🇹🇷 Türkçe

Tazminat Danışmanı İş İlanı Örneği 

Tazminat Danışmanı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Tazminat Danışmanının sorumlulukları şunları içerir:

 • Tazminat programları geliştirmek ve yönetmek
 • Tazminat uygulamalarının iş mevzuatına uygunluğunu sağlamak
 • Eşitliği sağlamak için veri analizi yapmak

İş özeti

İK ile güçlerimizi birleştirecek ve çalışanlarımız için ücret ve sosyal haklar planları geliştirecek bir Ücret Danışmanı arıyoruz.

Tazminat Danışmanının sorumlulukları arasında şirket içindeki yeni pozisyonlar için maaş ve ücret notlarının belirlenmesi, ücretlerle ilgili kıyaslama verilerinin toplanması ve iş analizlerine dayalı ikramiye programları tavsiye edilmesi yer alır. Bu rolde başarılı olmak için bordro prosedürleri ve iş mevzuatı hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalısınız.

Sonuç olarak, tüm çalışanlarımıza rekabetçi ve adil ücret planları sunduğumuzdan emin olacaksınız.

Sorumluluklar

 • Ücret paketlerini planlamak ve uygulamak için İK ile yakın çalışın
 • Tazminat uygulamalarının iş mevzuatına uygun olmasını sağlamak
 • İş değerlendirmelerini kullanarak adil maaş ve ikramiye planları oluşturun
 • Ücret skalalarını, taban ücreti ve teşvikleri gözden geçirin ve değerlendirin
 • Organizasyon içindeki yeni pozisyonlar için ücretleri belirleyin
 • Potansiyel sorunları (cinsiyet eşitsizliği gibi) belirlemek için tazminat verilerini analiz edin, her düzeyde hakkaniyet sağlayın
 • Şirketin stratejik planına değer katmak için ücret anketleri yapın ve bulguları analiz edin
 • Ücret planlarının şirketin karlılık hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın
 • Maaşlar ve yan haklar açısından rekabetçi kaldığımızdan emin olmak için kıyaslama verilerini toplayın ve ücretleri yeniden yapılandırın

Gereksinimler

 • Tazminat Uzmanı veya ilgili bir rol olarak kanıtlanmış deneyim
 • İK uygulamaları ve çalışma mevzuatı hakkında güçlü bilgi
 • Bordro yazılımı ile aşinalık
 • Mükemmel analitik ve niteliksel beceriler
 • İyi iletişim becerileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans veya ilgili arka planda lisans derecesi

🇬🇧 English

Compensation Consultant job description

This Compensation Consultant job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Compensation Consultant responsibilities include:

 • Developing and administering compensation programs
 • Ensuring compensation practices adhere to labor legislation
 • Performing data analysis to ensure equitability

Job brief

We are looking for a Compensation Consultant to join forces with HR and develop compensation and benefits plans for our employees.

Compensation Consultant responsibilities include setting salaries and pay grades for new positions within the company, gathering benchmarking data on wages and recommending bonus programs based on job analyses. To be successful in this role, you should have a good knowledge of payroll procedures and labor legislation.

Ultimately, you will ensure we offer competitive and fair compensation plans to all of our employees.

Responsibilities

 • Work closely with HR to plan and implement compensation packages
 • Ensure compensation practices are in line with labor legislation
 • Create fair salary and bonus plans using job evaluations
 • Review and assess pay scales, base pay and incentives
 • Set wages for new positions within the organization
 • Analyze compensation data to identify potential issues (like pay gender gaps) ensure equitability in all levels
 • Conduct compensation surveys and analyze findings to add value to the company’s strategic plan
 • Ensure compensation plans align with the company’s profitability goals
 • Gather benchmarking data and restructure compensation to make sure we remain competitive in terms of salaries and benefits

Requirements

 • Proven experience as a Compensation Specialist or a relevant role
 • Strong knowledge of HR practices and labor legislation
 • Familiarity with payroll software
 • Excellent analytical and qualitative skills
 • Good communication skills
 • BSc degree in Human Resources Management, Finance or relevant background

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver