Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Yönetici İş İlanı Örneği 

Yönetici iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır. 

 Ücretsiz İş İlanı Ver 

Yönetici Sorumlulukları

 • Toplantı rezervasyonu yapmak ve etkinlikleri planlamak
 • Ofis kırtasiye malzemesi ve gereçlerinin siparişini vermek
 • Dahili veritabanlarının bakımını yapmak

İş Açıklaması

Şirketimizin günlük faaliyetlerini organize etmek için sorumlu bir Yönetici arıyoruz. İşiniz yöneticilerimize ve çalışanlarımıza büro desteği sağlamak ve tüm günlük idari faaliyetleri koordine etmek olacaktır.

Yönetici, iyi derecede organize olmalı ve kolaylıkla çoklu görevler yürütebilmelidir. Yöneticinin ana görevleri arasında ofis ekipmanlarının yönetimi, toplantı ve etkinliklerin rezervasyonu, seyahatin düzenlenmesi ve postaların dağıtılması yer alır. İdeal adayımız Ofis Yöneticisi, Sekreter veya ilgili idari rol deneyimine sahiptir. Ayrıca kelime işlemcileri, elektronik tablolar ve sunumlar da dahil olmak üzere ofis yazılımlarına (ör. MS Office) aşina olmalısınız.

Sonuç olarak, başarılı bir Yönetici, ofis prosedürlerimizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilmelidir.

Sorumluluklar

 • Toplantı rezervasyonu yapmak ve etkinlikleri planlamak
 • Ofis kırtasiye malzemesi ve gereçlerinin siparişini vermek
 • Dahili veritabanlarının bakımını yapmak
 • Gider raporlarını göndermek
 • Çalışan kayıtlarını tutmak (fiziksel ve dijital)
 • Müşteriler ve dış ortaklar hakkındaki veriler için bir dosyalama sistemi sağlamak
 • Gelen ve giden postalarını dağıtmak
 • Düzenli rapor ve sunum hazırlamak
 • Şirket belgelerini gerektiği gibi düzenlemek, saklamak ve yazdırmak
 • Telefon çağrılarını cevaplamak ve yönlendirmek
 • Seyahat ayarlamalarını yapmak
 • Yöneticiler ve çalışanlardan gelen soruları ele almak
 • Ofis politikalarını güncellemek ve bunlara uyumu sağlamak

Gereklilikler

 • Yönetici, İdari Asistan veya ilgili rolde kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak
 • Yazıcılar ve faks makineleri dahil olmak üzere ofis ekipmanlarına aşina olmak
 • Ofis politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Ofis yönetim araçlarıyla deneyim sahibi olmak (özellikle MS Office yazılımı)
 • Mükemmel organizasyon ve zaman yönetimi becerilerine sahip olmak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Detaylara dikkat ederek problem çözme yeteneğine sahip olmak
 • Lise diplomasına sahip olmak; Ofis Yöneticisi veya Sekreterlik gibi ek niteliklere sahip olmak tercih sebebidir

🇬🇧 English

Administrator job description

This Administrator job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.

 Post a job for free 

Administrator responsibilities include:

 • Booking meetings and scheduling events
 • Ordering office stationery and supplies
 • Maintaining internal databases

Job brief

We are looking for a responsible Administrator to organize our company’s day-to-day operations. Your job will be to provide clerical support to our managers and employees and coordinate all daily administrative activities.

The Administrator should be highly organized and able to multitask with ease. The Administrator’s main tasks include managing office equipment, booking meetings and events, arranging travel and distributing mail. Our ideal candidate has experience as an Office Administrator, Secretary or relevant administrative role. You should also be familiar with office software (e.g. MS Office), including word processors, spreadsheets and presentations.

Ultimately, a successful Administrator should be able to ensure our office procedures run smoothly.

Responsibilities

 • Book meetings and schedule events
 • Order office stationery and supplies
 • Maintain internal databases
 • Submit expense reports
 • Keep employee records (physical and digital)
 • Maintain a filing system for data on customers and external partners
 • Distribute incoming and outgoing mail
 • Prepare regular reports and presentations
 • Organize, store and print company documents as needed
 • Answer and redirect phone calls
 • Make travel arrangements
 • Handle queries from managers and employees
 • Update office policies and ensure compliance with them

Requirements

 • Proven experience as an Administrator, Administrative Assistant or relevant role
 • Familiarity with office equipment, including printers and fax machines
 • Knowledge of office policies and procedures
 • Experience with office management tools (MS Office software, in particular)
 • Excellent organizational and time-management skills
 • Strong written and oral communication skills
 • Problem-solving attitude with an eye for detail
 • High school diploma; additional qualifications as an Office Administrator or Secretary are a plus

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.

 Ücretsiz İş İlanı Ver