🇹🇷 Türkçe

Web Developer İş İlanı Örneği 

Web Developer iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Web Geliştiricisi’nin sorumlulukları şunlardan oluşur:

 • En iyi yazılım geliştirme uygulamalarını kullanarak iyi tasarlanmış, test edilebilir ve verimli olan kodlar yazmak
 • Standart HTML / CSS uygulamalarını kullanarak web sitesi düzeni / kullanıcı arayüzleri oluşturmak
 • Çeşitli arka plan görevlerini gerçekleştiren hizmetleri ve veritabanlarından verileri entegre etmek

İş Özeti

Web sitemizin kodlamasından, yenilikçi tasarımından ve düzeninden sorumlu olacak seçkin bir Web Geliştiricisi arıyoruz. Web geliştiricisinin sorumlulukları arasında, web sitemizi konseptten tamamlamaya kadar, ana sayfadan site düzenine ve işlevine kadar her şeyi şekillendirmek yer alır.

Sorumluluklar

 • En iyi yazılım geliştirme uygulamalarını kullanarak iyi tasarlanmış, test edilebilir ve verimli olan kodlar yazmak
 • Standart HTML / CSS uygulamalarını kullanarak web sitesi düzeni / kullanıcı arayüzleri oluşturmak
 • Çeşitli arka plan görevlerini gerçekleştiren hizmetleri ve veritabanlarından verileri entegre etmek
 • Teknik ihtiyaçlara göre spesifikasyonları ve gereksinimleri toplamak ve iyileştirmek
 • Yazılım dokümantasyonu oluşturmak ve devamlılığını sağlamak
 • Sitemizi korumanın, genişletmenin ve ölçeklendirmenin sorumluluğunu almak
 • Gelişen teknolojileri / endüstri trendlerini takip edip bunları operasyonlara ve faaliyetlere uygulamak
 • Görsel tasarımın amacına uygun olması için web tasarımcıları ile işbirliği yapmak

Gereklilikler

 • Web programlamada kanıtlanmış iş deneyimi
 • Mükemmel derecede programlama becerisi ve modern HTML / CSS hakkında derinlemesine bilgi
 • Aşağıdaki programlama dillerinden en az birine aşinalık: PHP, ASP.NET, Javascript veya Ruby on Rails
 • Güvenlik, oturum yönetimi ve en iyi geliştirme uygulamaları dahil olmak üzere web uygulamalarının nasıl çalıştığına hakim olmak
 • İlişkisel veritabanı sistemleri, Nesne Yönelimli Programlama ve web uygulaması geliştirme hakkında yeterli bilgi
 • Ağ tanılama, ağ analitiği araçlarıyla uygulamalı deneyim
 • Arama Motoru Optimizasyonu süreciyle ilgili temel bilgilere sahip olmak
 • Atılgan problem teşhisi ve yaratıcı problem çözme becerisi
 • Zaman çizelgelerinin ve bütçelerin kısıtlamaları dahilinde, güçlü iş zekanızı ve organizasyon becerilerinizi kullanarak birden fazla görevi yerine getirebilmek
 • Hızlı tempolu bir ortamda çalışma ve gelişme becerisi, hızlı öğrenebiliyor olup çeşitli web teknolojileri ve tekniklerinde uzmanlaşmak
 • Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bir alanda Lisans diploması

🇬🇧 English

Web Developer job description

This Web Developer job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Web Developer responsibilities include:

 • Writing well designed, testable, efficient code by using best software development practices
 • Creating website layout/user interfaces by using standard HTML/CSS practices
 • Integrating data from various back-end services and databases

Job brief

We are looking for an outstanding Web Developer to be responsible for the coding, innovative design and layout of our website. Web developer responsibilities include building our website from concept all the way to completion from the bottom up, fashioning everything from the home page to site layout and function.

Responsibilities

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices
 • Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices
 • Integrate data from various back-end services and databases
 • Gather and refine specifications and requirements based on technical needs
 • Create and maintain software documentation
 • Be responsible for maintaining, expanding, and scaling our site
 • Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities
 • Cooperate with web designers to match visual design intent

Requirements

 • Proven working experience in web programming
 • Top-notch programming skills and in-depth knowledge of modern HTML/CSS
 • Familiarity with at least one of the following programming languages: PHP, ASP.NET, Javascript or Ruby on Rails
 • A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices
 • Adequate knowledge of relational database systems, Object Oriented Programming and web application development
 • Hands-on experience with network diagnostics, network analytics tools
 • Basic knowledge of Search Engine Optimization process
 • Aggressive problem diagnosis and creative problem solving skills
 • Strong organizational skills to juggle multiple tasks within the constraints of  timelines and budgets with business acumen
 • Ability to work and thrive in a fast-paced environment, learn rapidly and master diverse web technologies and techniques.
 • BS in computer science or a related field

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver