🇹🇷 Türkçe

Veri Analisti İş İlanı Örneği 

Veri Analisti iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Veri Analistinin sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • Verileri yorumlamak, sonuçları istatistiksel teknikler kullanarak analiz etmek
 • İstatistiksel verimliliği ve kaliteyi optimize eden veri analizleri, veri toplama sistemleri ve diğer stratejileri geliştirmek ve uygulamak
 • Birincil veya ikincil veri kaynaklarından veri elde etmek ve veritabanlarını koruyup sürdürmek

İş özeti

Tutkulu, sertifikalı bir Veri Analisti arıyoruz. Başarılı bir aday, verileri bilgiye, bilgiyi içgörüye ve içgörüyü iş kararlarına dönüştürebilmelidir.

Veri Analisti’nin İş Görevleri

Veri analistinin sorumlulukları arasında, gereksinimleri, etkinlikleri ve tasarımı dahil edecek tam yaşam döngüsü analizi yapmak bulunur. Veri analistlerinden beklentimiz analiz ve raporlama yeteneklerini geliştirmeleri ve iyileştirmeleri belirlemek adına performans ve kalite kontrol planlarını gözlemlemeleridir.

Sorumluluklar

 • Verileri yorumlamak, istatistiksel teknikler kullanarak sonuçları analiz etmek ve sürekli raporlar sağlamak
 • İstatistiksel verimliliği ve kaliteyi optimize eden veritabanlarını, veri toplama sistemlerini, veri analitiğini ve diğer stratejileri geliştirmek ve uygulamak
 • Birincil veya ikincil veri kaynaklarından veri elde etmek ve veri tabanlarını / veri sistemlerini korumak
 • Karmaşık veri kümelerindeki eğilimleri veya kalıpları tanımlamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • Kod sorunlarını bulmak ve düzeltmek için bilgisayar raporlarını, çıktıları ve performans göstergelerini inceleyerek verileri filtrelemek ve "temizlemek"
 • İş ve bilgi gereksinimlerine öncelik vermek için yönetimle birlikte çalışmak
 • Yeni süreç iyileştirme fırsatlarını bulmak ve tanımlamak

Gereklilikler

 • Veri Analisti veya İşletme Veri Analisti olarak kanıtlanmış çalışma deneyimi
 • Veri modelleri, veritabanı tasarımı geliştirme, veri madenciliği ve segmentasyon tekniklerinde teknik uzmanlık sahibi olmak
 • Raporlama paketleri (İşletme Nesneleri vb.), Veritabanları (SQL vb.), Programlama (XML, Javascript veya ETL çerçeveleri) hakkında güçlü bilgi ve deneyim
 • Veri kümelerini (Excel, SPSS, SAS vb.) analiz etmek için istatistiksel paketleri kullanma konusunda istatistik bilgisi ve deneyim
 • Ayrıntılara ve doğruluğa dikkat ederek önemli miktarda bilgiyi toplama, düzenleme, analiz etme ve yayma becerisine sahip olmak ve güçlü analitik beceriler
 • Sorgularda, rapor yazma ve bulguları sunmada ustalık
 • Matematik, Ekonomi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Yönetimi veya İstatistikte Lisans diploması

🇬🇧 English

Data Analyst job description

This Data Analyst job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Data Analyst responsibilities include:

 • Interpreting data, analyzing results using statistical techniques
 • Developing and implementing data analyses, data collection systems and other strategies that optimize statistical efficiency and quality
 • Acquiring data from primary or secondary data sources and maintaining databases

Job brief

We are looking for a passionate certified Data Analyst. The successful candidate will turn data into information, information into insight and insight into business decisions.

Data Analyst Job Duties

Data analyst responsibilities include conducting full lifecycle analysis to include requirements, activities and design. Data analysts will develop analysis and reporting capabilities. They will also monitor performance and quality control plans to identify improvements.

Responsibilities

 • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports
 • Develop and implement databases, data collection systems, data analytics and other strategies that optimize statistical efficiency and quality
 • Acquire data from primary or secondary data sources and maintain databases/data systems
 • Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets
 • Filter and “clean” data by reviewing computer reports, printouts, and performance indicators to locate and correct code problems
 • Work with management to prioritize business and information needs
 • Locate and define new process improvement opportunities

Requirements

 • Proven working experience as a Data Analyst or Business Data Analyst
 • Technical expertise regarding data models, database design development, data mining and segmentation techniques
 • Strong knowledge of and experience with reporting packages (Business Objects etc), databases (SQL etc), programming (XML, Javascript, or ETL frameworks)
 • Knowledge of statistics and experience using statistical packages for analyzing datasets (Excel, SPSS, SAS etc)
 • Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy
 • Adept at queries, report writing and presenting findings
 • BS in Mathematics, Economics, Computer Science, Information Management or Statistics

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver