Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bankacılık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temel olarak ülkemizde para ve kur politikalarının yönetilmesinden sorumlu kurumdur. Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Banka, İdare Merkezi, Banknot Matbaası ve Şubelerden oluşmaktadır. Bankanın İdare Merkezi Ankara’dadır. On yedi Genel Müdürlük ve yirmi bir Şubeden oluşan Bankanın, 2018 yılı sonu itibarıyla 3.805 çalışanı bulunmaktadır.

Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir.  Banka, bu amaç doğrultusunda uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçları doğrudan kendisi belirler, bir başka deyişle araç bağımsızlığına sahiptir.

Finansal istikrar, Merkez Bankası için destekleyici amaç özelliğine sahiptir. Bu kapsamda Banka, Türkiye’deki finansal sistemin istikrarı için para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici önlemleri almakla sorumludur. 

Ülkemizdeki döviz kuru rejimini Hükûmet ile birlikte belirlemek, biçimlendirmek ve uygulamak; Bankanın bir diğer görevidir.

Bunun yanında, Türkiye’deki altın ve döviz rezervlerini saklamak ve ülke menfaatleri doğrultusunda yönetmekten sorumlu kurum, yine Merkez Bankasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 87. maddesine göre para basma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) aittir. Ancak TBMM banknot basma ve ihraç yetkisini süresiz olarak Merkez Bankasına devretmiştir. 

Merkez Bankası; fonların ve menkul kıymetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılması ve mutabakatının gerçekleştirilmesi için yeni sistemler kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini sağlamak, gözetimini gerçekleştirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Ad
Ad
Ad

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Kariyer Fırsatları

Merkez Bankasında belirgin, tamamen liyakata dayalı ve adil olarak çizilen kariyer yolunuzda, etkin yetenek ve performans yönetimi sistemi ile yetkinliklerinize göre süreklilik içinde gelişim olanağı bulacaksınız. Mezun olduğunuz programlar dışında da kendinizi geliştirebilecek ve kariyeriniz için en doğru kararları verebilme fırsatını elinizde bulunduracaksınız. 

İtibar

Kurumsal olarak sahip olunan itibar, kişisel imajınız üzerinde oldukça belirleyicidir. Türkiye’nin en köklü ve prestijli kurumlarından biri olan Merkez Bankasında güçlü bir kurumsal kimliğin parçası olacaksınız. Bu kimliğin değeri, yaptığınız işlerin özelliği ve kendinize kattıklarınızla birlikte size büyük bir saygınlık sağlayacaktır. 

İş - Özel Yaşam Dengesi

Merkez Bankasındaki belirli mesai saatleri, ücretli ve ücretsiz izin kullanımına olanak sağlayan bir izin sistemiyle iş-özel yaşamınız arasındaki dengeyi yönetebilmeniz mümkün olacaktır. Bu sayede iş motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyerek çalışma saatlerinizi tam anlamıyla verimli geçirecek ve yaratacağınız faydayı maksimum düzeye çıkarabileceksiniz.

Ücret ve Yan Haklar

Merkez Bankası tüm imkânlarıyla birlikte çalışanlarına ülkedeki birçok kurumla rekabet edebilir seviyede iyi bir ücret sunmaktadır. Performans odaklı ve adil bir ücret mekanizmasının yanı sıra ekonomik kaygılardan uzak, güvenli bir iş ortamında kapsamlı bir sağlık sigortası ve emeklilik güvencesi gibi yan haklara da sahip olacaksınız. 

Gelişim Olanakları

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının bir parçası olarak Merkez Bankası kariyerinizde, yeniliğe ve değişime açık, “sürekli öğrenme” odaklı olarak ilerleyeceksiniz. Olağan çalışma rutininizde bile takım arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle ortak projelerde yer almak gelişiminizi destekleyecek ve en önemlisi bu gelişim süreklilik kazanarak kariyeriniz boyunca önemli yetkinlik ve beceriler edinmenize olanak sağlayacaktır.

Anlam / Tatmin

Merkez Bankalı olmakla, Türkiye ekonomisinde stratejik bir role sahip olan güçlü bir kurumun parçası olacaksınız. Doğrudan veya dolaylı olarak ülke ekonomisine yön veren çalışmalarınızın önemi ve toplumun refahı için görev yapıyor olmanın verdiği gururla, yaptığınız işe dair büyük bir tatmin hissedeceksiniz. Hissettiğiniz bu iş tatmini de motivasyonunuza ve işteki performansınıza yansıyacaktır.

Eğitim İmkanları

Merkez Bankası dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edip kendilerini, Bankayı ve ülkeyi her zaman daha ileri taşıma bilincinde olan bir insan kaynağına sahip olmayı hedeflemektedir. Çalışanlar yurt içi ve dışı uzun ya da kısa süreli eğitim programlarına ve diğer merkez bankalarıyla işbirliği çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca yurtdışı lisansüstü eğitim düşünüyorsanız, Banka eğitiminiz için sizi maddi yönden destekleyecektir.

İş Güvencesi

Sahip olduğunuz iş güvencesi ile başlayacağınız kariyer yolculuğunuzda, Merkez Bankası size belirsizliklerden uzak, güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Öngörülebilir kariyer yolunuzda gelecek kaygısı olmadan güvenle ilerleme fırsatı bulacak ve çalışma yaşamınızda sürdürdüğünüz istikrar, verimlilik ve motivasyon yönünden başarınıza katkı sağlayacaktır.