İnsan Kaynakları

Şirketlerin en değerli kaynağı insandır. Çünkü bir organizasyonun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan Kaynakları en basit şekilde böyle tanımlanır. İnsan kaynakları aynı zamanda o organizasyon içinde insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları yapan insanları ifade eder. İnsan Kaynakları genellikle İK olarak kısaltılarak da kullanılmaktadır.

HR (Human Resources)

İnsan Kaynaklarının ingilizce olarak Human Resources demektir. Human Resources çoğunlukla kısaltılarak HR olarak kullanılır.

Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi, organizasyonların, en yetenekli adayları işe almak ve en yetenekli çalışanlarını ellerinde tutmak için uyguladıkları stratejidir. İşe alım sırasında ihtiyaç olan boşluğun doğru tespit edilerek alınacak olan kişide bulunması gereken yetkinliklerin belirlenmesi ve işe alım sonrasında bu çalışanın mevcuttaki yeteneklerinin geliştirilmesine imkan tanınmasına yetenek yönetimi denir.

İşveren Markası

İşveren markası kavramı ilk kez 1996 yılında The Employer Brand kitabının yazarı Simon Barrow tarafından literatüre kazandırılmıştır. Simon Barrow’un tanımına göre, işveren markası; işverenin istihdam aracılığı ile çalışanlarına sunduğu fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydaların toplamı olarak ifade ediliyor. İşveren markası kavramı, çalışanların algısını ve çalışan gözünde nasıl bir işveren olduğunuzu anlatır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi (İKY); insanları işe alma, eğitme, ilgili politikalar geliştirme ve onları elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. İnsan kaynakları yönetimi ile şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru adımların atılması hedeflenir. İnsan kaynakları planlaması ve işe alımlar bu doğrultuda yapılır. Şirketin misyonu ve vizyonu ilk önce insan kaynakları aracılığıyla çalışanlara yansıtılır. İnsan kaynakları yönetimi ile çalışma ortamı ve çalışan ilişkileri de şirketin bağlı olduğu değerlere göre oluşturulur.

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin her alanının en iyi şekilde öğrenilebilmesi için İnsan Kaynakları Eğitimi alınması önemlidir.

İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan Kaynakları Uzmanı, bir şirketin insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılayan kişidir. Bir insan kaynakları uzmanı iş ilanı yayınlamaktan, başvuru yapan adayların CV’lerini değerlendirmeye, adaylarla mülakatlar yapmaktan ve tüm işe alım süreçlerini takip etmeye kadar birçok işi yapar.

Dijital İK

Dijital İK, İnsan Kaynaklarını daha verimli ve etkili hale getirmek, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için insan kaynaklarında teknolojinin kullanılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, İnsan Kaynakları iş süreçlerinin dijital dönüşümüdür.

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması; bir şirkette çalışan ihtiyacının tespiti, iş gücü nitelikleri, stratejisi ve kurum içi departmanların varlığını planlamayı içerir. Kısacası ik planlaması, bir işletmenin departmanlarının belirlemesi, şimdi ve gelecekte çalışan açığının kapatılması için gerekli çalışmaların bütünüdür.

İK İş İlanları

İK iş ilanları toptalent.co’da! En iyi şirketlerin kariyer platformu toptalent.co’da Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin ik iş ilanları da yer alıyor

İnsan Kaynakları İs İlanları

Toptalent.co olarak sunduğumuz İnsan Kaynakları İs İlanları sürekli güncellenmektedir. En iyi şirketlerin İnsan Kaynakları İs İlanları bu sayfada. Hemen başvuru yapabilirsin.

Neden İnsan Kaynakları

Neden insan kaynakları alanında kariyer yapmanız gerektiğinin en iyi cevabı şu olabilir: “Bütün şirketlerin en değerli kaynağı; insandır. Bu nedenle şirketin insan kaynakları ihtiyaçlarını planlamak, en iyileri işe almak, çalışanların eğitimine katkı sağlamak gibi birçok farklı alanda söz sahibi olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Sıkça Sorulan Sorular

Bir şirkette gereken insan kaynağının sağlanması, ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, şirketteki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İnsan Kaynakları alanında çalışanları, iş ilanı vermek, CV değerlendirmek, işe alım yapmak, aday görüşmesi yapmak, çalışan ilişkileri, işveren markası, bordrolama ve özlük işleri, performans değerlendirme ve eğitim gibi birçok farklı konuda görev alabilirler.

İK Uzmanı, insan kaynakları departmanı içinde birçok farklı konuda görev yapabilir. Örneğin iş ilanı verebilir, CV değerlendirebilir, aday arayabilir, aday görüşmesi organize edebilir, özlük dosyası hazırlayabilir, eğitim planlayabilir. İK Uzmanının yaptığı iş bulunduğu pozisyona göre değişilik gösterebilir. Daha küçük organizasyonlarda birden fazla konuda çalışması gerekebilir.

İnsan kaynakları uzmanı olmak ve iyi bir şirkette çalışmak için öncelikle üniversitelerin dört yıllık insan kaynakları bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bazı durumlarda işletme, iktisat, sosyoloji, çalışma ekonomisi gibi bölümlerden mezun olanlar da insan kaynakları uzmanı olabilmektedir.

İnsan kaynakları uzmanı maaşı, şirkete, pozisyona ve tecrübe yılına göre değişiklik gösterir. Bu alanda yeni başlayan uzmanlar asgari ücret düzeyinde işe başlarken, tecrübe arttıkça maaş da artmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi, işe alım, eğitim, ik politikaları geliştirme ve çalışanları elde tutmak için stratejiler geliştirme süreçlerinin tamamıdır.

Şirketlerin en değerli kaynağı; insan olduğu için şirketin insan kaynakları ihtiyaçlarını planlamak, adayları işe almak, çalışanların eğitimine katkı sağlamak gibi birçok farklı alanda söz sahibi olmak çok önemlidir.