Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Yönetim Müdürü Aday Mülakat Soru Örnekleri

Açık pozisyonlarınız için uygun adayları belirlemek üzere bu örnek Yönetim Müdürü aday mülakat sorularını kullanın.

Yönetim Müdürü Mülakat Soruları

Yönetim müdürleri iş operasyonlarını yürütür. Günlük prosedürleri koordine eder, ofis malzemelerini yönetir, genel ve idari giderleri takip ederler.

Bu rol için her zaman bir üniversite diploması gerekli değildir, ancak işletme alanında lisans derecesine sahip adaylar öne çıkacaktır. Profesyonel sertifikalara ve/veya ofis yönetimi deneyimine sahip kişileri göz önünde bulundurun. Ofis ekipmanlarının nasıl kullanılacağı ve düzenli raporların (örneğin haftalık harcama raporları) nasıl hazırlanacağı gibi temel prosedürlere daha aşina olacaklardır.

Başarılı bir Yönetim Müdürü işe almak için, adayların sosyal becerilerini ortaya çıkaracak sorular sorun. Son teslim tarihlerine rağmen alanlarını düzenleyebilen, verimli dosyalama sistemlerini sürdürebilen ve iş yüklerini yönetebilen kişileri seçin. Bu kişi, ekipler ve harici ortaklarla telefon, e-posta yoluyla etkileşime girecek, bu nedenle güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip adayları arayın. Rol, çalışanları denetlemeyi ve eğitmeyi gerektiriyorsa, adayların yönetim yeteneklerini ortaya çıkaran mülakat soruları sorun.

Operasyonel ve durumsal sorular

 • Yazıcılar ve tarayıcılar gibi ekipmanların doğru kullanımını açıklamak için bir ofis politikasına hangi dili dahil edersiniz?
 • Departman bazında yıllık giderleri içeren bir rapor hazırlamanız gerekseydi, her bir yöneticiden hangi bilgileri isterdiniz?
 • Normal bir idari süreçteki bir değişiklik hakkında çalışanları nasıl bilgilendirirsiniz?
 • Farklı yöneticiler aynı anda vadesi gelen görevler verseler, işlerinizi nasıl önceliklendirirdiniz?

Role özgü sorular

 • Günlük olarak hangi yazılım programlarını kullanıyorsunuz?
 • Excel'de düzenli olarak ne tür elektronik tablolar oluşturuyorsunuz?
 • Takvim yönetimiyle ilgili deneyiminiz nedir? Hangi özel uygulamaları kullanıyorsunuz?
 • Ofis kaynaklarını nasıl takip ediyorsunuz?
 • Çalışanların gizli bilgi taleplerini nasıl ele alıyorsunuz?
 • Çalışanları eğitme deneyiminiz var mı? Yaklaşımınız nedir?

Davranışsal sorular

 • İş yerinde verimliliği hangi yollarla iyileştirdiniz? (örneğin, maliyetleri düşüren ofis malzemeleri için daha ucuz bir satıcı bulmak)
 • Tekrarlayan işler sırasında üretken kalmanız için sizi motive eden nedir?
 • Meslektaşlarınız arasındaki bir anlaşmazlığı çözmek zorunda kaldığınızda ne yaparsınız?
 • İş yerinde hiç fiziksel veya dijital bir dosya kaybettiniz mi? Bu durumda ne yaptınız/yaparsınız?
 • Aynı anda birden fazla görevle uğraşırken sakin ve üretken kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

🇬🇧 English

Administration Manager Interview Questions

Use these sample Administration Manager interview questions to identify qualified candidates for your open roles. Feel free to modify these questions to include administrative tasks at your company.

Administration Manager Interview Questions

Administration Managers run business operations. They coordinate daily procedures, manage office supplies and monitor general and administrative (G&A) expenses.

For this role, a college degree is not always required, but candidates with a BSc in Business Administration will stand out. Keep an eye out for people with professional certificates and/or office management experience. They’ll be more familiar with basic procedures, like how to use office equipment and how to prepare regular reports (e.g. weekly expenditure reports.)

To hire a successful Administration Manager, screen candidates for soft skills. Opt for people who can organize their space, maintain efficient filing systems and manage their workload, despite deadlines. This individual will interact with teams and external partners by phone and email, so look for candidates with strong verbal and written communication skills. If the role requires supervising and training personnel, ask interview questions that reveal candidates’ management abilities.

Operational and situational questions

 • What language would you include in an office policy to explain proper use of equipment, like printers and scanners?
 • If you had to prepare a report with annual expenses by department, what information would you need from each manager?
 • How would you inform employees about a change in a regular administrative process? (e.g. how to submit a request for office supplies)
 • How would you prioritize your work, if different managers assigned you tasks due at the same time?

Role-specific questions

 • What software programs do you use on a daily basis?
 • What kinds of spreadsheets do you regularly build in Excel?
 • What’s your experience with calendar administration? What specific applications do you use?
 • How do you keep track of office resources? (e.g. documents and supplies)
 • How do you handle employee requests for confidential information?
 • Do you have experience training employees? What’s your approach?

Behavioral questions

 • In what ways have you improved efficiency at work? (e.g. finding a cheaper vendor for office supplies that reduced costs)
 • What motivates you to stay productive during repetitive work?
 • Recall a time you had to resolve a dispute between colleagues. How did you handle it?
 • Have you ever lost a physical or digital file at work? What did or would you do, in that case?
 • How do you manage to remain calm and productive when dealing with multiple tasks at once?

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver