questions

Use these sample stress management interview questions to discover how candidates perform under pressure and how they approach stressful situations at work.

Why ask candidates stress management interview questions?

Most jobs have stressful aspects, like reaching a quarterly goal, presenting an idea to managers or meeting a tight deadline. Employees with good stress management skills perform better because they:

 • Reach objective decisions
 • Keep those around them calm
 • Come up with solutions in trying times

Employees who can’t manage stressful situations struggle to complete their duties, even if they possess the required skills and knowledge for the job. Some positions (like managerial roles) face more pressure than others. That’s why it’s important to identify candidates who can handle stress while remaining productive.

Here are some sample stress management interview questions to ask candidates:

Example stress management interview questions

 • How do you prepare for a presentation to important [clients/stakeholders/the executive board] the day before it’s due?
 • How would you respond if your manager gave you negative feedback in front of your peers?
 • What’s the most stressful situation you’ve faced at work so far? How did you handle it?
 • How do you prevent a situation from getting too stressful to manage?
 • What advice would you give to calm down a colleague who’s stressed out about a deadline?
 • Can you describe a time when your stress resulted in making errors at work?
 • How would you deal with frequent changes at work? For example, if stakeholders were indecisive about a project’s requirements, or if new members joined your team.
 • If assigned with multiple tasks at the same time, how would you organize yourself to produce quality work under tight deadlines?
 • Describe a time you had to make a tough decision (e.g. fire a team member or choose between two job offers.) How did you make sure you were objective?
 • How do you ensure that stressful situations in your personal life don’t affect your work performance?

How to assess candidates’ stress management skills?

 • Use a combination of behavioral and situational interview questions. You’ll have the chance to find out how candidates handled stress in past positions, but also how they’ll manage stressful situations in their new role, if hired.
 • Generic questions like “How do you handle stress?” will yield equally generic answers. Ask candidates to describe specific work examples of when they beat stress.
 • Deliberately being persistent or even aggressive won’t give you a clear idea of how candidates react under pressure. Use realistic examples, instead. For example, if you’re hiring salespeople, ask how candidates would address the most common customer issues.
 • Compare candidates’ answers to common problems related to the position. Opt not only for people who offer the best solutions, but for those who are able to maintain composure even during unexpected circumstances.
 • Candidates might already be prepared to describe a situation where they successfully handled stress. So, use the interview to gauge their stress management skills. Do they feel uncomfortable when you ask tough questions or are they able to remain calm?
 • Don’t be fast to reject candidates who seem on edge at first, as job interviews are stressful by nature. If, though, they remain stressed throughout the interview, you might want to reconsider their candidacy, especially in roles that require more socializing.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver