Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Yazılım Mühendisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Bu Yazılım Mühendisi aday mülakat soru örnekleri ile yazılım geliştirme becerilerine sahip ideal adayı belirleyebilir ve seçebilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Mülakat Soruları

Yazılım mühendisleri, yazılım çözümleri tasarlar, geliştirir ve uygular. Bu sorular, mükemmel kodlama becerilerine ve tam yaşam döngüsü yazılım geliştirme konusunda derin bir anlayışa sahip adayları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bilgisayar bilimi akademik geçmişi genellikle gerekli olsa da, adaylarınızın deneyimlerini tartışmak da aynı derecede önemlidir. Hangi programlama dillerini bildiklerini ve kullandığınız belirli tasarım araçlarına aşina olup olmadıklarını sormalısınız. Bu pozisyon sürekli gelişmeyi ve yeni bilgiler edinmeyi gerektirdiğinden, onların öğrenme ve gelişme arzusuna da odaklanmalısınız. Herhangi bir teknik görevde olduğu gibi, adaylarınızın becerilerini daha iyi değerlendirmek için mülakat sürecine bir görev eklemelisiniz.

Programlama becerilerine ek olarak, mesleğine karşı güçlü tutkusu olan adayları da göz önünde bulundurun. Onlara okumayı sevdikleri alakalı kitaplar veya bloglar hakkında soru sorabilirsiniz. Veya seminerlere veya hackathonlara katılıp katılmadıklarını ve açık kaynaklı yazılım projelerine katkıda bulunup bulunmadıklarını sorarak en son teknoloji trendlerinden nasıl haberdar olduklarını öğrenebilirsiniz.

Bilgisayar bilimi soruları

 • Test güdümlü geliştirmenin ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
 • Hangi durumlarda soyut bir sınıf kullanıyorsunuz ve ne zaman bir arayüz kullanıyorsunuz?
 • Polimorfizmi ve delegeleri ne zaman kullanıyorsunuz?
 • Nesne tabanlı ve bileşen tabanlı tasarım arasındaki farklar nelerdir?

Role özgü sorular

 • Gereksinimlerden dağıtıma kadar bir kod parçası yazma sürecini tanımlayın.
 • Program gereksinimlerini nasıl önceliklendiriyorsunuz? Bildiğiniz farklı tekniklerden bahsedin.
 • Favoriniz olan programlama dilleri hangileri?
 • Kodunuzun farklı hata durumlarıyla başa çıkabilmesini nasıl sağlarsınız?
 • Windows ortamına kıyasla web ortamının bazı sınırlamalarını sayabilir misiniz?
 • Programınızın sorunsuz ve hızlı çalışmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 • Kod kalitenizi test etmek için hangi araçları kullandınız?
 • Bir program kullanılırken nasıl hata ayıklayabilirsiniz?
 • Koddaki değişikliklerin ürünün diğer parçalarını etkilemeyeceğinden nasıl emin olabilirsiniz?
 • Tasarım örüntülerine aşina mısınız? Hangi tasarım yazılımlarını ve hangi durumlarda kullandınız?
 • Başka birinin kodunu gözden geçirirken en çok nereye odaklanırsınız?

Davranışsal sorular

 • Bir kitaptan, dergiden veya web sitesinden programlama hakkında öğrendiğiniz son şey nedir?
 • Uzmanlık alanınız nedir ve ne hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz?
 • Dağıtımdan sonra programlarınızda en sık ne tür sorunlarla karşılaştınız?
 • Kullanıcının bekleme algısını azaltmayı başardığınız bir zamanı anlatın. Hangi özellikleri kullandınız?

🇬🇧 English

Software Engineer Interview Questions

This is a sample of Software Engineer interview questions to help you identify and select the ideal candidate with software development skills.

Software Engineer Interview Questions

Software Engineers are designing, developing and implementing software solutions. These questions will help you identify candidates with excellent coding skills and a deep understanding of full lifecycle software development.

Although a Computer Science academic background is usually necessary, it’s equally important to discuss your candidates hands on experience. You should ask about what programming languages they know and if they’re familiar with specific design tools that you use. You should also focus on their desire to learn and evolve, as this position requires continuous development and acquiring new knowledge. As with any technical role, you should consider including an assignment to better evaluate your candidates’ skills.

In addition to programming skills, keep an eye for candidates with strong passion for their profession. You can ask them about relevant books or blogs they like to read. Or, you can learn how they stay up-to-date with latest technology trends, by asking if they attend seminars or hackathons and if they contribute to open source software projects.

Computer Science questions

 • Can you explain what test-driven development is?
 • In which cases do you use an abstract class and when do you use an interface?
 • When do you use polymorphism and when do you use delegates?
 • Can you name the differences between object-oriented and component-based design?

Role-specific questions

 • Describe the process of writing a piece of code from requirements to delivery.
 • How do you prioritize program requirements? Mention any different techniques you know.
 • Which are your favorite programming languages?
 • How do you ensure your code can handle different kinds of error situations?
 • Can you name some limitations of a web environment vs. a Windows environment?
 • How do you ensure your program runs smoothly and fast?
 • Which tools have you used for testing your code quality?
 • How can you debug a program while it’s being used?
 • How can you ensure changes in code will not affect any other parts of the product?
 • Are you familiar with design patterns? What design software have you used and in what situations?
 • Where do you put most of your focus when reviewing somebody else’s code?

Behavioral questions

 • What is the last thing you learned about programming from a book, magazine or website?
 • What is your field of expertise and what would you like to learn about more?
 • What types of problems have you encountered most often in your programs after deployment?
 • Describe a time when you managed to reduce the user’s perception of waiting. What features did you use?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver