Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Tazminat ve Yan Haklar Uzmanı İş İlanı Örneği 

Tazminat ve Yan Haklar Uzmanı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Tazminat ve Yan Haklar Uzman sorumlulukları şunları içerir:

 • Adil, hakkaniyetli ve rekabetçi bir toplam ücret ve yan haklar paketinin tanımlanması
 • Tutarlı bir ücretlendirme felsefesi geliştirmek
 • Tazminat uygulamalarının mevcut mevzuata uygun olmasını sağlamak

İş özeti

Çalışanları mükemmel ödüller ve akıllı faydaları denetlemek ve yönetmek için bir Tazminat ve Yan Haklar Uzmanı arıyoruz. Personel ihtiyaçlarını değerlendirecek ve performansı, kurumsal güveni ve memnuniyeti artıracak hedefli programlar tasarlayacaksınız.

Hedef, ciroyu azaltırken ve şirketimizin çalışmak için en iyi yer olarak profilini geliştirirken yüksek kaliteli çalışanları çekmek, elde tutmak ve motive etmektir.

Sorumluluklar

 • Şirketimizin stratejisine ve iş hedeflerine uyan ve bunlarla uyumlu adil, hakkaniyetli ve rekabetçi bir toplam ücret ve yan haklar paketi tanımlayın
 • Çalışma kültürü ve organizasyonel hedefler doğrultusunda tutarlı bir ücretlendirme felsefesi geliştirmek
 • Tazminat uygulamalarının mevcut mevzuata uygun olmasını sağlamak (ücret eşitliği, insan hakları vb.)
 • Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanın ve doğrudan finansal, dolaylı finansal ve finansal olmayan tazminatlar konusunda veriye dayalı kararlar alın
 • Çalışanları neyin motive ettiğini ve onların ilgisini nelerin çektiğini öğrenmek için örgütsel psikoloji anketleri yaparak çalışanların ihtiyaçlarını değerlendirin
 • İş tanımları, iş analizi, iş değerlendirmeleri ve iş sınıflandırmaları hazırlamak
 • Geçerli ücret oranlarını ve faydaları belirlemek için maaş ve işgücü piyasası anketlerine katılın
 • En fazla değere katkıda bulunan işgücü segmentlerine yatırım yapmak için farklı ücret sistemleri
 • Etkili iletişim stratejileri ve başarı ölçütleri dağıtın
 • Ortaya çıkan trendler, sorunlar ve en iyi uygulamalar hakkında sürekli araştırma yapmak
 • Periyodik denetimler yapmak ve raporlar hazırlamak

Gereksinimler

 • Tazminat ve Yan Haklar Uzmanı olarak kanıtlanmış çalışma deneyimi
 • İK uygulamaları ve ücret döngüsü yönetiminde önceki deneyim
 • İş değerlendirme ve iş analizi sistemleri hakkında çalışma bilgisi
 • Örgütsel psikoloji ve işgücü piyasası anketleri ile önceki deneyim
 • Mevcut çalışma kuralları ve düzenlemeleri hakkında yeterli bilgi
 • Çeşitli teşvik ve fayda türlerine aşinalık
 • HRIS ve MS Office hakkında kapsamlı bilgi
 • Güçlü nicel ve analitik beceriler
 • İnsan kaynakları, işletme veya finans alanında lisans derecesi

🇬🇧 English

Compensation and Benefits Specialist job description

This Compensation and Benefits Specialist job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Compensation and Benefits Specialist responsibilities include:

 • Defining a fair, equitable and competitive total compensation and benefits package
 • Developing a consistent compensation philosophy
 • Ensuring that compensation practices are in compliance with current legislation

Job brief

We are looking for a Compensation and Benefits Specialist to oversee and administer the employees perfect rewards and smart benefits. You will assess personnel needs and draft targeted programs that will increase performance, organisational trust and satisfaction.

The goal is to attract, retain and motivate high quality employees while reducing turnover and enhancing our company’s profile as best place to work.

Responsibilities

 • Define a fair, equitable and competitive total compensation and benefits package that fits and is aligned to our company’s strategy and business goals
 • Develop a consistent compensation philosophy in line with work culture and organisational objectives
 • Ensure that compensation practices are in compliance with current legislation (pay equity, human rights, etc)
 • Use various methods and techniques and make data based decisions on direct financial, indirect financial and nonfinancial compensations
 • Assess employees needs by conducting organisational psychology surveys to find out what motivates and engages employees
 • Prepare job descriptions, job analysis, job evaluations and job classifications
 • Participate in salary and labour market surveys to determine prevailing pay rates and benefits
 • Differentiate pay systems to invest in the segments of workforce that contribute the most value
 • Deploy effective communication strategies and success metrics
 • Conduct ongoing research into emerging trends, issues and best practices
 • Conduct periodic audits and prepare reports

Requirements

 • Proven working experience as a Compensation and Benefits Specialist
 • Prior experience in HR practices and compensation cycle management
 • Working knowledge of job evaluation and job analysis systems
 • Previous experience with organisational psychology and labour market surveys
 • Adequate knowledge of current labour rules and regulations
 • Familiarity with various types of incentives and benefits
 • Extensive knowledge of HRIS and MS Office
 • Strong quantitative and analytical skills
 • BS degree in human resources, business administration or finance

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver