Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Yetkinlik Bazlı Aday Mülakat Soru Örnekleri

İşe alım yöneticileri ve profesyonelleri, adayların yeteneklerini daha iyi değerlendirmek için yetkinlik bazlı mülakat soru örneklerini kullanabilirler. Yapılandırılmış mülakat süreçlerini bir parçası olarak yetkinlik bazlı mülakat soruları, daha objektif bir işe alım kararına varılmasına yardımcı olacak.

Neden yetkinlik bazlı mülakat soruları kullanılmalı?

Yetkinlik bazlı mülakat sorularını sorarak adayların gerçek hayattan örnekler verip işlerinde yetkinliklerini nasıl kullandıklarını açıklamalarını sağlayabilirsiniz. Bu teknik, görüşmecilerin adayların becerilerini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Yetkinlik bazlı bir mülakat, adayları aşağıdakiler gibi belirli beceriler açısından test eder:

 • Liderlik
 • Takım çalışması
 • İletişim
 • Uyum sağlama
 • Risk alma

Yetkinlik bazlı mülakat soruları ile işe alım ekibi aday niteliklerinin ötesine geçer. İşe alım profesyonelleri, bir adayın düşünme biçimini ve role özgü sorunlara yaklaşımlarını ölçer. Role bağlı olarak; daha yaratıcı çözümlere sahip adaylar, benzer becerilere sahip adaylardan öne çıkabilir. Giriş seviyesi pozisyonlar için bu sorular, deneyimsiz olsalar bile, öğrenme arzusu olan adayları belirlemeye de yardımcı olabilir.

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, önyargıdan kaçınmak için işe alım kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Farklı görüşmeciler (örneğin; işe alım uzmanı, işe alım yöneticisi ve CEO) her aday için güçlü ve zayıf noktaları belirleyebilir, en önemli kriterleri önceliklendirebilir ve objektif bir karar verebilir.

Yapılandırılmış mülakat sürecinin bir parçası olarak düşünülmesi gereken yetkinlik bazlı görüşme sorularının bir listesi :

Yetkinlik bazlı mülakat soru örnekleri

 • İşinizde yol kat etmek için yaptıklarınızdan bahseder misiniz?
 • En son hangi eğitime katıldınız? Yeni bilgilerinizi pratikte nasıl kullandınız?
 • Bana üzerinde çalıştığınız en önemli projeden bahsedin. Baştan sona nasıl yönettiniz?
 • Çalıştığınız şirketlerde gelirinizi nasıl artırdınız?
 • Olumlu değişim sağlamada başarılı olduğunuz bir zaman oldu mu? Olduysa, bunu nasıl yaptınız?
 • Bir yöneticinin çözemediği bir sorunu, çözmeniz için sizden yardım istediğinde ne yaparsınız?

Yetkinlik bazlı mülakat soruları nasıl kullanılır?

 • Mülakatı gerçekleştirecek kişiler mutlaka hazırlanmalı. İlk olarak, şirketinizle uyumlu temel yetkinlikleri ve açık rolle ilgili nitelikleri yazın. Bu yetkinlikleri listeleyerek, şirketinize en iyi çalışanları yerleştirmek için doğru soruları sorduğunuzdan emin olabilirsiniz.
 • "Baştan sona yönettiğiniz başarılı bir projeyi tanımlayın" gibi daha teknik mülakat soruları için bir işe alım yöneticisine danışmak en iyisidir. İşe alımcılar, "Şirket politikasına aykırı hareket ettiğiniz bir durumdan bahsedin" gibi daha genel sorular sorabilir.
 • Yetkinlik bazlı mülakat sorularını işe alım sürecinin birden fazla aşamasında kullanabilirsiniz. Açık rolünüz için gerekli becerilere öncelik verin ve adayları erken bir aşamada analiz etmek için uygun soruları kullanın. Yetkinlik bazlı soruları başvuru formunuza veya yazılı bir görev olarak da dahil edebilirsiniz. Bu şekilde, daha sonra yüz yüze bir görüşmede değinebileceğiniz birkaç noktaya sahip olacaksınız.
 • Bir dizi yetkinlik bazlı soruyla bir mülakat düzenlerseniz, adaylarınızı hazırlamanız gerekir. Sürecin nasıl ilerleyeceğini ve sorabileceğiniz soru türlerini öğrenmelerini sağlayın. Bu şekilde, bazı iyi örnekler düşünmek için zamanları olacak ve bilgilendirici bir müzakereniz olacak.
 • Adaylarınızdan samimi cevaplar aldığınızdan emin olmak için takip eden sorular sorun. Örneğin, başarıyla tamamladıkları bir projeyi anlattıklarında, bazı nicel sonuçlar veya “Bu ekipte başka kimler vardı?” ve “Projeyi tamamlamanız ne kadar sürdü?” gibi daha fazla ayrıntı vermelerini isteyin. 

🇬🇧 English

Competency-based Interview Questions

Hiring managers and recruiters can use a list of competency-based interview questions to better assess candidates' skills. As part of a structured interview process, competency interview questions help to reach a more objective hiring decision.

Why use competency-based interview questions

Competency-based interview questions challenge candidates to draw from real-life examples to explain how they use their competencies on the job. This technique can help interviewers better evaluate candidates’ skills.

A competency-based interview tests candidates for specific skills like:

 • Leadership
 • Teamwork
 • Communication
 • Adaptability
 • Risk-taking

With competency-based interview questions, the hiring team goes beyond candidate qualifications. Recruiters and hiring managers gauge a candidate’s way of thinking and their approach to role-specific problems. Depending on the role, candidates with creative solutions could stand out from candidates with similar skills. For entry-level positions, these questions can help identify candidates with a desire to learn, even if they lack experience.

Competency-based interview techniques help set hiring criteria to avoid bias. Different interviewers (e.g. recruiter, hiring manager and CEO) can identify strong and weak points for each candidate, prioritize the most important criteria and make an objective decision. Here’s a list of competency-based interview questions to consider as part of a structured interview process:

Examples of competency-based interview questions

 • Tell me about a time you went the extra mile for your job. How did you do it?
 • What was the last training you attended? How did you use your new knowledge in practice?
 • Tell me about the most significant project you worked on. How did you manage it, from start to finish?
 • How did you increase revenue at companies you worked for?
 • Tell me about a time you were successful in driving positive change. How did you do it?
 • Describe a time when a manager approached you with a problem they couldn’t solve. What did you do?

How to use competency interview questions?

 • Interviewers should be prepared. First, write down core competencies that align with your company, as well as qualities related to the open role. By listing these competencies, you can ensure you’re asking the right questions to staff your company with the best employees.
 • It’s best to consult a hiring manager for more technical interview questions, like “Describe a successful project you managed from start to finish.” Recruiters can ask more generic questions, like “Tell me about a time you went against a company policy.”
 • You can use competency-based interview questions in more than one stage of the hiring process. Prioritize skills essential for your open role and use the appropriate questions to screen candidates from an early phase. You could also include competency-based questions in your application form or as a written assignment. This way, you’ll have a few good talking points in a face-to-face interview, later.
 • If you structure an interview with a series of competency-based questions, it’s best to prepare your candidates. Let them know what the process will look like, and the type of questions you might ask. This way, they’ll have time to think some good examples and you’ll have an informative discussion.
 • Ask follow-up questions to make sure you get sincere answers from your candidates. For example, when they describe a project they completed successfully, ask them to give you some quantitative results or more details, like “Who else was in that team? How long did it take you to complete the project?”

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver