🇹🇷 Türkçe

Ürün Tasarımıcısı İş İlanı Örneği 

Ürün Tasarımcısı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Ürün Tasarımcısı iş tanımı

Nitelikli adayları çekmek için bu Ürün Tasarımcısı iş tanımı şablonunu kullanın. İhtiyaçlarınıza göre iş görevleri ve gereksinimleri eklemekten, silmekten veya değiştirmekten çekinmeyin.

Ürün Tasarımcısı sorumlulukları şunları içerir:

 • Yeni ürünler için fırsatların belirlenmesi
 • Yeni bir ürünün pazar ihtiyaçları ve tüketici tercihleriyle nasıl bağlandığını analiz etmek
 • İç ekiplerden ve dış ortaklardan gelen özetlere göre tasarım gereksinimlerini belirleme

İş özeti

Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çeşitli ürünler üzerinde çalışacak bir Ürün Tasarımcısı arıyoruz.

Ürün Tasarımcısı sorumlulukları arasında ürün özelliklerini tanımlama, dijital veya basılı çizimler oluşturma ve tam işlevli ürünler tasarlama yer alır. Bu rolde başarılı olmak için renk ve şekle dikkat etmeniz ve gereksinimleri pratik ürün özelliklerine çevirebilmeniz gerekir.

Sonuç olarak, kullanımı kolay ve görsel olarak potansiyel müşterilerimize çekici gelen ürünler geliştirmemize yardımcı olacaksınız.

Sorumluluklar

 • Yeni ürünler için fırsatları belirleme
 • Yeni bir ürünün pazar ihtiyaçlarını ve tüketici tercihleriyle nasıl bağlantılı olduğunu analiz etme
 • İç ekiplerden ve dış ortaklardan gelen özetlere dayalı tasarım gereksinimlerini belirleme
 • Araştırma materyalleri ve teknikleri
 • Taslakları kâğıt üzerinde veya dijital olarak çizin (örneğin, CAD kullanarak)
 • Ürünleri ve bileşenleri tasarlamak için 3B modelleme yazılımını kullanın
 • Prototipler üretin ve işlevselliği test edin
 • Mevcut ürünlerin tasarımını iyileştirin
 • Ürün kullanıcılarından geri bildirim alın

Gereksinimler

 • Ürün Tasarımcısı veya benzer bir rolde iş deneyimi
 • Endüstriyel tasarımda deneyim
 • Renkleri, şekilleri ve teknikleri karıştırmada yaratıcılık
 • Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarıyla uygulamalı deneyim
 • 3D modelleme yazılımı hakkında iyi bilgi
 • Tasarım programlarıyla ilgili deneyim (Illustrator ve Sketch gibi)
 • Zaman yönetimi becerileri
 • Uyarlanabilirlik
 • Ürün Tasarımı, İmalat Tasarım Mühendisliği veya ilgili alanda lisans veya yüksek lisans derecesi

🇬🇧 English

Product Designer job description

This Product Designer job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Product Designer responsibilities include:

 • Identifying opportunities for new products
 • Analyzing how a new product ties in with market needs and consumer preferences
 • Setting design requirements based on briefs from internal teams and external partners

Job brief

We are looking for a Product Designer to work on various products we develop for our customers.

Product Designer responsibilities include defining product specifications, creating digital or print drawings and designing fully-functional products. To be successful in this role, you should have an eye for color and shape and be able to translate requirements into practical product features.

Ultimately, you will help us build products that are easy to use and visually appealing to our potential customers.

Responsibilities

 • Identify opportunities for new products
 • Analyze how a new product ties in with market needs and consumer preferences
 • Set design requirements based on briefs from internal teams and external partners
 • Research materials and techniques
 • Sketch drafts on paper or digitally (for example, using CAD)
 • Use 3D modeling software to design products and components
 • Produce prototypes and test functionality
 • Improve the design of existing products
 • Gather feedback from product users

Requirements

 • Work experience as a Product Designer or similar role
 • Experience in industrial design
 • Creativity in mixing up colors, shapes and techniques
 • Hands-on experience with computer-aided design (CAD) tools
 • Good knowledge of 3D modeling software
 • Experience with design programs (like Illustrator and Sketch)
 • Time-management skills
 • Adaptability
 • BSc/MSc in Product Design, Manufacturing Design Engineering or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver