🇹🇷 Türkçe

Vergi Müşaviri Aday Mülakat Sorusu örneği

Vergi Müşaviri Aday Mülakat Sorusu örneği yazılım pozisyonlarında, kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

Vergi Müşaviri Mülakat Soruları

Vergi Muhasebecileri , yükümlülüklerin ödenmesini ve vergi beyannamelerini doğru ve zamanında koordine eder. Ayrıca finansal verilerin kayıtlarını tutarlar ve vergi yükümlülüklerini tahmin ederler.

Bu rol için işe alırken, Muhasebe derecesi ile birlikte defter tutma deneyimi olan adayları arayın. Gerekli olmamasına rağmen, CMA veya EBM gibi ek sertifikalar bir artıdır. Bunlar, sektörleriyle gerçekten ilgilenen profesyonellerin göstergeleridir. Konferans ve seminerlere katılan, muhasebe forumlarını takip eden, dünya ve ekonomi haberlerini yakından takip eden kişiler bu alana kendini adamıştır.

Mülakatlarınız sırasında adaylarınızın normal görevlere nasıl yaklaştıklarını test edin: Metodik mi? Organize kayıtlar tutuyorlar mı? Çalışmalarının doğruluğunu nasıl kontrol ederler? Ayrıntılara dikkat eden ve son teslim tarihlerini karşılayan kişileri tercih edin. İdeal adaylarınız yalnızca "işi bitirmekle" kalmayacak, aynı zamanda vergi tasarrufu fırsatlarını da belirleyecektir.

Operasyonel ve Durumsal sorular

 • Müşteriniz adına bir B-Bildirimi alsaydınız ne yapardınız?
 • Gelecek yılın vergi beyannameleri için bir tahmin raporu oluşturmak için hangi bilgileri kullanırdınız?
 • Vergi ödemesi için son teslim tarihinin bir ay içinde olduğunu düşündünüz, ama aslında bir hafta içinde. bu işi nasıl halledersin?
 • Bir mevzuat değişikliğinden haberdar olmadığınız için şirketinizin para cezası ödemesi gerektiğini yöneticinize nasıl bildirirsiniz?

Role özel sorular

 • Hangi muhasebe yazılımını biliyorsunuz?
 • Hangi aylık ve yıllık raporları oluşturuyorsunuz?
 • 1096 göndermek için hangi bilgilere ihtiyacınız var? 1099'u e-dosyalamanızın farkı nedir?
 • IRS Yedek Stopaj Bildirimi nedir?
 • Raporlarınızda sayısal hatalardan nasıl kaçınıyorsunuz?

Davranışsal sorular

 • Adli tıp veya denetim gibi diğer alanlara kıyasla sizi vergi muhasebesine çeken nedir?
 • Düzenleyici değişikliklerden nasıl haberdar olursunuz?
 • Küresel ekonomik konulardaki gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?
 • Müşterinizin/işvereninizin parasını biriktirdiğiniz bir zamanı anlatın.
 • İş yerinde hiç etik bir ikilemle karşılaştınız mı? Eğer öyleyse, bunu nasıl başardınız?

🇬🇧 English

Tax Accountant interview questions

This Tax Accountant interview questions template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

Tax Accountant Interview Questions

Tax Accountants coordinate the payment of obligations and tax returns on an accurate and timely basis. They also keep records of financial data and forecast tax obligations.

When hiring for this role, look for candidates with bookkeeping experience along with an Accounting degree. Although not required, additional certification, like a CMA or CPA, is a plus. They’re indicators of professionals who are genuinely interested in their industry. Individuals who attend conferences and seminars, follow accounting forums and stay up-to-date on world and economic news are committed to the field.

During your interviews, test how your candidates approach regular tasks: Are they methodical? Do they keep organized records? How do they check their work for accuracy? Opt for people who pay attention to details and meet deadlines. Your ideal candidates will not only “get the job done” but also identify tax-saving opportunities.

Operational and Situational questions

 • What would you do if you received a B-Notice on behalf of your client?
 • What information would you use to create a forecasting report for next year’s tax returns?
 • You thought the deadline for tax payment submission was in a month, but it’s actually in a week. How would you handle this?
 • How would you inform your manager that your company needs to pay a fine because you weren’t aware of a regulatory change?

Role-specific questions

 • What accounting software are you familiar with?
 • What monthly and annual reports do you create?
 • What information do you need to submit a 1096? What’s different when you e-file a 1099?
 • What is an IRS Backup Withholding Notice?
 • How do you avoid numerical errors in your reports?

Behavioral questions

 • What attracted you to tax accounting versus other fields, like forensic or auditing?
 • How do you stay on top of regulatory changes?
 • How do you keep up to date on global economic issues?
 • Describe a time you saved your client/employer money.
 • Have you ever faced an ethical dilemma at work? If so, how did you manage it?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver