🇹🇷 Türkçe

Veri Bilimci İş İlanı Örneği 

Veri Bilimci iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Veri Bilimci İş Tanımı

 • Veriyi toplamak, işlemek ve analiz etmek,
 • İş problemlerini saptamaya yarayacak modeller inşa etmek ve
 • Veri görselleştirme teknikleri aracılığıyla bilgiyi sunmak,

Veri bilimcinin sorumlulukları dahilindedir.

İş özeti:

Büyük miktarda işlenmemiş veriyi şirket yararına analiz etmekle görevli olacak bir veri bilimci arayışındayız.

Bu görevde başarılı olmak için analitik düşünebilmeli ve matematik, istatistik gibi alanlarda becerikli olmalısınız. Aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri de veriyi yorumlamak konusunda çok önemlidir. Bunların yanında da makine öğrenmesine ve araştırmaya tutkuluysanız sizinle tanışmaktan memnuniyet duyarız.

Sorumluluklar:

 • Değerli veri kaynaklarını saptamak ve veri toplama sürecini otomatik hale getirmek
 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verinin işlenmesini üstlenmek
 • Trendleri ve paternleri keşfetmek amacıyla büyük miktarda bilgiyi analiz etmek 
 • Varsayımsal modeller ve makine öğrenmesi algoritmaları inşa etmek
 • Veri görselleştirme sistemleri aracılığıyla bilgiyi sunmak
 • Karşılaşılan engeller için çözümler ve stratejiler önermek

Gereklilikler:

 • Veri bilimci veya veri analizciliği deneyimi
 • Veri madenciliği tecrübesi
 • Makine öğrenmesinden ve araştırmadan anlamak
 • R, SQL, Python bilgisi ve Scala, Java veya C++'a aşinalık
 • İş zekası araçları üzerine tecrübe
 • Analitik zeka ve iş üzerine derin kavrayış
 • Kuvvetli matematik becerisi (istatistik, cebir vb.)
 • Çözüm odaklı tavır
 • Kusursuz iletişim ve sunum becerisi
 • Bilgisayar bilimi, mühendislik veya benzer bir alanda lisans eğitimi almış olmak

🇬🇧 English

Data Scientist job description

This Data Scientist job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Data Scientist responsibilities include:

 • Undertaking data collection, preprocessing and analysis
 • Building models to address business problems
 • Presenting information using data visualization techniques

Job brief

We are looking for a Data Scientist to analyze large amounts of raw information to find patterns that will help improve our company. We will rely on you to build data products to extract valuable business insights.

In this role, you should be highly analytical with a knack for analysis, math and statistics. Critical thinking and problem-solving skills are essential for interpreting data. We also want to see a passion for machine-learning and research.

Your goal will be to help our company analyze trends to make better decisions.

Responsibilities

 • Identify valuable data sources and automate collection processes
 • Undertake preprocessing of structured and unstructured data
 • Analyze large amounts of information to discover trends and patterns
 • Build predictive models and machine-learning algorithms
 • Combine models through ensemble modeling
 • Present information using data visualization techniques
 • Propose solutions and strategies to business challenges
 • Collaborate with engineering and product development teams

Requirements

 • Proven experience as a Data Scientist or Data Analyst
 • Experience in data mining
 • Understanding of machine-learning and operations research
 • Knowledge of R, SQL and Python; familiarity with Scala, Java or C++ is an asset
 • Experience using business intelligence tools (e.g. Tableau) and data frameworks (e.g. Hadoop)
 • Analytical mind and business acumen
 • Strong math skills (e.g. statistics, algebra)
 • Problem-solving aptitude
 • Excellent communication and presentation skills
 • BSc/BA in Computer Science, Engineering or relevant field; graduate degree in Data Science or other quantitative field is preferred

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver