🇹🇷 Türkçe

Veri Yöneticisi İş İlanı Örneği 

Veri Yöneticisi iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Veri Yöneticisinin sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • Etkili veri yönetimi için politikalar oluşturmak ve uygulamak
 • Verilerin yeterliliğinden, doğruluğundan ve meşruiyetinden emin olmak için kaliteli veri toplamayı sağlayabilmek adına yönetim teknikleri formüle etmek
 • Veri yönetimi ve analizi için tüm teknik yönleri dikkate alarak verimli ve güvenli prosedürler tasarlamak ve uygulamak

İş Özeti

Veri sistemlerinin gelişimini ve kullanımını denetleyecek deneyimli bir Veri Yöneticisi arıyoruz. Güvenlik ve gizliliğe dikkat ederek verileri organize etmenin, depolamanın ve analiz etmenin etkili yollarını keşfedeceksiniz.

Harika bir veri yöneticisi, veri yönetiminin karmaşıklığını tam olarak kavrayabilir. İdeal aday, veritabanları ve veri analizi prosedürleri hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca teknolojiye ilgili olmanın yanı sıra mükemmel sorun giderme becerilerine sahip olmanızı bekliyoruz.

Amaç, bilginin hem kuruluş içinde hem de kuruluşun dışında güvenli bir biçimde ve doğru zamanda aktığından emin olmaktır. 

Sorumluluklar

 • Etkili veri yönetimi için politikalar oluşturmak ve uygulamak
 • Verilerin yeterliliğinden, doğruluğundan ve meşruiyetinden emin olmak için kaliteli veri toplamayı sağlayabilmek adına yönetim teknikleri formüle etmek
 • Veri yönetimi ve analizi için tüm teknik yönleri dikkate alarak verimli ve güvenli prosedürler tasarlamak ve uygulamak
 • Üst yönetim, dış paydaşlar vb. ile veri paylaşımı için kurallar ve prosedürler oluşturmak
 • Veri sistemlerinin günlük kullanımında diğerlerine yardımcı ve destek olmak, yasal standartlara ve şirket standartlarına bağlılığın sağlandığından emin olmak
 • Gerektiğinde raporlar ve veri ayıklama konusunda yardımcı olmak
 • Bilgi ve veri sistemlerini izleyip analiz etmek ve bu sistemleri geliştirme yollarını (yeni teknolojiler, yükseltmeler vb.) keşfetmek için onların performanslarını değerlendirmek
 • Dijital veritabanları ve arşivlerin güvenlik ihlallerinden ve veri kayıplarından korunduğundan emin olmak
 • Verilerle ilgili sorunları gidermek ve bakım veya değişikliklere izin vermek

Gereklilikler

 • Veri yöneticisi olarak kanıtlanmış deneyim
 • Veri yönetimi ve yönetim işlevlerini mükemmel şekilde anlamak (toplama, analiz, dağıtım vb.)
 • Modern veri tabanı ve bilgi sistemi teknolojilerine aşinalık
 • MS Office (Excel, Access, Word vb.) konusunda uzman olmak
 • Problem çözme becerilerine sahip analitik bir zekaya sahip olmak
 • Mükemmel iletişim ve işbirliği becerileri
 • Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bir alanda Lisans diploması

 

🇬🇧 English

Data Manager job description

This Data Manager job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Data Manager responsibilities include:

 • Creating and enforcing policies for effective data management
 • Formulating management techniques for quality data collection to ensure adequacy, accuracy and legitimacy of data
 • Devising and implementing efficient and secure procedures for data management and analysis with attention to all technical aspects

Job brief

We are looking for an experienced Data Manager to oversee the development and use of data systems. You will discover efficient ways to organize, store and analyze data with attention to security and confidentiality.

A great data manager is able to fully grasp the complexity of data management. The ideal candidate will have a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will also be tech-savvy and possess excellent troubleshooting skills.

The goal is to ensure that information flows timely and securely to and from the organization as well as within.

Responsibilities

 • Create and enforce policies for effective data management
 • Formulate techniques for quality data collection to ensure adequacy, accuracy and legitimacy of data
 • Devise and implement efficient and secure procedures for data handling and analysis with attention to all technical aspects 
 • Establish rules and procedures for data sharing with upper management, external stakeholders etc.
 • Support others in the daily use of data systems and ensure adherence to legal and company standards
 • Assist with reports and data extraction when needed
 • Monitor and analyze information and data systems and evaluate their performance to discover ways of enhancing them (new technologies, upgrades etc.)
 • Ensure digital databases and archives are protected from security breaches and data losses
 • Troubleshoot data-related problems and authorize maintenance or modifications

Requirements

 • Proven experience as data manager
 • Excellent understanding of data administration and management functions (collection, analysis, distribution etc.)
 • Familiarity with modern database and information system technologies
 • Proficient in MS Office (Excel, Access, Word etc.)
 • An analytical mindset with problem-solving skills
 • Excellent communication and collaboration skills
 • BSc/BA in computer science or relevant field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver