🇹🇷 Türkçe

UX Designer Aday Mülakat Soru Örnekleri

UX Designer adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu UX Designer aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

UX Designer Mülakat Soruları

Bir UX (kullanıcı deneyimi) tasarımcısını değerlendirme yöntemleri açık görünebilir. Sadece ürettikleri işe bir göz atın. Kesinlikle portföylerinin kapsamlı bir incelemesi en iyi başlangıç noktasıdır. Onlara bir görev vermek eşit derecede önemlidir. Her ikisinin de olumlu olduğunu varsayarsak, bir sonraki adım, kullanıcı deneyimi tasarımının kendisi hakkında onlarla sohbet etmektir.

 • Rol modelleri kimler?
 • İlham almak için nereye gidiyorlar?
 • Mevcut tasarım trendlerini nasıl takip ediyorlar?
 • Harika bir tasarım örneği (dijital veya fiziksel) nedir?
 • Hangi kitaplara/sergilere/konferanslara ya da topluluklara katılıyorlar veya hayranlık duyuyorlar?
 • Bir tasarımcı olarak, işlerinin en önemli yönünün ne olduğunu düşünüyorlar?

Bir UX tasarımcısıyla mülakat yaptığınız şey, kendi uzmanlık sınırlarının ötesine uzanan tasarıma olan ilgidir. Günlük hayatımızda hepimizi çevreleyen tasarım kararlarının farkındalar mı ve bunlar hakkında eleştirel düşünebiliyorlar mı? İyi bir tasarımcı bu ayrıntılara yönelik iyileştirmeler düşünür.

Operasyonel sorular

UX Designer Portföyü Mülakat Soruları

 • Çalışmalarınız hakkında konuşun. Tasarım eğitimi aldınız mı?
 • Şu anki mesleğiniz nedir/Halihazırda ne üzerinde çalışıyorsunuz?
 • Portföyünüzdeki en sevdiğiniz birkaç parçaya göz atın. Bu parçalar için tasarım süreciniz nasıldı? Hangi sorunları çözmeye çalışıyordunuz? Kesin bir tasarım kararını nasıl verdiniz?
 • Bize planlandığı gibi gitmeyen bir projeden ve buna yol açan sebeplerden bahsedin.
 • Bize bahsetmek istediğiniz bir yan projeniz var mı?

Role özgü sorular

UX Tasarımcısı Teknik Mülakat Soruları

 • Kullanıcı deneyimi UX tasarımını nasıl tanımlarsınız?
 • Bilgi mimarisi, etkileşim tasarımı, kullanılabilirlik ve kullanıcı araştırması arasındaki farktan bahsedebilir misiniz?
 • Bu alanlardan birine odaklanmak diğerine kıyasla ne zaman önemlidir?
 • Bize temel bir kullanıcı deneyimi süreci tanımlayın. Bu süreç, projenin türüne bağlı olarak, örneğin duyarlı web sitesi ile mobil uygulama arasında farklılık gösterir mi?
 • Tasarladığınız şeyin kullanıcı için işe yaradığını nasıl biliyorsunuz? Bize biraz personalardan ve araştırmaya ve araştırmayı işinize dahil etmeye yaklaşımınızdan bahseder misiniz?
 • Bize biraz kullanıcı testini nasıl yaptığınızdan bahseder misiniz?

🇬🇧 English

UX Designer Interview Questions

This UX Designer interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates with a balanced sample of suitable interview questions.

UX Designer Interview Questions

Methods for evaluating a UX (user experience) designer might seem obvious. You just take a look at the work they’ve produced. Certainly a thorough review of their portfolio is the best starting point. Setting them an assignment is equally important. Assuming that both of these are positive, the next step is to chat to them about user experience design itself.

 • Who are their role models?
 • Where do they go for inspiration?
 • How do they keep on top of current design trends?
 • What’s an example of great design (digital or physical)?
 • What books/exhibitions/conferences or communities do they attend or admire?
 • As a designer, what do they think is the most important aspect of their job?

What you are interviewing a UX designer, look for is an interest in design that stretches beyond the boundaries of their own specialisms. Are they aware of and capable of thinking critically about the design decisions that surround all of us in our everyday lives? A great user experience designer is thinking about improvements to these details. 

Operational questions

UX Designer Portfolio Interview Questions

 • Talk to us about your studies. Have you studied design?
 • What’s your current occupation/What are you currently working on?
 • Take us through a couple of your favorite pieces in your portfolio. What was your design process for these pieces? What problems were you trying to solve? How did you make a certain design decision?
 • Tell us about a project that didn’t go as planned and the reasons that led to it.
 • Do you have a side project you’d like to talk to us about?

Role-specific questions

UX Designer Technical Interview Questions

 • How would you define user experience UX design?
 • Can you speak to the difference between information architecture, interaction design, usability and user research?
 • When is it relevant to focus on one of these areas vs another?
 • Describe to us a basic user experience process. Would that process be different depending on the type of project, for instance responsive website versus mobile app?
 • How do you know that what you’re designing works for the user? Tell us a bit about personas and your approach to research and incorporating research in your work?
 • Tell us a bit about how you undertake user testing?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver