🇹🇷 Türkçe

Veznedar İş İlanı Örneği 

Veznedar iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Veznedar sorumlulukları şunları içerir:

 • Günlük nakit yönetimini denetlemek
 • Borç ve alacak hesaplarının yönetimi
 • Öğrenim ücreti defterlerinin ve dekont dosyalarının düzenli tutulması

İş özeti

Öğrenim ücretlerini toplamak ve alacak/borç hesabını yönetmek gibi finansal hizmetlerimizin günlük işleyişini denetlemek için bir Veznedar arıyoruz.

Ana sorumluluklarınız arasında bütçemizin yönetimi, malzeme tedariki ve ödemesi ve mali prosedürlerimizin kurulumu yer alır. Ayrıca genel ve mali idari görevleri de üstleneceksiniz (örneğin, iş sözleşmelerini yönetmek, yasalara uygunluğu sağlamak ve yerel makamlarla iletişim kurmak.) Bu rolde başarılı olmak için, birden fazla görevi zamanında ve etkin bir şekilde, minimum altında, zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirebilmelisiniz. nezaret.

Sonuç olarak, okulumuzun mevzuata uygun olarak sorunsuz mali ve operasyonel yönetimini sağlamalısınız.

Sorumluluklar

 • Günlük nakit yönetimini denetlemek
 • Borç ve alacak hesaplarını yönetin
 • Öğrenim ücretlerinin düzenli defterlerini ve makbuz dosyalarını saklayın
 • Düzenli olarak gider raporları hazırlamak
 • Yıllık bütçeyi yönet
 • Maliyet ve verimlilik analizleri yapmak
 • İş sözleşmelerini ve hizmet şartlarını gözden geçirin
 • Mali prosedürleri tasarlamak ve güncellemek
 • Yerel yetkililer ve okul müdürleri ile irtibat kurun
 • Okul geneline performans ve yatırım/finansman fırsatları hakkında rapor verin

Gereksinimler

 • Bursar olarak kanıtlanmış iş deneyimi
 • Bilgisayar okuryazarlığı (özellikle MS Excel)
 • Güçlü finansal yönetim becerileri
 • Muhasebe prosedürleri ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi
 • Bütçe hazırlama ve nakit akışı yönetimine aşinalık
 • İşe öncelik verme yeteneği ile sağlam zaman yönetimi becerileri
 • Mükemmel analitik beceriler ve raporlar ve sunumlar oluşturma deneyimi
 • Muhasebe, İşletme Yönetimi veya ilgili derece lisans derecesi
 • Okul Yönetimi Sertifikası bir artı

🇬🇧 English

Bursar job description

This Bursar job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Bursar responsibilities include:

 • Overseeing day-to-day cash management
 • Managing accounts payable and receivable
 • Keeping organized books of tuition fees and files of receipts

Job brief

We are looking for a Bursar to oversee the day-to-day operation of our financial services, like collecting tuition fees and managing account receivable/payable.

Your main responsibilities include management of our budget, procurement and payment of supplies and setup of our financial procedures. You will also undertake general and financial administrative tasks (e.g. managing employment contracts, ensuring compliance with the law and contacting local authorities.) To be successful in this role, you should be able to perform multiple tasks in a timely and effective manner, under minimum supervision.

Ultimately, you should ensure the smooth financial and operational management of our school, in compliance with regulations.

Responsibilities

 • Oversee day-to-day cash management
 • Manage accounts payable and receivable
 • Keep organized books of tuition fees and files of receipts
 • Prepare expense reports on a regular basis
 • Manage annual budget
 • Conduct cost and productivity analyses
 • Review employment contracts and terms of services
 • Design and update financial procedures
 • Liaise with local authorities and school governors
 • Report to the school general on performance and investment/funding opportunities

Requirements

 • Proven work experience as a Bursar
 • Computer literacy (MS Excel in particular)
 • Strong financial management skills
 • Knowledge of accounting procedures and best practices
 • Familiarity with budget preparation and cash flow management
 • Solid time management skills with an ability to prioritize work
 • Excellent analytical skills and experience creating reports and presentations
 • BS degree in Accounting, Business Management or relevant degree
 • Certification in School Administration a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver