Beş Faktör Kişilik Envanteri (Big 5) karakter testi ile kendini keşfet!

Günümüzde en çok kabul edilen ve kullanılan “Beş Büyük Faktör Kuramı” diğer bir deyişle: “Büyük Beş (The Big Five)” kuramı İnsan kişiliğinin 5 farklı faktör yönünden analizine dayanır.

Bu faktörler şunlardır: Deneyime Açıklık (Openness), Sorumluluk (Conscientiousness), Dışadönüklük (Extroversion/Extraversion), Uyumluluk (Agreeablesness), Duygusal Denge (Neuroticism).

Ücretsiz Teste Başla

✪ Aday Değerlendirme ve İşe Alım Testlerini Keşfedin >

Açıklık

sanatı takdir, his, macera, sıra dışı fikirler, hayal kurma, merak ve çeşitli deneyimler.

Sorumluluk

öz disiplin göstermeye yönelim, sorumluluk sahibi olarak hareket etme ve başarı için azimli olma; kendiliğinden olan yerine planlı hareket etme.

Dışadönüklük

enerji, olumlu duygular ve diğerlerinin ortaklığını ve teşviğini aramaya eğilim.

Uyumluluk

şüpheli ve zıt olmaktan çok merhametli ve yardıma hazır olmaya eğilim.

Duygusal denge

öfke, kaygı, bunalım veya alınganlık gibi tatsız duyguları kolayca yaşama eğilimi; bazen duygusal dengesizlik olarak da adlandırılır.