Toksöz Grup

Holding

TOKSÖZ GRUP bünyesindeki Arven İlaç, Montero Gıda ve Verano İlaç firmaları ile ilaç, bebek beslenmesi ve hayvan sağlığı alanlarında faaliyet göstermektedir.

ARVEN İLAÇ ;solunum hastalıkları ve yakın bir gelecekte de biyoteknoloji ürünleri gerektiren hastalıklar tedavi alanlarında var olmayı planlamış ve “Solunum ve Biyoteknolojide ileri görüş, güvenli tedavi” ilkesi ile çalışmalarını şekillendirmiştir. 

“%100 Türk sermayeli bir İlaç firması olan Arven İlaç, uzun soluklu bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olarak ilk Türk patentli Kuru Toz İnhaler cihazını geliştirmiştir. FDA başvurusu bulunmaktadır.

Biyoteknolojiye yaptığı yatırımları sonucunda, Türkiye’nin Yerli İlaç Sanayi tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş ilk biyobenzer ürününü ruhsatlandırma başarısı göstermiştir.

MONTERO GIDA, anne sütü alamayan veya yetersiz anne sütü alan bebekler için yenilikçi, yüksek kaliteli ve kapsamlı bebek ve devam sütü formüllerinin yanısıra, farklı tanılara yönelik reçetelenen özel tıbbi amaçlı diyet gıda formülleri sunmaktadır.

VERANO İLAÇ, Hayvan sağlığı alanında büyükbaş ve küçükbaş hayvan pratiğinde çalışan veteriner hekimlere geniş bir tedavi seçeneği sağlayan klasik antibiyotik preparatlar ile başlayan ürün skalası, farklı ve yeni gruplardan çeşitli spesiyaliteler ile genişlemeye devam etmektedir.

Avatar
Marmara Üni., Kimya Bölümü’nden mezun oldum. Y.lisans derecemi İTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi programından, doktora derecemi ise aynı üniversitenin Moleküler Biyoloji, Genetik - Biyoteknoloji programından aldım. Nanobiyoteknoloji üzerine olan doktora çalışmam sırasında, Washington Üni., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde ziyaretçi lisansüstü öğrencisi olarak bulundum. Şu anda daha zorlu biyoterapötik moleküllerin biyobenzer ürün olarak geliştirilmesi projelerine liderlik etmekteyim. Toksöz Grup’ta 10. yılımı doldururken, ilgi duyduğum ve eğitimini aldığım alana ülkemizde yatırım yapan ilk firmalardan olan ve kariyer gelişimimde önemli bir rol oynayan Arven’de bulunmanın bana büyük bir mutluluk verdiğini ifade etmek isterim.
Ad

Ofis Hayatı

Dürüstlük, kalite ve etik ilkelere bağlı kalarak başarmak bizim kültürümüzdür.
Bizim için başarı sadece rakamla değil kültürümüze olan bağlılıkla da ölçülür.
Başarının yolu, değerlerimize sahip çıkmaktan geçer.

Fark Yaratmak İçin Çalışırız: Kendimizi, ekiplerimizi, ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek rekabet ederiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına bilimin ulaştığı en son yeniliklerle cevap veririz. Öncüyüz.
Kalite Yaşam Biçimimizdir: Şartlar ne olursa olsun, yaptığımız her işte, kurduğumuz her ilişkide ve ürünlerimizde şirketimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin itibarını koruruz. Verdiğimiz sözü tutarız.
İnsana ve Yaşama Değer Veririz: İşimizin merkezinde insana ve yaşama fayda sağlamak vardır. Harekete geçmeden önce, içinde bulunduğumuz ekosisteme kattığımız faydayı gözetiriz. Değer katarız.
Biz Olmaya Önem Veririz: Karşılıklı güven, saygı ve iş birliği içinde çalışarak tüm engelleri aşacağımızı biliriz. Birbirimizin fikirlerine değer verir, ortak çözüm geliştiririz. Birlikte kazanırız.
Geleceğimize Sahip Çıkarız: Bugün ve gelecekte alanımızda en iyisi olmak üzere çalışır, sorumluluklarımıza kendi işimiz gibi sahip çıkarız. Sorumluluklarımızın bilinciyle Tutkuyla çalışırız.

Avatar
2002 yılı itibariyle Ürün Müdürü pozisyonu ile bünyesinde yer aldığım Toksöz Grup şirketlerindeki yolculuğum devam ediyor. Sanovel İlaç’ ın Veteriner İlaçları grubunda göreve başladığımda, kariyerinde 6 yılı geride bırakmış deneyim sahibi bir ürün müdürüydüm. Sanovel İlaç ise o yıllarda Beşeri İlaç sektöründeki varlığını 20 yıla yakın süredir altın harfler ile perçinlemiş ve Veteriner İlaç Grubu yeni kurulmuştu. Beşeri ilaç grubundaki vizyon ve misyonundan doğan Veteriner İlaçları grubunda yer almayı büyük bir fırsat ve ayrıcalık olarak gördüm. Son derece profesyonel, sonuç odaklı bir iş yaklaşımının, sayısız örnekle deneyimlediğim: sözde değil özde insan odaklı yaklaşımlar ile bir araya geldiği bir iş yeridir çalıştığım yer.