Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Ürün Tasarımcısı Aday Mülakat Soru Örnekleri

Ürün Tasarımcısı adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Ürün Tasarımcısı aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz. Öncelikle dijital ürün tasarımına odaklanmaktadır, ancak teknik olmayan soruların çoğu fiziksel bir ürün tasarımcısı mülakatı için de aynı derecede geçerli olabilir.

Ürün Tasarımcısı Mülakat Soruları

Bir tasarımcıyı değerlendirme yöntemleri açık gibi görünebilir. Sadece ürettikleri işlere bir göz atarsınız. Kesinlikle portföylerinin kapsamlı bir incelemesi en iyi başlangıç noktasıdır.

Onlara bir görev vermek eşit derecede önemlidir. Her ikisinin de olumlu olduğunu varsayarsak, bir sonraki adım onlarla tasarımın kendisi hakkında sohbet etmektir.

 • Rol modelleri kimler?
 • İlham almak için nereye gidiyorlar?
 • Mevcut tasarım trendlerini nasıl takip ediyorlar?
 • Harika bir tasarım örneği (dijital veya fiziksel) nedir?
 • Hangi kitaplara/sergilere/konferanslara veya topluluklara katılıyor veya hayran kalıyorlar?
 • Bir tasarımcı olarak, işlerinin en önemli yönünün ne olduğunu düşünüyorlar?

Aradığınız şey, kendi uzmanlıklarının sınırlarını aşan bir tasarıma ilgi. Günlük hayatımızda hepimizi çevreleyen tasarım kararlarının farkındalar mı ve bunlar hakkında eleştirel düşünebiliyorlar mı? Harika bir tasarımcı bu ayrıntılarda iyileştirmeler yapmayı düşünür.

Operasyonel ve durumsal sorular

Görev

Aralarından seçim yapabileceğiniz iki ana yaklaşım var.

Birincisi, bir kullanıcı yolculuğunun oluşturulması veya belirli bir kullanıcı ihtiyacına yönelik bir yaklaşım gibi belirli bir görevdir.

Diğer yaklaşım genellikle fikir üretme olarak adlandırılır ve burada adaya çok az ayrıntı içeren veya hiç ayrıntı içermeyen çok genel bir sorun sunulur. Daha sonra mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmeleri istenir. Bir sonraki adım, bu düşünceye dayalı olarak olası bir çözüm tasarlamaktır. Aradığınız göstergeler şunlardır:

 • Adayınız bir beyaz tahtayı dolduracak kadar akıcı fikirlere sahip mi?
 • Kendi en iyi fikirlerini belirleyebilirler mi?
 • Sınırlamalara yaratıcı bir şekilde yanıt verebiliyor ve bariz olanın ötesine geçen fikirleri keşfedebiliyor mı?

Operasyonel sorular

Portföy incelemesi

 • Bizimle çalışmalarınız hakkında konuşun; kursunuzun en ilgi çekici bulduğunuz yönünü nedir?
 • Şu anki mesleğiniz nedir?/Şu anda ne üzerinde çalışıyorsunuz?
 • Portföyünüzdeki en sevdiğiniz birkaç parçayı anlatın. Bu parçalar için tasarım süreciniz nasıldı? Hangi sorunları çözmeye çalışıyordunuz? Kesin bir tasarım kararını nasıl verdiniz?
 • Portföyünüzdeki çalışmaya ne ölçüde “sahipsiniz” ve hangi yönler konusunda spesifik olabilirsiniz?
 • Fikirlerinizi nasıl prototipleştiriyorsunuz? Doğru yaptığınızı nasıl anlıyorsunuz?
 • Bize kendinizi kullanıcının zihnine nasıl yerleştirdiğinizi anlatın. Yeni bir projeye başlarken ne tür araştırma yöntemleri kullanıyorsunuz?
 • Bize planlandığı gibi gitmeyen bir projeden ve buna yol açan sebeplerden bahsedin. Ortaya çıkan sorunları nasıl çözdünüz?
 • Bizimle paylaşmak istediğiniz bir yan projeniz var mı?

Role özgü sorular

Teknik sorular

 • Tercih ettiğiniz geliştirme ortamı nedir? (işletim sistemi, metin düzenleyici, sürüm kontrolü, önişlemciler)
 • Diyelim ki şimdi yeni bir projeye başladınız – arayüze simgeler eklemek için hangi çözümü seçeceksiniz?
 • Aşamalı geliştirme ile dereceli bozulma arasındaki farkı tanımlayabilir misiniz?
 • Yerel olarak veya üretimde hangi mevcut CSS/Sass çerçevelerini kullandınız?
 • BEM veya SMACSS'ye aşina mısınız? Bu konvansiyonlarla ilgili neyi seviyorsunuz/sevmiyorsunuz?
 • Bir web sitesinin varlıklarını nasıl optimize eder ve sayfa yükleme süresini nasıl kısaltırsınız?

🇬🇧 English

Product Designer Interview Questions

This Product Designer interview questions profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions. It focuses primarily on digital product design but many of the non-technical questions could equally well apply to a physical product designer interview.

Product Designer Interview Questions

Methods for evaluating a designer might seem obvious. You just take a look at the work they’ve produced. Certainly a thorough review of their portfolio is the best starting point.

Setting them an assignment is equally important. Assuming that both of these are positive, the next step is to chat to them about design itself.

 • Who are their role models?
 • Where do they go for inspiration?
 • How do they keep on top of current design trends?
 • What’s an example of great design (digital or physical)?
 • What books/exhibitions/conferences or communities do they attend or admire?
 • As a designer, what do they think is the most important aspect of their job?

What you’re looking for is an interest in design that stretches beyond the boundaries of their own specialisms. Are they aware of and capable of thinking critically about the design decisions that surround all of us in our everyday lives? A great designer is thinking about improvements to these details.

Operational and situational questions

The assignment

There are two main approaches to choose from.

One is a specific assignment, such as the creation of a user journey or an approach to address a specific user need.

The other approach is often referred to as ideation, in which the candidate is presented with a very general problem with little or no detail. They are then asked to generate as many ideas as possible. The next step is to design a possible solution based on this thinking. The indicators you are looking for are:

 • Is your candidate fluent enough in ideas to fill up a whiteboard?
 • Can they identify their own best ideas?
 • Can they respond creatively to constraints and explore ideas that move beyond the obvious.

Operational questions

Portfolio review

 • Talk to us about your studies; tell us about an aspect of your course that you found the most engaging.
 • What’s your current occupation/What are you currently working on?
 • Take us through a couple of your favorite pieces in your portfolio. What was your design process for these pieces? What problems were you trying to solve? How did you make a certain design decision?
 • To what extent do you “own” the work in your portfolio, and can you be specific about which aspects?
 • How do you prototype your ideas? How do you know when you’ve got it right?
 • Tell us how you put yourself in the mind of the user. What kind of research methods do you use when you’re starting a new project.
 • Tell us about a project that didn’t go as planned and the reasons that led to it. How did you solve the problems that arose?
 • Do you have a side project you’d like to talk to us about?

Role-specific questions

Technical Questions

 • What is your preferred development environment? (operating system, text editor, version control, preproccessors)
 • Let’s say you start a new project right now – which solution will you choose for adding icons to the interface?
 • Can you describe the difference between progressive enhancement and graceful degradation?
 • What existing CSS/Sass frameworks have you used locally, or in production?
 • Are you familiar with BEM or SMACSS? What do you like/don’t like about these conventions?
 • How do you optimize a website’s assets & reduce page load time?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver