müfettiş yardımcısı


Türkiye İş Bankası
Bankacılık

Bankamızın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin ve yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının denetiminde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Başvurular 14 Mart – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Sınavın ilk aşaması 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru süreci;

bu ilana başvuru yapılması ve mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin aşağıda detaylarına yer verilen formatta gönderilmesi aşamalarından oluşmaktadır. mys@isbank.com.tr adresine gönderilecek e-postaya;

- sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifikası ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesiyle

- 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafın “jpeg” uzantılı hali ve

- TC Kimlik Numarasının ve lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulundugu resimli Türkçe öz geçmişin ‘docx’ uzantılı hali olmak üzere toplamda üç dosya ek yapılacaktır. (Ek yapılan dosyalarla birlikte boyutunun 1 MB'ın üzerinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)

Alım süreci ve pozisyon ile ilgili detaylı bilgiler ik.isbank.com.tr adresindeki "Açık Pozisyonlar" sayfasında bulunan sınav broşüründe yer almaktadır.

 

Aranan Temel Nitelikler

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan sınav broşüründe belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirlenen sonuçları elde etmiş ve bu durumu başvuru süresinin sonu olan 30 Nisan 2018 tarihine kadar mys@isbank.com.tr adresine ulaştıracağı sertifika ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesiyle belgeleyebilmek. (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan 01.08.2018 itibarıyla da geçerli olmalıdır.)TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza da gönderebilirler. İngilizce sertifikası olarak sadece TOEFL-IBT kabul edilmektedir. TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.

- Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (12.05.1988 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir.)

- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2018 yılı Aralık ayına kadar erteletmiş olmak. (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.08.2018 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.)

- Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ya da en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların ik.isbank.com.tr adresinde yer alan sınav broşüründe belirtilen bölümleriyle bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak. (Bu kapsamda, en geç 20.07.2018 tarihinde mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir.)

- Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

- Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

- Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak. (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

- Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Ad

Türkiye İş Bankası

Bankacılık
Lider, güvenilir ve Türkiye’nin en büyük özel bankası.

SEVECEĞİN BENZER İŞ İLANLARI

bimilim