Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Uyum Sağlama Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım süreçlerinizde, yeteneklerin dinamik çalışma ortamlarında ne kadar esnek olduklarını ve değişime ne kadar iyi uyum sağladıklarını test etmek için bu örnek uyum sağlama becerisi mülakat sorularını kullanın.

Mülakatlarda adayların uyum becerilerini neden test etmelisiniz?

Şirketler genellikle yeni talepleri karşılamak için değişmeye ihtiyaç duyarlar. Başarılı şirketler; sektör, pazar ve teknoloji değişikliklerine hızla uyum sağlayan çalışanlara sahiptir.

Değişime uyum sağlama becerisine sahip çalışanlar, nihayetinde şirketlerin büyümesine yardımcı olur. Bu çalışanlar:

 • Baskı altında sakin kalabilirler.
 • Çalışmalarını geliştirmek için yeni araçlar ve teknikler denerler.
 • Sorunlar ortaya çıktığında hızla çözümler üretirler.
 • Yeni ekip üyelerine ve çalışma tarzlarına kolaylıkla alışabilirler.

Aşağıdaki örnek durumlara yönelik soracağınız sorular, adayların uyum sağlama becerilerinin nasıl olduğunu değerlendirmenize yardımcı olacaktır:

 • Öngörülemeyen koşullarla başa çıkma (Örneğin; bir ekip üyesinin işten ayrılması)
 • Değişen koşullara uyum sağlama (Örneğin; müşteri ihtiyaçlarının değişmesi)
 • İş arkadaşlarının değişimi benimsemesine yardımcı olma (Örneğin; yeni bir şirket politikasına uymaları gerektiğinde)
 • Yeni görevler üstlenme (Örneğin; iş gereksinimleri arttığında)

Uyum sağlama becerisi mülakat soru örnekleri

 • Üzerinde hiçbir kontrolünüz olmayan değişikliklere nasıl uyum sağlarsınız? (Örneğin; ekibinizden biri işten ayrılmaya karar verirse.)
 • İş arkadaşlarınızın yeni bir şey öğrenmek veya yeni bir yöntem denemek için "biz böyle yaparız" tutumu sergilerse, onları farklı, daha etkili bir çalışma yöntemi izlemeye nasıl ikna etmeye çalışırsınız?
 • Yeni bir işe başlarken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?
 • Bir süredir bir müşterinin projesi üzerinde çalışıyorsunuz, yöneticiniz size projenin gereksinimlerinin aniden değiştiğini bildirdi. Bu durumda ne yapardınız?
 • Yöneticiniz bir saat içinde rapor hazırlamanızı istediğinde programınızı nasıl yeniden ayarlarsınız? Normal görevlerinizin geride kalmadığıdan nasıl emin olabilirsiniz?
 • Size yeni görevler verildiği bir zamanı anlatabilir misin? (Örneğin; iş zenginleştirme veya terfi nedeniyle). Buna nasıl uyum sağladınız?
 • Yeni İK Yöneticisi, tüm çalışanlar için resmi olarak üç ayda bir performans incelemeleri uygulayacak. Yalnızca resmi olmayan toplantılar yapmaya alışsaydınız, kendinizi ve ekibinizi nasıl hazırlardınız?
 • İş yerinde yeni bir aracı kullanmayı öğrenmek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatabilir misiniz? Kullanımını anlamanız ne kadar sürdü?

Adayların uyum sağlama becerileri nasıl değerlendirilir?

 • Çalışanların yeni ekip üyelerine ve farklı çalışma tarzlarına uyum sağlaması için onboarding (işe uyum) süreci gereklidir. Geçmiş pozisyonlara ne kadar çabuk alıştıklarını anlatan adayların yeni rollerinde başarılı olmaları muhtemeldir.
 • Önemli bir kariyer değişikliği düşünen adaylara, onları bu hareketi yapmaya iten şeyin ne olduğunu ve alışık olmadıkları prosedürler ve görevlere nasıl yaklaşım sergilediklerini sorun.
 • Bir karar vermeden önce olası tüm senaryoları göz önünde bulunduran insanlara dikkat edin. Bu adayların planlanmamış durumlara uyum sağlamaları daha olasıdır.
 • Üst düzey pozisyonlar için; esnekliğe değer veren, yeni fikirlere açık ve sağlam değişilik yönetimi becerilerine sahip yetenekleri bulmaya çalışın.
 • Pozisyon, birden fazla projenin parçası olmayı ve çeşitli ekipler/departmanlarla iş birliğini gerektiriyorsa, bir rutini takip edenler yerine günlük görevlerini karıştırmayı tercih eden adayları tercih edin.

🇬🇧 English

Adaptability Interview Questions

Use these sample adaptability interview questions during your hiring process to test how flexible candidates are in dynamic work environments and how well they adjust to change.

Why test candidates’ adaptability skills in interviews?

Companies often need to change to meet new demands. Good companies have employees who swiftly adapt to industry, market and technology changes.

Employees with the skills to adapt to change ultimately help companies grow. These employees:

 • Stay calm under pressure
 • Try out new tools and techniques to improve their work
 • Quickly come up with solutions, when problems arise
 • Accept new team members and working styles

The following questions will help you evaluate how candidates:

 • Deal with unpredictable conditions (e.g. when a team member quits)
 • Adjust to changing circumstances (e.g. when clients modify their requirements)
 • Help their coworkers embrace change (e.g. when they have to comply with a new company policy)
 • Take on new tasks (e.g. when their job requirements increase)

Examples of adaptability interview questions

 • How do you adjust to changes you have no control over? (e.g. A person from your team decides to quit.)
 • If your coworkers had a “this is how we do it” attitude to learning something new, how would you try to convince them to follow a different, more effective method of working?
 • What are the biggest challenges you’re facing when starting a new job?
 • You have been working on a client’s project for a while, when your manager informs you that the project’s requirements changed suddenly. What would you do?
 • How do you re-adjust your schedule when your manager asks you to prepare a report within an hour? How do you make sure you don’t fall behind your regular tasks?
 • Describe a time you were assigned new tasks (e.g. due to job enrichment or promotion.) How did you adapt?
 • The new HR Manager implements formal, quarterly performance reviews for all employees. How would you prepare yourself and your team, if you were used to having only informal meetings?
 • Tell me about a time you had to learn how to use a new tool at work. How long did it take you to understand its features use it daily?

How to evaluate candidates’ adaptability skills?

 • The onboarding process requires employees to adjust to new team members and different working styles. Candidates who describe how quickly they’ve onboarded in past positions are likely to be successful in their new role.
 • For candidates who are considering a significant career change, ask what drives them to make that move and how confident they are with unfamiliar procedures and tasks.
 • Keep an eye out for people who consider all possible scenarios before making a decision. These candidates are more likely to adjust to unplanned circumstances.
 • For senior-level positions, look for candidates who value flexibility, are open to new ideas and have solid change management skills.
 • If the position requires participating in multiple projects and collaboration with various teams/departments, opt for candidates who prefer mixing up their daily tasks instead of a routine.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver