🇹🇷 Türkçe

Üretim Sorumlusu Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Üretim Sorumlusu aday mülakat soruları, adaylarınızdaki önemli nitelikleri ve becerileri keşfetmenize yardımcı olacak.

Üretim Sorumlusu Mülakat Soruları

Bir üretim sorumlusu günlük operasyonları denetlemek ve sorunları çözmek gibi önemli görevleri vardır. Çalıştıkları ortam (tipik olarak üretim) derin teknik bilginin yanı sıra İK uygulamaları ve kalite yönetiminin anlaşılmasını gerektirir.

Görüşme yaparken, üç temel alanı değerlendirmeye odaklanın: liderlik, problem çözme ve ilgili uzmanlık. Onlara varsayımsal senaryolar sunun ve geçmiş deneyimlerini tartışın. Bakalım farklı yöntem ve kavramları nasıl kullandıklarını açıklayabilecekler mi?

Bilgileri veya teknik uzmanlıkları hakkındaki sorular, şirkete ve pozisyona göre uyarlanmalıdır. Elektrik sistemleri, montaj vb. konularda deneyim sahibi olmalarını isteyebilirsiniz. Teknik bilgilerini değerlendirmek için onlara birkaç soru sorun. Alternatif olarak, teknik yeteneğe ve güçlü denetim becerilerine sahip bir aday bulursanız, ilgili geçmişe sahip olmasalar bile onları kendiniz eğitebilirsiniz.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Ekibinize şirket politikasına ve yönetmeliklerine saygı duymayı nasıl öğretirdiniz?
 • Günün sonunda, günlük partide standartlara uygun olmayan ürünler varsa ne yaparsınız?
 • Çalışanların koruyucu ekipman kullanmadığını görseydiniz, bunu nasıl ele alırdınız?
 • Astlarınızdan ikisinin performanslarını etkileyen bir rekabet içinde olduğunu düşünün. Ne yapardınız?
 • Disiplinsiz veya rahatsız edici çalışanlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
 • Bir çalışanın vardiyasının başında sürekli olarak geç kalması durumunda ne yapardınız?

Role özgü sorular

 • Size göre bir süpervizörü iyi yapan nedir?
 • Çalışanları motive etmek için hangi yöntemleri kullanırdınız?
 • Altı sigma'yı nasıl kullanırdınız?
 • Kalite yönetimine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?
 • Üretim programlarını hazırlarken nasıl bir yol izliyorsunuz?
 • Yalın üretimle ilgili deneyiminiz nedir?
 • Bilgisayar kullanmı konusunda iyi misiniz?
 • Ne tür ekipmanlarla deneyiminiz var?
 • Son işinizde kaç kişiyi denetlediniz?

Davranışsal sorular

 • Bir üretim sürecini daha verimli hale getirdiğiniz bir zamandan bahsedin.
 • Etkili bir ekip kurmayı başardığınız bir zamanı hatırlayın.
 • Bana beklediğiniz kadar iyi performans göstermeyen bir ast örneği verin. Ne yapmalıydınız?
 • Zor/popüler olmayan bir karar vermek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Bu kararın uygulanmasını nasıl sağladınız?
 • Önceki işinizde üretim hedeflerinize nasıl ulaştığınızı anlatın.

🇬🇧 English

Production Supervisor Interview Questions

These Production Supervisor interview questions will help you look for important qualifications and skills in your candidates.

Production Supervisor Interview Questions

A production supervisor has important duties like overseeing daily operations and resolving problems. The setting they work in (typically manufacturing) calls for deep technical knowledge as well as understanding of HR practices and quality management.

When interviewing, focus on assessing three key areas: leadership, problem-solving and relevant expertise. Present them with hypothetical scenarios and discuss their past experience. See if they can explain how they use different methods and concepts.

Questions about their knowledge or technical expertise should be tailored to the company and position. You may want them to have experience in electrical systems, assembling etc. Ask them a few questions to evaluate their technical knowledge. Alternatively, if you find a candidate with technical aptitude and strong supervisory skills, you can train them yourself, even if they don’t have relevant background.

Operational and situational questions

 • How would you teach your team to respect company policy and regulations?
 • What would you do if, by the end of the day, there were products in the daily batch that weren’t up to standard?
 • If you saw employees weren’t using protective equipment, how would you handle it?
 • Imagine two of your subordinates have a rivalry that affects their performance. What do you do?
 • How do you handle undisciplined or disruptive employees?
 • What would you do if an employee was consistently late at the beginning of their shift?

Role-specific questions

 • What makes a good supervisor in your opinion?
 • What methods would you use to motivate employees?
 • How would you use six-sigma?
 • How can you contribute in quality management?
 • How do you go about preparing production schedules?
 • What’s your experience with lean manufacturing?
 • Are you good in using computers?
 • What kind of equipment do you experience with?
 • How many people did you supervise in your last job?

Behavioral questions

 • Tell me about a time you made a production process more efficient
 • Recall a time you managed to build an effective team
 • Give me an example of a subordinate who didn’t perform as well as you expected. What should you have done?
 • Describe a time you had to make a difficult/unpopular decision. How did you ensure it was followed through?
 • Tell me about how you met production goals in your previous job

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver