İNSAN KAYNAKLARI NEDİR?

İnsan Kaynakları hem bir şirket için çalışan kişileri hem de çalışanlarla ilgili kaynakları yönetmekten sorumlu departmanı tanımlamak için kullanılır. İnsan kaynakları terimi ilk olarak 1960'larda iş ilişkilerinin değerinin dikkatini çekmeye başladığı ve motivasyon, örgütsel davranış, seçim değerlendirmeleri gibi kavramların şekillenmeye başlaması ile ortaya çıkmıştır.

Peki İnsan Kaynakları ne iş yapar? Bir yeteneğin işe alınması ve işten ayrılması süreçlerinden sorumlu İnsan Kaynakları departmanıdır. Aslında bu departman tamamen bir şirketin çalışılmak istenen şirket olma yolundaki algısını yönetir çünkü aslında İnsan Kaynakları çalışanı bir işveren markasının temsilcisidir. Bu yüzden İnsan Kaynakları çalışanının iletişim yeteneği güçlü olmalı ve bu kişi süreçlerde uzlaşmacı bir tavır sürdürmeli. 

 

Toptalent.co Kariyer Yolu ile İnsan Kaynakları ve alt disiplinlerini yakından keşfederek alanın detaylarını öğren.