Innovation Campus (Yapay Zeka)

Bu ücretsiz yapay zeka programından faydalanmak için hemen başvur, geleceğe imza atanlardan ol!

Keşfet #InnovationCampus

Innovation Campus ile yeni nesil işgücüne:

• Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Kodlama ve Programlama gibi geleceği şekillendiren teknolojilerde teknik beceri kazandırmayı, 
 • Gençlere 4.Sanayi Devrimi'nde başarılı olmak ve liderlik etmek için ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı,
 • Bu sayede, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Innovation Campus, Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi iş birliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA'ların) nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve kapsayıcılık ilkelerinden ilham alarak 2020 yılında hayata geçti.

Şimdiye kadar üç dönemi başarı ile tamamlanan programın yeni döneminde, Şubat 2023’de gerçekleşen depremlerden olumsuz etkilenen gençlere özel kontenjan ayrılmıştır.

 

Innovation Campus Neler Sunuyor?

İleri Teknoloji Eğitimleri

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin seçkin akademisyenleri ve UNDP SDG AI Lab uzmanları, Samsung tarafından geliştirilen Innovation Campus küresel eğitim içeriklerini gençlere aktarmaktadır. Eğitim programı; Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Kodlama ve Programlama teknolojilerini konu almaktadır.

Yetkinlik ve Kariyer Eğitimleri

Innovation Campus sunmuş olduğu İşe Hazırlık Eğitimleri (CV hazırlama, mülakat teknikleri eğitimleri) ve mentorluk desteği ile katılımcılarını iş hayatına hazırlamaktadır.

Küresel Amaçlar’a Hizmet Eden Projeler

Innovation Campus ile program katılımcılarının eğitim süreci sonunda teknoloji odaklı, yenilikçi, sosyal fayda üreten çözümler geliştirmesini hedefliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kök nedenlerinin üstesinden gelebilecek projeler geliştirilmesi için katılımcılara rehberlik ediyoruz.

Mentorluk & Bilişim Sektörü Buluşmaları

Samsung Electronics Türkiye ve UNDP Türkiye’nin çalışanları program katılımcılarına uzun soluklu mentorluk desteği sunmaktadır. Sektör liderleri ile “İlham Veren Konuşmalar” ile katılımcıların vizyonlarının gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Program Başvuru Süreci

Başvuru

Innovation Campus’e katılmak için belirlenen tarihler arasında başvuru formunu eksiksiz doldurmalısın. Başvuru sorularını incele.

Ön Değerlendirme

Doldurduğun başvuru formu ve paylaştığın bilgilerle, ekibimiz tarafından ön değerlendirmeye alınırsın.

Online Mülakat

Ön değerlendirmenin ardından online mülakata davet edilirsin.

Programın Başlangıcı

Online Mülakat’la birlikte tüm aşamalar tamam!
Elemeleri geçtiğinde programa dahil olma hakkı kazanırsın.

Innovation Campus Eğitimleri

- Bölüm 1: Yapay Zekaya Giriş
- Bölüm 2: Matematik veya Fen Bilimleri
- Bölüm 3: NumPy Dizileri (Optimize Edilmiş Numerik Hesaplama , Keşifsel Veri Analizi )
- Bölüm 4: Olasılık ve İstatistik
- Bölüm 5: Makine Öğrenimi: Gözetimli Öğrenme
- Bölüm 6: Makine Öğrenimi: Denetimsiz Öğrenme
- Bölüm 7: Metin Madenciliği için Doğal Dil İşleme ve Dil Modelleri
- Bölüm 8: Sinir Ağları ve Derin Öğrenme
- Bölüm 9: Çeşitli Derin Öğrenme Teknikleri
- Bölüm 10: Bitirme Projesi , Bir Yapay Zeka Projesine Başlamak
- Bölüm 11: Bitirme Projesi, Yapay Zeka Nihai Koruma Eğitimi
- Bitirme Projesi (Capstone Project) : Yapay Zeka eğitimi katılımcıları, program boyunca öğrendikleri bilgileri kullanarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden bitirme projeleri geliştirmektedir. Gruplar halinde çalışarak projelerini geliştiren katılımcılar, yenilikçi, yaratıcı, ve fırsat verildiğinde ticarileştirilebilecek, ileri teknoloji çözümleri ile toplumsal fayda üretmektedir.

- Bölüm 1: SKA'lara Ulaşmada Sınır Teknolojilerinin Rolü
- Bölüm 2: Python'a Giriş
- Bölüm 3: Keşifsel Veri Analizi
- Bölüm 4: Veri ve Veri Toplama
- Bölüm 5: Sürdürülebilir Kalkınma için Veriye Giriş
- Bölüm 6: Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Bölüm 7: Makine Öğrenimi Teknikleri
- Bölüm 8: Doğal Dil İşleme
- Bölüm 9: Metin Analizi
- Bölüm 10: Derin Öğrenme


SDG AI Lab, tüm katılımcılarda farkındalık yaratmak için Yapay Zeka teknolojilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Eğitimler düzenlenmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi; katılımcılara kendi alanlarında, çalıştıkları kuruluşlarda veya ülkelerinde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmalarına olanak tanıyan ilgili bilgi, beceri ve değerleri aktarmaktadır.


Bu eğitim Yapay Zeka uygulamalarında önyargıyı önlemek ve etik Yapay Zeka uygulamalarını teşvik etmenin hayati önemini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Yapay Zeka sistemlerinde ortaya çıkabilecek çeşitli önyargı biçimlerinin ve bunların bireyler ve toplum üzerindeki zararlı etkilerinin analizi yapılmaktadır. Eğitim, Yapay Zeka’nın önyargı oluşturan alanlarını belirleme, önyargıyı azaltma stratejilerini tanımlama, veri toplama, ön işleme, model geliştirme ve dağıtım sonrası izleme tekniklerini içermektedir.


Bu eğitim, program katılımcılarının iş hayatına giriş sürecinde kendi güçlü yönlerini ve yeteneklerini keşfetmesini amaçlamaktadır. İş aramadan önce öz değerlendirme yapmanın önemini, gerekliliğini ve öz değerlendirme yapmanın unsurları aktarılmaktadır. Kişilik ve yeteneğe dayalı etkin bir kariyer planlaması yapmak için öz değerlendirme çerçevelerini nasıl kullanacaklarını öğrenen katılımcılar iş alanları hakkında bilgi edinmektedir. Katılımcılar mülakata hazırlanırken ve mülakat süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenirken, mülakat simülasyonlarına da katılmaktadır.

Öne çıkan bitirme projelerini sunmak üzere seçilen katılımcılara, Sunum Becerileri Eğitimi verilmektedir. Eğitim kapsamında etkili sunum becerilerinin merkezinde bulunan topluluk önünde konuşma, ses tonu, beden dili, yaratıcılık ve sunum yapma başlıklarını içeren eğitim verilmektedir. Katılımcılar, ana mesaj oluşturma, beklenmedik durumlara hazırlanma, etkili sunum stratejileri aracılığıyla etkili sunumlar yapma ve dinleyicileri motive etmek için yol haritası çıkarmayı öğrenmektedir.

Samsung Türkiye ve UNDP Türkiye profesyonelleri, katılımcılara bitirme projelerini desteklemek adına mentorluk desteği sağlamaktadır. Mentorluk süreci katılımcıların bireysel ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanmaktadır.

Sektörün vizyoner ve öncü aktörleri, katılımcıların ilham vermek ve motive etmek için konuşmalar gerçekleştirmektedir.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilmektedir.


DETAYLAR

IOT, yapay zeka, nesnelerin interneti ve kodlama alanında kendini geliştirmek isteyen gençler başvurabilir.

Innovation Campus (Yapay Zeka)

Bu ücretsiz yapay zeka programından faydalanmak için hemen başvur, geleceğe imza atanlardan ol!

Başvuruya kapatıldı