Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Veritabanı Yöneticisi (DBA) Aday Mülakat Soru Örnekleri

Adayların veritabanı yönetimi becerilerini değerlendirmek ve şirketiniz için en uygun olanı seçmek için işe alım sürecinizde bu örnek Veritabanı Yöneticisi (DBA) mülakat sorularını kullanın.

Veritabanı Yöneticisi (DBA) Mülakat Soruları

Veritabanı yöneticileri (DBA), şirketin veritabanlarının güvenli olmasını ve sorunsuz çalışmasını, bu bilgilerin önyüz ve arkayüz kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm çalışanlar arasında sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar.

İşe alım süreciniz sırasında, veri gizliliği ve kurtarma prosedürlerine aşina olan ve veri tabanı yönetimi konusunda deneyimli adaylar arayın. Bilgisayar bilimi alanında akademik bir geçmiş ve istatistiksel analiz paketleri hakkında bilgi sahibi olmak artılar arasındadır.

Bu aday mülakat soruları, IT tutkusunu sağlam sorun giderme becerileriyle birleştiren potansiyel çalışanları belirlemenize yardımcı olacaktır. Şirketinizin ihtiyaçlarını anlayan adaylara dikkat edin. Yeni veritabanı sistemlerinin tasarımına ve uygulanmasına katkıda bulunabileceklerdir.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • MySQL'den Microsoft SQL Server'a nasıl veri aktarırsınız?
 • Canlı bir veritabanı üzerinde bir test yapar mısınız? Neden yaparsınız veya yapmazsınız?
 • Veritabanlarımızı dış tehditlerden korumak için hangi önlemleri alırsınız?
 • Çalışan kayıtlarımız için yeni bir veritabanı oluşturuyoruz. Sistem depolama gereksinimlerini nasıl tanımlarsınız?
 • Veri gizliliğini sağlamak için ne kadar düzenli testler yaparsınız?

Role özgü sorular

 • SQL'e aşina mısınız? En kullanışlı SQL sorgularını ve rollerini adlandırın.
 • Gezinme ve ilişkisel veritabanları arasındaki fark nedir?
 • Yabancı anahtarı nerede kullanabileceğinize veya kullanmanız gerektiğine dair bir örnek verebilir misiniz?
 • T-SQL ve PL/SQL arasındaki fark nedir?
 • Ne zaman “CHAR”,ne zaman “VARCHAR” kullanırsınız?
 • Bir veritabanı sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız?

Davranışsal sorular

 • Çalıştığınız en zorlu proje neydi? Projedeki rolünüzü anlatın.
 • Hiç veri depolamayı iyileştiren bir çözüm uyguladınız mı? Eğer öyleyse, rolünüz ve çözüm neydi?
 • Yeni uygulamalar hakkında nasıl bilgi edinirsiniz?

🇬🇧 English

Database Administrator (DBA) Interview Questions

Use these sample Database Administrator (DBA) interview questions during your hiring process to assess candidates’ database administration skills and select the best fit for your company.

Database Administrator (DBA) Interview Questions

Database Administrators (DBA) ensure the company’s databases are secure and run smoothly, and that information flows seamlessly between all employees, including front-end and back-end users.

During your hiring process, look for candidates with experience in database administration who are familiar with data privacy and recovery procedures. An academic background in Computer Science and knowledge of statistical analysis packages are pluses.

These interview questions will help you identify potential hires who combine a passion for IT with solid troubleshooting skills. Keep an eye out for candidates who understand your company’s needs. They will be able to contribute to the design and implementation of new database systems.

Operational and situational questions

 • How would you transfer data from MySQL to Microsoft SQL Server?
 • Would you run a test on a live database? Why or why not?
 • What measurements would you take to protect our databases from external threats?
 • We are building a new database for our employee records. How do you define system storage requirements?
 • How regularly would you perform tests to ensure data privacy?

Role-specific questions

 • Are you familiar with SQL? Name the most useful SQL queries and their roles.
 • What is the difference between navigational and relational databases?
 • Can you provide an example of where you can or should use a foreign key?
 • What is the difference between T-SQL and PL/SQL?
 • When do you use “CHAR” and when do you use “VARCHAR”?
 • How can you identify if a database server is running properly?

Behavioral questions

 • What’s the most challenging project you worked on? Describe your role in the project.
 • Have you ever implemented a solution that improved data storage? If so, what was your role, and what was the solution?
 • How do you learn about new applications?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver