Türkiye İş Bankası
Bankacılık

İletişim ve Ağ Yönetimi Mühendisi

 

Türkiye’nin en büyük iletişim ağı altyapılarından birini yönetmek ister misin?

İş Bankasında İletişim ve Ağ Yönetimi Mühendisi olarak;

   - Temel iletişim protokolleri (TCP/IP, SIP, OSPF, BGP) konusunda kendini geliştirecek,

   - SDN ve SD-WAN gibi yeni teknolojileri kullanabilecek,

   - IP üzerinden ses ve video çözümleri konusunda deneyim kazanacak,

   - Dijital kanallar ile müşteri etkileşimine sahip çağrı merkezi altyapısını yönetecek,

   - Web konferans, video konferans, anlık mesajlaşma altyapılarını derinlemesine öğrenebilecek,

   - Python ve Java kullanarak ağ yönetim ve otomasyon uygulamaları geliştirebilecek,

   - Kritik uygulamalarımız için aktif veri merkezlerimiz arasında yük dengeleme çözümleri üretebilecek,

   - Çok yüksek erişilebilirliğe sahip ağ altyapılarının tasarımına katkı sağlayacaksın.

Sen de teknoloji takımımıza katıl!

Sınavın yazılı aşamasını 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da gerçekleştiriyoruz.

Sınava son başvuru tarihi 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 12:00 olup başvurular sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden yapılabilmektedir.

Alım süreci ve pozisyon ile ilgili detaylı bilgilere ik.isbank.com.tr adresinde bulunan sınav broşüründen ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Koşulları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve TOEFL (IBT) sınavından en az 85 puan almış olmak. (Başvuranlar, seviye tespit sınavından aldığı notu 31.12.2019 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgelendirmelidir. Yabancı dil sertifikaları evrak hazırlama aşamasında ibraz edilmelidir. Tüm aşamalarda başarılı olarak işe başlamaya hak kazananların, 31.05.2019 tarihinden sonra katıldığı ve beklenen asgari puanı aldığı sınavın ücreti, Bankamızca karşılanacaktır. )

- Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (6 Temmuz 1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken Kasım 2020 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak. (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2019 Ağustos ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.)

- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve informatik alanlarındaki bölümlerinden en geç 31 Ağustos 2019 itibarıyla mezun olmak. (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir. Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 31.08.2019 tarihi itibarıyla mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.)

- Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

- Daha önce yapılan Veri Bilimci, Sistem Uzmanlığı ve Bilgi İşlem Yazılım Uzmanlığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

- Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. (İşe alım aşamasında tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

- Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Bankacılık
Lider, güvenilir ve Türkiye’nin en büyük özel bankası.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İŞ İLANLARI

SEVECEĞİN BENZER İŞ İLANLARI

bimilim