Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Veritabanı Yöneticisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların becerilerini değerlendirmek için işe alım sürecinizin bir parçası olarak bu örnek Veritabanı Yöneticisi aday mülakat sorularını kullanın. Özel iş gereksinimlerinizi karşılamak için bu soruları değiştirebilirsiniz.

Veritabanı Yöneticisi Mülakat Soruları

Veritabanı Yöneticileri, bir şirketin bilgilerini nasıl düzenlediğini, depoladığını ve bunlara nasıl eriştiğini denetler. Kullanıcı gereksinimlerini toplar, veritabanlarını tasarlar ve test eder.

Bu rol için adayların bir bilgisayar bilimi diplomasının yanı sıra Veritabanı Geliştiricisi veya Veritabanı Yöneticisi olarak iş deneyimine sahip olmaları gerekir. Uzman SQL kullanıcıları olmalı ve .NET Framework, JavaScript, HTML ve Oracle'a aşina olmalıdırlar. Mülakatlar sırasında, adayların veri gizliliği ve kurtarma prosedürleri hakkındaki bilgilerini test edin. Varsa, işe alım sürecinize yazılı bir görev ekleyin.

Bu sorular, sağlam analitik becerilere sahip potansiyel adayları belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu pozisyon, kullanıcıların gereksinimlerini anlamayı ve onların ihtiyaçlarına hitap eden veritabanları oluşturmayı gerektirdiğinden, iyi iletişim kuran ve takım oyuncusu olan adaylara dikkat edin. Şirketinizdeki Veritabanı Yöneticisi rolü bir ekibi yönetmeyi içeriyorsa, adayların liderlik becerilerini de değerlendirin.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Büyük bir veri modeli, tüketici davranışını anlamamıza nasıl yardımcı olur?
 • Canlı bir veritabanı üzerinde bir test yapar mısınız? Neden yaparsınız/yapamazsınız?
 • Veritabanlarımızı dış tehditlerden nasıl korursunuz?
 • Yeni bir ekip üyesini veritabanı bakım prosedürleri konusunda nasıl eğitirsiniz?

Role özgü sorular

 • Verileri Microsoft SQL Server'dan MySQL'e nasıl aktarırsınız?
 • Bir veritabanını ne sıklıkla yedeklersiniz? Adım adım izlediğiniz süreci anlatın.
 • T-SQL ve PL/SQL arasındaki fark nedir?
 • Bir veritabanı sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız?
 • Bir veritabanındaki dosyaları depolamanın ve bunlara erişmenin en etkili yolu nedir?

Davranışsal sorular

 • Üzerinde çalıştığınız en zorlu proje nedir? Engeller nelerdi ve rolünüz neydi?
 • Hiç veri depolamayı iyileştiren bir çözüm uyguladınız mı? Eğer öyleyse, rolünüz ve çözümünüz neydi?
 • Kullanıcıların gereksinimlerini anlamakta veya uygulamakta zorlandığınız bir zamanı anlatın. Ne yaptınız?
 • Veritabanı teknolojilerindeki gelişmeler konusunda nasıl güncel kalıyorsunuz?

🇬🇧 English

Database Manager Interview Questions

Use these sample Database Manager interview questions as part of your hiring process to evaluate candidates’ skills. Feel free to modify them to meet your specific job requirements.

Database Manager Interview Questions

Database Managers oversee how a company organizes, stores and accesses its information. They gather user requirements, design and test databases.

Candidates for this role should have a Computer Science degree along with work experience as a Database Developer or Database Administrator. They should be expert users of SQL and familiar with .NET Framework, JavaScript, HTML and Oracle. During interviews, test candidates’ knowledge of data privacy and recovery procedures. If applicable, consider including a written assignment in your hiring process.

These questions will help you identify potential hires with solid analytical skills. Keep an eye out for candidates who are good communicators and team players, as this position requires understanding users’ requirements and building databases that address their needs. If the Database Manager role in your company involves managing a team, evaluate candidates’ leadership skills, as well.

Operational and situational questions

 • How would a big data model help us understand consumer behavior?
 • Would you run a test on a live database? Why/why not?
 • How would you protect our databases from external threats?
 • How would you train a new team member on database maintenance procedures?

Role-specific questions

 • How do you transfer data from Microsoft SQL Server to MySQL?
 • How often do you backup a database? Describe the process you follow step-by-step.
 • What is the difference between T-SQL and PL/SQL?
 • How can you identify if a database server is running properly?
 • What’s the most effective way to store and access files in a database?

Behavioral questions

 • What’s the most challenging project you’ve worked on? What were the obstacles and what was your role?
 • Have you ever implemented a solution that improved data storage? If so, what was your role, and what was the solution?
 • Describe a time you struggled to understand or implement users’ requirements. What did you do?
 • How do you stay up-to-date with database technologies?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver